Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

החברה האזרחית הערבית בישראל

החברה האזרחית הערבית בישראל, אמל ג'מאל, קו אדום – הקיבוץ המאוחד, ספרית הפועלים, 2017 [השקת הספר: 21.4.2017, בשעה 10:30, בצוותא תל אביב]  

חיים משותפים – מאגר הארגונים 

ראו גם: רשימת ארגוני חברה אזרחית (בסדר א"ב)  ♦

לציון 20 שנה לעדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, מפרסם הארגון תרשים הממפה על ציר הזמן שני עשורים של מאבק משפטי וציבורי למען זכויותיהם של הפלסטינים בארץ ♦

בעקבות חשיפת העמותות שמזכות בהטבת מס: ח"כ עיסאוי פריג' דורש מכחלון את פירוט העמותות שנדחו. פריג': "עמותות יהודיות מאושרות למכביר, עמותות ערביות נדחות, ורשות המיסים מוצאת טיעונים מטיעונים שונים מדוע לא לפרסם את הדחיות ואת הנימוקים להן", אפרת נוימן, דה מרקר, 21.12.2015 ♦

ממגזר שלישי למגזר אזרחי, לשאלות הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי, נייר עמדה. בני גדרון, ניסן לימור, אסתר זיכלינסקי, מכון ון ליר, 2015 ♦

המחאה בקרב ערביי ישראל – מאפיינים, סיבות ומגמות, מאת ר"ז, עשתונות גיליון מס 7, יולי 2014, המכללה לביטחון לאומי, מרכז המחקר ♦

הצהרה של ארגוני החברה האזרחית הערבית במדינת ישראל [בעקבות הצעות חוק וחקיקה גזענית], עדאלה, 24/02/2011 ♦

כנסים:

ראו גם:

ארגון הנוער הגאה מבין שגם צעירים ערבים צריכים אוזן קשבת. התהליך יחל בהקמה של פורומים ואתר אינטרנט בערבית, מאחר שבארגון הרגישו שהשטח אינו בשל עדיין לקבוצה. "במגזר הערבי יש פחדים שלא קיימים במגזר אחר", העיד אחד המקימים, ירדן סקופ, הארץ, 24.04.2015 ♦

קרן פילנתרופית לשילוב בעלי מוגבלות מחפשת את "רוטשילד" הערבי. בעלי ההון ואנשי העסקים בחברה הערבית מעדיפים לתרום למוסדות דת, ולא לעמותות חברתיות ■ קרן מסירה ‏(מסע בערבית‏), הפועלת לשילובם של בעלי מוגבלויות ערבים בחברה, הצליחה לרתום עד כה 50 אנשי עסקים – אבל גייסה רק 120 אלף שקל ■ "יש שכבה גדולה של אנשי עסקים ערבים שצברו הון – הגיע הזמן שנדאג לעצמנו". הילה ויסברג, דה-מארקר, 25.4.2013 ♦

פרופ' אסעד גאנם מנתח את תוצאות הבחירות 2013, ואת החברה האזרחית הפלסטינית בישראל: "…החברה האזרחית שהתעצמה בשנות התשעים והקימה גופים חוץ-פרלמנטריים שדאגו לשאלות לאומיות התפוררה לאט-לאט לאוסף של סניפי מפלגות המקדמות סדר יום פלגני ולא מתחדשות. כספים רבים שנאספו בחוץ לארץ ובעולם הערבי תחת הססמה של סיוע לפלסטינים בישראל לבנות את מוסדותיהם הלאומיים נעלמו, ורובם שולשלו לחשבונות אישיים של העוסקים בדבר. השחיתות גברה והפוליטיקה פינתה את מקומה לאופורטוניזם שיעדו קידום פלוני או אלמוני מבין הפוליטיקאים, המבקשים בעיקר לשמר את מקומם ואת ציבור אומרי ההן שלהם במפלגות ומחוצה להן…", "הבחירות מאחורינו, מה הלאה?", במת ון ליר, גיליון מס. 1, אפריל 2013  ♦

העמותות וארגוני החברה האזרחית בישראל,  עדכן, יוזמות קרן אברