Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

נתונים דמוגרפיים

למ"ס

            למ"ס

בערב ראש השנה תשע"ט נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.907 מיליון נפש.

יהודים – כ-6.625 מיליון תושבים (74.4% מכלל האוכלוסייה)

ערבים –  כ-1.864 מיליון תושבים (20.9%) [כולל מזרח ירושלים – OP]

אחרים[1] – כ-418 אלף תושבים (4.7%)

[1] אחרים הם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים. מתוך: ישראל במספרים ערב ראש השנה תשע"ט, למ"ס, 4.9.2018 ♦

האוכלוסייה המוסלמית בישראל: צעירה יותר, משכילה פחות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [כאן]  חיים כיום בישראל כ-1.562 מיליון תושבים מוסלמים…. שיעורם בחברה הישראלית נאמד בכ-18 אחוזים מכלל אוכלוסיית ישראל… בין השאר, שיעור בני 14-0 עומד על 34.4% (537.9 אלף) ובני 65 ומעלה – 4.0% (62.9 אלף) [כולל מזרח ירושלים – OnePlace],  מאת  יוני עוזרי, מקור ראשון,  ט׳ באלול ה׳תשע״ח (20-08-2018) 

לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2015-2017), ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 2016 עמד מספר התושבים בירושלים על 882,700 נפש, כ-%10 מכלל תושבי המדינה. מתוכם, 550,100 יהודים ואחרים (62.3%), ו- 332,600 ערבים (37.7%). למ"ס, 9.5.2018 ♦

הערכה: ב-2050 אוכלוסיית ישראל תוכפל, ייתכן רוב ערבי. ועדת המשנה לתכנון מדיני ערכה דיון ממנו עלה כי בעוד 30 שנה יהיו במדינה כ-25 מיליון תושבים, כשהמאזן הדמוגרפי עלול להיפגע: "אנחנו מנסים לשלב את החרדים וזה גורם להם להוליד פחות ילדים", מאת  שירית אביטן כהן, מקור ראשון,  כ״ד באייר ה׳תשע״ח, 09-05-2018 [ הודעת הכנסת על הדיון] ♦

האוכלוסייה הדרוזית בישראל – לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב, למ"ס, 25.4.2018 ♦

ערב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל – כ-.88 מיליון תושבים במדינה. סיפור מדינת ישראל במספרים ב-6 עשורים. אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות התשע"ח כ-8.842 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. ביום העצמאות ה-100 של מדינת ישראל, בשנת 2048, צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל- 15.2 מיליון נפש. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.589 מיליון תושבים (74.5% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ-1.849 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין) מונה כ-404 אלף תושבים (4.6%) ♦

אוכלוסיית ישראל חצתה את רף 8.8 מיליון תושבים. אוכלוסיית ישראל גדלה בקצב שנתי של יותר מ-2% • כ-75% מהאוכלוסייה יהודים • האוכלוסייה הערבית על כל גווניה עומדת על כ-21% • השאר נחשבים ל"אחרים", מדובר בעיקר על עולים מברית המועצות • בנוסף: כ-170 אלף עובדים זרים חוקיים וכ-50 אלף מסתננים מאפריקה, זאב קליין, ישראל היום,  04.04.2018 ♦

הדמוגרפיה לא משקרת: הנתונים שנמסרו לוועדת החוץ והביטחון קרובים מאוד למציאות. בסך הכל חיים כאן למעלה מ־13 מיליון בני אדם. בין היתר: יותר מ־6.5 מיליון יהודים ולמעלה מ־1.8 מיליון ערבים אזרחים או תושבי המדינה, פרופ' סרג'ו דלה־פרגולה, מעריב,27/03/2018 ♦

המינהל האזרחי הציג נתונים שמהם עולה כי בין הירדן לים יש יותר ערבים מיהודים. סגן ראש המינהל אמר בוועדת חוץ וביטחון כי בגדה ובעזה חיים היום חמישה מיליון פלסטינים ■ מלבד זאת, בישראל חיים 1.8 מיליון ערבים ■ לפי הלמ"ס, בישראל חיים כ-6.5 מיליון יהודים, יותם ברגר, הארץ, 26.3.2018 ♦

ילודה ופריון בישראל 2016. בשנת 2016 נולדו 181,405 ילודים, עלייה של % 92 משנת 1980… מתוכם 139,400 ( 76.8%) ילודים נולדו לנשים יהודיות ואחרות ו-42,005 ( 23.2% )ילודים – לנשים ערביות… שיעור הפריון הכולל בישראל (3.11)  ילדים לאישה( דומה לשיעור שהיה בשנת 1980(3.14) השיעור הארצי מושפע משיעורי הפריון של בני הדתות השונות המרכיבים את אוכלוסיית ישראל. בשנת 2016 שיעור הפריון הכולל של נשים יהודיות ואחרות היה 3.06  ילדים לאישה, גבוה מהשיעור לפני עשרים שנה )2.59 ב-1996 .)לעומת זאת, בשנת 2016 השיעור של נשים ערביות היה 3.11, נמוך מהשיעור לפני עשרים שנה )4.35 ב-1996.) בשנת 2016 שיעור הפריון הגבוה ביותר היה של נשים מוסלמיות – 3.29 ילדים לאישה, והנמוך ביותר – של נשים שדתן לא סווגה במרשם האוכלוסין – 1.64 ילדים לאישה…", למ"ס, 13.3.2018 ♦

משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה 2018. מספר המשפחות בישראל בשנת 2016 נאמד בכ-2.02 מיליון, מהן כ-1.61 מיליון משפחות שבראשן עמד יהודי (כ-80%), וכ-356 אלף משפחות שבראשן עמד ערבי (כ-18%)…הרכב המשפחות בישראל שונה בין קבוצות אוכלוסייה שונות: באוכלוסייה הערבית אחוז גבוה יותר (כ-64%) של משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 17, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (46%). באוכלוסייה היהודית אחוז גבוה יותר של משפחות שבהן זוג בלבד (כ-28%) בהשוואה לאוכלוסייה הערבית (כ-11%). אחוז דומה של משפחות חד-הוריות (עם ילדים בכל גיל) נמצא הן באוכלוסייה היהודית הן באוכלוסייה הערבית (כ-12% וכ-11%, בהתאמה). למ"ס, 13.2.2018 ♦

בפתחה של שנת 2018 – כ-8.8 מיליון תושבים במדינת ישראל. 6,556 אלף הם יהודים (74.6% מכלל האוכלוסייה), 1,837 אלף – ערבים (20.9%) ו-400 אלף – אחרים (4.5%)…במהלך השנה נולדו כ-180 אלף תינוקות (73.8% יהודים, 23.3% ערבים ו-2.9% אחרים). [תושבים כולל את הפלסטינים במזרח ירושלים, שאינם אזרחים, ואינה כוללת אומדן של כ 170 אלף נפש "זרים". OP], הלמ"ס, 31.12.2017 

הפתעה דמוגרפית: מהפכה שקטה אצל החרדים? התחזית שאוטוטו מחצית הילדים בכיתה א' יהיו חרדים וערבים אינה מתממשת, לאחר שבשנים האחרונות ירד קצב הצמיחה של החינוך הערבי והחרדי, והואצה הצמיחה של החינוך הממלכתי והממלכתי־דתי…החינוך הערבי עבר מגידול שנתי של 3% לנסיגה של 0.2% בשנה. כבר צוין שבכל הקשור למיעוט הערבי בישראל השד הדמוגרפי עובד, אבל הפוך… עלייתו של מעמד ביניים ערבי משכיל, שרוצה להבטיח רמת חיים גבוהה לעצמו ולילדיו, הביאה לדעיכה בילודה הערבית מכ–4.5 ילדים לאישה לפני שני עשורים ל–3.1 ילדים כיום, כמעט אותו שיעור ילודה של האשה החילונית היהודית…", מירב ארלוזורוב, דה מרקר, 14.12.2017 

כשחזונות האימים מתנפצים על סלעי הדמוגרפיה. היחס בין יהודים לערבים אינו מצדיק עוד נסיגה אז תומכיה המציאו איום חדש: התפוצצות אוכלוסין…           הגענו לגודל האוכלוסייה הרצוי, מילאנו את הארץ, עכשיו אפשר להגביל את הילודה ולדבר על איכות חיים ועל איזו מדינה אנחנו באמת רוצים להיות. זהו נושא הספר "והארץ מלאה", שכתב פרופ' אלון טל, החוזה עתיד דמוגרפי שחור למדינת ישראל. "הבעיה הדמוגרפית" שטל חוזה אינה מיעוט היהודים אלא להיפך – ילודה ישראלית גבוהה המובילה בטווח קרוב יחסית להתפוצצות אוכלוסין…", בועז העצני, מידה, 28.10.2017 ♦

תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2017-2021, הלמ"ס, ספטמבר 2016 

האוכלוסייה המוסלמית בישראל – נתונים לרגל חג הקרבן. בסוף שנת 2016 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.524 מיליון נפש [כולל כ 300,000 פלסטינים מזרח ירושלים ע"פ עיר עמים, פברואר 2016, ו דרוזים ברמת הגולן. OP], שהם 17.7% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 36 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2015. البيان باللغة العربية  , למ"ס, 30.8.2017 

התחזית הפסימית של הלמ"ס ל-2065: 20 מיליון תושבים, ללא מנוע צמיחה. לפי התחזית [כאן], מחצית מהתושבים ב-2065 יהיו חרדים או ערבים, ששיעורי התעסוקה ופריון העבודה שלהם נמוכים, מיקי פלד, כלכליסט, 21.05.17 

ערב יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל – כ-8.7 מיליון תושבים במדינה. אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"ז כ-8.680 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.484 מיליון תושבים (74.7% מכלל האוכלוסייה). האוכלוסייה הערבית מונה כ-1.808 מיליון תושבים (20.8%). אוכלוסיית האחרים מונה כ-388 אלף תושבים (4.5%). למ"ס – הודעה לתקשורת, 27.4.2017 

בפתחה של שנת 2017 – כ-8.6 מיליון תושבים במדינת ישראל, על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב-31 לדצמבר 2016 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,630 אלף תושבים. 6,450 אלף הם יהודים (74.8% מכלל האוכלוסייה), 1,796 אלף – ערבים (20.8%) ו-384 אלף – אחרים (4.4%). במהלך השנה נולדו כ-181 אלף תינוקות (74.1% יהודים, 23.0% ערבים ו-2.9% אחרים). 29.12.2016 

הלמ"ס לא אופטימי: מי יפרנס את ישראל עוד 50 שנה? "אוכלוסיית ישראל תהיה בשנים הבאות זקנה יותר וצפופה מאוד. היחס בין גודל האוכלוסיה הערבית ליהודית לא ישתנה מהותית ב-40 השנים הקרובות, אבל שיעור האוכלוסיה היהודית חרדית צפוי לעלות דרמטית מ-11.2% ל-32.1% ב-2065. … כך מעריך אחמד חליחל, סגן מנהל אגף דמוגרפיה בלשכה. … עם זאת, לא ישתנו יחסי הגודל בין האוכלוסיה היהודית והאוכלוסיה הערבית. קצב הריבוי בקרב הערבים נמצא בירידה, ובשנים הקרובות לא יידמה לקצב הריבוי באוכלוסיה היהודית – חילונית וינוע בין 1.7 ל-3 אחוזים בשנה…", הדר חורש, דה מרקר, יום חמישי, 29 בדצמבר 2016 ♦

ערביי ישראל: שיח דמוגרפובי מתמשך. "..על פי נתוני הלמ"ס, ב־2059 יחיו בישראל 3.6 מיליון ערבים, לעומת כמחצית מכך ב־2015…", ישראל פישר, מגזין דה מרקר, 13.10.2016 ♦

די לנפנף באיום הדמוגרפי. בניגוד להפחדות על הפיכתנו למיעוט בארצנו, נתונים חדשים מצביעים על שיעור ילודה זהה של נשים ערביות ויהודיות בישראל. בצירוף העלייה מחו"ל, הרוב היהודי בארץ מוצק מאי־פעם, אלעד מלכא, מידה,  17/11/2016 ♦

לראשונה: שוויון בילודה בין יהודים לערבים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים דמוגרפיים דרמטיים לרגל יום הילד הבין-לאומי שלפיהם שיעור הפריון הכולל בשנת 2015 בין הנשים היהודיות והערביות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה. מספר הילדים היהודים עומד על כ-2 מיליון לעומת 718 אלף ילדים ערבים. באיזה יישוב מספר הילדים הוא הגבוה ביותר?  חדשות 2 | 15/11/16 ♦

בערב ראש השנה תשע"ז נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.585 מיליון נפש. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.419 מיליון תושבים (74.8% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית – כ-1.786 מיליון תושבים (20.8%) ואוכלוסיית האחרים (שהם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים) מונה כ-380 אלף תושבים (4.4%), למ"ס 27.9.2016 ♦

מבחר נתוני למ"ס על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה . בסוף שנת 2015 היוו היהודים 88% מכלל בני 65 ומעלה (לעומת כ-75% מכלל האוכלוסייה) והערבים היוו 8% (לעומת כ-21% מכלל האוכלוסייה). חלקם של בני 65 ומעלה היה 13.0% באוכלוסייה היהודית ו-4.4% באוכלוסייה הערבית. חלקם היחסי הנמוך של בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נובע בחלקו משיעור גדול של ילדים באוכלוסייה זו.

לוח א – בני 65 ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה, סוף 2015 (אלפים)

אחרים[1] ערבים יהודים כלל האוכלוסייה  
371.1 1,757.8 6,334.5 8,463.4 כל הגילים
37.9 77.5 823.5 938.9 בני 65+
10.2 4.4 13.0 11.1 אחוז בני 65+

 בני 75 ומעלה מהווים כ-45% מכלל האזרחים הוותיקים באוכלוסייה היהודית וכ-36% באוכלוסייה הערבית. למ"ס, 26.9.2016 ♦

האוכלוסייה המוסלמית בישראל נתונים לרגל חג הקרבן , למ"ס, 12.9.2016 ♦

ילדים וצעירים עד גיל 24 נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 8. אוכלוסייה בישראל, נכון לסוף שנת 2014 ,חיים 297.8 מיליון תושבים. כמעט מחצית מהאוכלוסייה )%43 )הם צעירים עד גיל 24 . כשליש מהאוכלוסייה )%33 )הם ילדים מתחת לגיל 18 .ילדים וצעירים מהווים יותר ממחצית )%55 )מהערבים ו-%40 בקרב היהודים והאחרים. בני ברק היא העיר הצעירה ביותר )כ-%60 מאוכלוסייתה עד גיל 24 .)גם בירושלים אחוז גבוה של ילדים וצעירים )כ-%50 )הנובע מכך שבעיר יש ריכוז גבוה של חרדים ושל ערבים, שתי אוכלוסיות המתאפיינות ברמות פריון גבוהות [הדוח המלא]. למ"ס, 31.5.2016 

אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"ו כ-8.522 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. · האוכלוסייה היהודית מונה כ- 377.6 מיליון תושבים (%8.74 מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ- 771.1 מיליון תושבים (%8.20 (ואוכלוסיית האחרים (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין ) מונה כ-374 אלף תושבים ( %4.4 .(למ"ס, 9.5.2016 ♦

האוכלוסייה הדרוזית בישראל לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב, בסוף שנת 2015, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-138 אלף נפש (נתונים ארעיים). בסוף שנת 2014, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (16.1 אלף) וירכא (15.7 אלף) ♦

האוכלוסייה הנוצרית בישראל נתונים לרגל חג המולד, 25.12.2015. ערב חג המולד 2015 חיים בישראל למעלה מ-166 אלף נוצרים[1], שהם כ-2% מאוכלוסיית מדינת ישראל. בסוף שנת 2014, 79.1% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. היתר היו נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחה יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר). היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם: נצרת (כ-22.3 אלף), חיפה (15 אלף), ירושלים (12.3 אלף), ושפרעם (9.9 אלף), נכון לסוף 2014 ♦

האוכלוסייה המוסלמית בישראל נתונים לרגל חג הקרבן. בסוף שנת 2014 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.454 מיליון נפש, גידול של כ-33.5 אלף תושבים לעומת סוף שנת  2013. שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית נמצא במגמת ירידה – מ-3.8% בשנת 2000 ל-2.4% בשנת 2014. המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגוררים בעיר ירושלים כ-303 אלף, שהם 20.9% מכלל המוסלמים בישראל ו-35.7% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמיים הוא רהט, ובו מתגוררים כ-60 אלף מוסלמים.[1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים שאינם מופעים במרשם האוכלוסין (זרים) ♦

בפתחה של שנת 2016 – כ-8.5 מיליון תושבים במדינת ישראל. על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-31 לדצמבר 2015 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,462 אלף תושבים. 6,335 אלף הם יהודים (74.9% מכלל האוכלוסייה), 1,757 אלף – ערבים (20.7%) ו-370 אלף – אחרים (4.4%). ינואר 2016 ♦

מפנה: הערביות יולדות פחות; היהודיות – יותר. השד הדמוגרפי יכול לחזור לבקבוק. נתונים שמפרסם הלמ"ס מעלים כי קצב הילודה הערבי נחתך ואילו אצל היהודים חל זינוק. ובנוסף: אחוז הילדים הגבוה במדינה – בישוב סרוג, גיל קלנר, חדשות סרוגים, 17.11.2015 

הנשיא ריבלין נואם בכנס הרצליה: "דמוגרפיה היא דרך לתאר אוכלוסיות אחרות כאיום", חדשות nana10, 07/06/2015 ♦

אוכלוסיית ישראל  מונה בערב יום העצמאות תשע"ה כ-8.345 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים.האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.251 מיליון תושבים (74.9% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ-1.730 מיליון תושבים (20.7%) ואוכלוסיית "האחרים" (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין) מונה כ-364 אלף תושבים (4.4%). מאז יום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-162 אלף איש, גידול של כ-2.0%. ♦

נעצר הגידול הטבעי החיובי במגזר החרדי; ירידה בילודה במגזר הערבי. מרכז טאוב חושף: ב-3 השנים האחרונות נעצר הגידול בשיעור התלמידים החרדים וכיום הם מהווים כ-18.8% מסך כל התלמידים במערכת החינוך, ליאור דטל, הארץ, 17.12.2014 ♦

 האוכלוסיה המוסלמית בישראל לרגל חג הקורבן 2014, בסוף שנת 2013 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.420 מיליון נפש, גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2012. למ"ס, 5.10.14 ♦

"הכי טוב שיכול לקרות זה שלא יהיה הרבה יותר גרוע", שאול אמסטרדמסקי (כלכליסט, 2.5.2014) על המחקר של ד"ר אליהו בן משה שהוגש לביטוח הלאומי: "…שינוי דרמטי אחר יירשם במגזר הערבי: שיעור המבוגרים בחלקיו השונים (מוסלמים, דרוזים ונוצרים) גבוה יחסית, ובמקביל ירידת הפריון במגזר הופכת את הפירמידות גם אצלו להרבה פחות יציבות. "האוכלוסייה המוסלמית הולכת להזדקן בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה", אומר בן משה, "ובמגזר אין תשתיות גריאטריות. מדובר באוכלוסייה שעוברת תהליך מזורז של מודרניזציה ובאנשים שכבר לא בהכרח לוקחים את ההורים המבוגרים אליהם הביתה. המשכילים עזבו את הכפר, וההורים שלהם נמצאים לבד. המסגרת המשפחתית המסורתית נשברה. הם הולכים להיות מסכנים מאוד, ולכן כולנו הולכים להיות מסכנים, כי מישהו יצטרך לשאת בנטל הזה". ♦

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על ההוצאה הציבורית בשנים 2059-2013, אסף גבע, בנק ישראל, נובמבר 2013 ♦

מספר הלידות היהודיות זינק ב-62.5% מ-1995. לקראת יום הילד הבין לאומי: בשנה האחרונה נולדו 130,507 ילדים יהודים לעומת 80,400 לידות ב-1995. תשכחו מפצצת הדמוגרפיה: מספר הלידות היהודיות זינק מ-80,400 לידות ב-1995 ל-130,507 ב-12 החודשים האחרונים (עד אוגוסט 2013) – זינוק של 62.5%. . מנגד, מספר הלידות הערביות עלה באותה תקופה רק ב-10%, והגיע ל-40,433 ב-12 החודשים האחרונים. זאב קליין, ישראל היום, 18.11.2013 ♦

הזוג המלכותי: נועה ונועם – השמות הנפוצים. נתוני הלמ"ס לרגל יום הילד הבינלאומי מגלים כי נמשכת מגמת הירידה בילודה במגזר הערבי; בת"א יש 20% ילדים, לעומת 63.8% בביתר עילית…עד שנת 2012 ההבדלים בשיעורי הפריון הצטמצמו, ובשנת 2012 הממוצע לנשים ערביות הוא כ-3.3 ילדים, לעומת כ-3 ילדים בממוצע בקרב היהודיות.," nrg מעריב | 18/11/2013 ♦

האוכלוסיה המוסלמית בישראל – נתונים לרגל חג הקורבן 2013, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ♦

קונספציה דמוגרפית קטלנית, יורם אטינגר, מחלקה 1, 7.10.2013 ♦

הלמ"ס: בעוד שש שנים רק כ-40% מהתלמידים יהיו בחינוך הממלכתי. עד 2019 יתווספו למערכת החינוך 182 אלף תלמידים, בהם 56% ערבים וחרדים. ואולם, קצב הגידול צפוי לרדת לעומת זינוק בחינוך הממלכתי. ירדן סקופ, הארץ, 6.8.2013 ♦

מגמה מתמשכת: ערבים יולדים פחות, יהודים יולדים יותר. מחקר שנערך על ידי המכון לאסטרטגיה ציונית (כאן) מנתח את יחסי הכוחות הדמוגרפים בישראל, לפיו שיעורו של המגזר הערבי, מתוך כלל האוכלוסייה בארץ ישראל, עתיד לרדת באופן דרסטי החל משנת 2030. יונתן אוריך, כיפה, 4.8.2013 ♦

ישראל 2035: נשים יחיו עוד 6 שנים, פחות לידות במגזר הערבי – יותר אצל היהודים. בעוד 22 שנה נשים יהודיות ילדו יותר מנשים ערביות , 15% מהאוכלוסייה יעברו את גיל 65 וכמעט שלא נראה פה עולים חדשים. [תחזית הלמ"ס] טלי חרותי-סובר, דה מארקר, 25.6.2013 ♦

בסוף שנת 2011 חיו בישראל 2.58 מיליון ילדים (בני 17-0), המהווים כשליש מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.814 מיליון ילדים יהודים, 688 אלף ילדים ערבים ( 604.8 אלף מוסלמים,46.1 אלף דרוזים וכ- 36.5 אלף נוצרים ערבים), ועוד 75.3 אלף ילדים אחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים). חלקם של הילדים היהודיים בכלל הילדים הוא 70%, של הילדים הערביים 27% ושל הילדים האחרים 3%. למ"ס, 18.11.2012 ♦

אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"ג כ-8.018 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.042 מיליון תושבים (75.3% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ- 1.658 מיליון תושבים (20.7%) [כולל מזרח ירושלים – OP] ואוכלוסיית "האחרים", שהם נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים, מונה כ-318 אלף תושבים (4.0%). למ"ס, 14.4.2013 ♦

דמוגרפיה יהודית: סטטיסטיקה אופטימית, כותב יורם אטינגר: "…הממסד הדמוגרפי שגה קשות בגלל התעלמותו מהמגמות האחרונות. כל הטוען שהיהודים נידונו להפוך למיעוט ממערב לירדן טועה באופן דרמטי או מטעה באופן שערורייתי…", ישראל היום, 8.4.2013 ♦

משפחות ומשקי בית בישראל – נתוני הלמ"ס לרגל "יום המשפחה" 2013: "…. הרכב המשפחות בישראל שונה בין קבוצות אוכלוסייה שונות; באוכלוסייה הערבית אחוז גבוה יותר (68%) של משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 17, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (כ-46%). באוכלוסייה היהודית אחוז גבוה יותר של משפחות בהן שני בני זוג בלבד (27%) ומשפחות חד-הוריות (כ-13%), בהשוואה לאוכלוסייה הערבית (כ-10% בכל סוג משפחה). … בשנת 2011 מספר הנפשות הממוצע במשפחה ישראלית היה 3.7 נפשות; 3.5 נפשות בממוצע במשפחה היהודית ו-4.8 נפשות בממוצע במשפחה הערבית… המספר הממוצע של ילדים עד גיל 17 (למשפחה עם ילדים בגיל זה) עמד בשנת 2011 על 2.4; באוכלוסייה היהודית 2.3 ובאוכלוסייה הערבית 2.9. שכיחותן של המשפחות הערביות עם ארבעה ילדים ויותר עד גיל 17, גבוה יותר מפי 2 בהשוואה לשכיחותן בקרב האוכלוסייה היהודית…", למ"ס 7.2.2013

 

5.1  מיליון בעלי זכות בחירה חיים היום בישראל. מאז הבחירות האחרונות לכנסת בשנת 2009 גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב – 7% , שהם כ- 333 אלף נפש. 81%  מבעלי זכות הבחירה הם יהודים, 15% – ערבים. הלמ"ס, 26.12.2012 ♦

סקר המצב הדמוגרפי בישראל (הלמ"ס): עבור שנת 2012 קיימים אומדנים ראשוניים, והם: ב-31 לדצמבר 2012 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-7,981 אלף תושבים.  6,015 אלף הם יהודים (75.4% מכלל האוכלוסייה), 1,648 אלף ערבים (20.6%) ו-319 אלף אחרים[1] (4.0%). זאת על פי אומדנים ארעיים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. [הערה: אוכלוסיה, בניגוד לאזרחים, כוללת גם תושבים, בהם תושבי מזרח ירושלים ורמת הגולן]. ♦

יהודיות יולדות יותר, ערביות במגמת ירידה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה סקירה של המצב הדמוגרפי וממנה עולה שנשים יהודיות יולדות כיום 3 ילדים בממוצע לעומת 2.53 ב-1995. אצל מוסלמיות ירד הפריון מ-4.74 ילדים בממוצע ל-3.51 תוך 13 שנה. כשני שלישים מהישראלים יגיעו לגיל 80. כמה גרים במרכז וכמה יחיו פה ב-2035? ירון דרוקמן, YNET, 14.1.2013 ♦

דוח: רוב פלסטיני בישראל וברשות בשנת 2020. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית טוענת כי בשנת 2016 יהיה שוויון בין האוכלוסייה היהודית לבין התושבים הפלסטינים בישראל ובשטחי הרשות, וכי ארבע שנים לאחר מכן יהוו הפלסטינים את רוב התושבים בין הים התיכון לנהר הירדן. לפי הדוח, כיום מתגוררים ברחבי העולם 11.6 מיליון פלסטינים. מעריב, 1.1.2013 ♦

ערב יום העצמאות ה-64 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 25.4.2012)

  • אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"ב כ-7.881 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים.
  • האוכלוסייה היהודית מונה כ-5.931 מיליון תושבים (75.3% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ- 1.623 מיליון תושבים (20.6%) ואוכלוסיית "האחרים", שהם עולים וצאצאיהם אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים, מונה כ-327 אלף תושבים (4.1%). ♦

 

בסוף שנת 2011, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-130 אלף נפש (נתונים ארעיים). היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר בסוף שנת 2010, הם: דאלית אל כרמל (מחוז חיפה, 15.1 אלף) ירכא ( מחוז צפון, 14.8 אלף). בישראל כ-32.2 אלף משקי בית בראשם עמד דרוזי, שהיוו כ-1.5% מכלל משקי הבית בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 24.4.2012, לרגל חג הנביא שועייב ♦

השד הדמוגרפי חי מתמיד, אף שבימין מנסים לקבור אותו. לפי נתונים חדשים, הרוב היהודי בין הירדן לים ייעלם לחלוטין בתוך שלוש שנים. בממשלה מעדיפים לטמון את הראש בחול, ועל רקע הכישלון הצפוי בשיחות היום, הנתונים הללו מדאיגים אפילו יותר, ברק רביד, בלוג, הארץ,  3.1.2012 ♦

ישראל 2011 במספרים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

ערב חג המולד 2011[1] חיים בישראל כ-154.5 אלף נוצרים, המהווים 2% מאוכלוסיית מדינת ישראל. 80.4% מהנוצרים בישראל הם נוצרים ערבים; היתר ברובם הם נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחותיהם היהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ לשעבר. הישובים בעלי האוכלוסייה הנוצרית הערבית הגדולה ביותר הם נצרת (כ-22.2 אלף), חיפה (13.8 אלף), ירושלים (11.6 אלף), ושפרעם (9.3 אלף), נכון לסוף שנת 2010. [1] האומדן ארעי ואינו כולל את הנוצרים מבין העובדים הזרים המתגוררים בישראל. נתוני הלמ"ס, 25.12.2011


לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 16.11.11 (הלמ"ס): בסוף שנת 2010 חיו בישראל 2.52 מיליון ילדים (בני 17-0), המהווים כשליש מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.759 מיליון ילדים יהודים, 687.5 אלף ילדים ערבים ( 603 אלף מוסלמים,47 אלף דרוזים וכ- 37 אלף נוצרים ערבים), ועוד 73 אלף ילדים אחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים). בשנת 2010 נולדו בישראל כ- 166 אלף תינוקות מהם כ-120.7 אלף לנשים יהודיות וכ-36.2 אלף לנשים מוסלמיות. כ- 44% מהאוכלוסייה הערבית הם ילדים לעומת כ- 30% מהאוכלוסייה היהודית ו- 23% מאוכלוסיית האחרים. ההבדלים נובעים בעיקר מהבדלים ברמות הפריון: אישה ערביה יולדת בממוצע כ-3.5 ילדים במהלך חייה, לעומת כ-3 ילדים בממוצע בקרב היהודיות וכ-1.7 ילדים בממוצע לנשים האחרות. בקרב היהודים בגילים 17-15 (כ- 258 אלף), 3.9% לא למד ולא עבד –  4.5% מהנערים ו-3.2% מהנערות. בקרב הערבים בגילים אלו  (99.7 אלף),  10.5% לא למדו ולא עבדו –  9.7% מהנערים ו- 11.4% מהנערות. שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב הגיע ב-2010 ל-56%. בחינוך העברי שיעור הזכאים גבוה מזה בחינוך הערבי – 58% לעומת 48%. שיעורי הזכאות בקרב הבנות גבוהים מאלה שבקרב הבנים, בחינוך העברי –  63% לעומת 53%, בחינוך הערבי הפער גדול אף יותר – 56%  לעומת 38%, בהתאמה.

ערב ראש השנה תשע"ב, מונה האוכלוסייה בישראל כ-7,797,400 נפש. כ- 5,874,300 יהודים, כ- 1,600,100 ערבים , ואחרים כ- 323,000.  הנתונים כוללים את תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים, ולא כוללים עובדים זרים, שמספרם נאמד בכ-217,000 בשנת 2010 (חלקם שהה בארץ פחות משנה). (אומדנים ארעיים לסוף ספטמבר 2011).

אוכלוסיית ישראל מונה בערב יום העצמאות תשע"א (מאי 2011) כ-7.746 מיליון נפש. עם קום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים. האוכלוסייה היהודית מונה כ-5.837 מיליון תושבים (75.3% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ- 1.587 מיליון תושבים (20.5%) ואוכלוסיית "האחרים", שהם עולים וצאצאיהם אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים, מונה כ-322 אלף (4.2%). נתוני הלמ"ס [הערה: "אוכלוסיה" כוללת כ- 250,000 תושבי מזרח ירושלים]

האוכלוסייה המוסלמית בישראל – נתונים לרגל חג הקורבן, למ"ס 15.11.2010

 • בסוף שנת 2009 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.286.5 מיליון נפש, גידול של כ-32 אלף תושבים לעומת סוף שנת  2008.
 • המספר הגדול ביותר של תושבים מוסלמים מתגורר בעיר ירושלים כ-264 אלף, והם מהווים 20.5% מכלל המוסלמים בישראל [רובם אינם אזרחי ישראל אלא תושבי קבע – ד.ש.] ו- 34.2% מכלל תושבי העיר. היישוב השני מבחינת מספר תושביו המוסלמים הוא רהט, בה מתגוררים 51.6 אלף מוסלמים, נצרת (49.6 אלף)  ואום אלפחם ( 46 אלף) .
 • בשנת 2009, שיעורהפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית עמד על 3.7 ילדים לאישה, לאחר ירידה מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000.
 • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה האזרחי בשנת 2009 בקרב מוסלמים בגילאי 15 ומעלה היה 39.8% (61.0% בקרב גברים ו-18.0% בקרב נשים).
 • בשנת תשס"ט כלל הסטודנטים המוסלמים באוניברסיטאות היוו 6.5% (7,867 סטודנטים) מכלל הסטודנטים לעומת 3.1% (2,086 סטודנטים) בשנת תש"ן.
 • · הסטודנטים המוסלמים באוניברסיטאות נוטים ללמוד מקצועות עזר רפואיים ופחות נוטים ללמוד הנדסה ואדריכלות לעומת הסטודנטים היהודיים.
 • בקרב האוכלוסייה המוסלמית, 9% מגדירים את עצמם כדתיים מאוד, 51% כדתיים, 29% כלא כל כך דתיים ו- 10% כלא דתיים.
 • סך ההוצאה החודשית לתצרוכת במשקי בית מוסלמים[3] מסתכמת ב- 10,317 ₪  לעומת 13,625 ₪ במשקי בית יהודים.
 • ההוצאה החודשית לבשר ועופות במשקי בית מוסלמים היא פי 2 משאר במשקי בית יהודים – 610 ₪ לעומת 297 ₪ בהתאמה.
 • בחינוך העברי שיעור הזכאים לבגרות גבוה מזה בחינוך הערבי – 56% לעומת 45%.

האוכלוסיה הערבית בישראל, סטטיסטיקל, מבחר נתונים 2008  –   עברית ערבית

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי של הלמ"ס בשנת 2009, בקרב הישראלים בני 20 ומעלה:

כשליש (33%) מהערבים מתגוררים במשקי בית ללא ילדים. אחוז דומה (33%) מתגוררים במשקי בית עם ילד אחד או שניים, כרבע מתגוררים במשקי בית עם 3-4 ילדים ו-9% במשקי בית עם 5 ילדים או יותר.

בקרב האוכלוסייה הערבית, 80% חיים במשקי בית בהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ₪, 16% ההכנסה לנפש היא בין 2,001 ₪ ל-4,000 ₪, ו-4% חיים במשקי בית בהם ההכנסה לנפש היא 4,000 ₪ ומעלה

באוכלוסייה הערבית בגילאי העבודה העיקריים (54-25), 84% מהגברים שייכים לכוח העבודה: 75% מהגברים הדתיים מאד והדתיים ו- 89% מהגברים שאינם דתיים. 30% מהנשים הערביות בגיל 54-25, שייכות לכוח העבודה: 25% מהנשים הדתיות מאד והדתיות ו- 39% מהנשים שאינן דתיות.

באוכלוסייה הערבית, בקרב 20% מהנשואים הערבים שני בני הזוג עובדים. מעל מחצית מהנשואים (58%) עובד רק אחד מבני הזוג, לרוב הגבר הוא זה שעובד (94%). בקרב 20% מהנשואים שני בני הזוג אינם עובדים.

ספר החברה הערבית בישראל, מכון ון ליר

 

מגמות בתפרוסת האוכלוסיה הערבית בישראל, עמירם גונן וראסם חמיסי, מכון פלורסהיימר, 1992

ישראל בשנת 2020 – ההביטים הדמוגרפיים, ומשמעויות סיבבתיות ופוליטיות, ארנון סופר

מרכז מצילה, בראשות פרופ' רותי גביזון פרסם נייר עמדה: מגמות דמוגרפיות בישראל

מדינה יהודית ודמוגרפית, לילי גלילי, הארץ 2002 28.6

דמוגרפיה, הנדסת דמוגרפיה והשיח הדמוגרפובי, ראסם חמייסי, ספר החברה הערבית בישראל (4), ון ליר

דמוגרפיה לא דמוקרטית, גילה שטופלר ומשה כהן-איליה, YNET 15.2.2007

הדמוגרפיה מובילה למדינה דו-לאומית, יאיר שלג, הארץ 25.4.2004

אוכלוסיית הערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים ויוצאי אתיופיה מאפייני תעסוקה, בריאות ושביעות רצון –  אוגדן תמ"ת עם נתונים משווים 2002-2008.  האוגדן  שפורסם על ידי משרד התמ"ת לקראת לקראת כנס העסקה רבגוונית בישראל, 3 במרץ 2010, מכיל מידע סטטיסטי על חמש אוכלוסיות של: ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים אחרי 1996 ויוצאי אתיופיה.  "בחרנו להתמקד בקבוצות אוכלוסייה אלו, שהמשותף להן הוא היותן מודרות במידה רבה, משוק העבודה בישראל, ואשר הפוטנציאל התעסוקתי שלהן אינו ממומש דיו מחד, והיותן יעד מרכזי במדיניות עידוד התעסוקה בישראל בעשור האחרון מאידך.המידע המוצג באוגדן זה מאפשר לשרטט, בקווים עיקריים, את מאפייניהן של האוכלוסיות הנזכרות בתחומים המודדים היבטים של רמת ההשתתפות בשוק העבודה ואת מידת ההדרה החברתית. צורת הצגת הנתונים מאפשרת השוואה בין חמש אוכלוסיות אלו, בינן לבין עצמן ובינן לבין האוכלוסייה היהודית הותיקה".


[1] אומדני אוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית הזרים המתגוררת בישראל.

[2] אחרים- עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במשרד הפנים (נוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת).

[3] משקי בית מוסלמים מוגדרים כמשקי בית שבהם הדת היא מוסלמית או דרוזית

 

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke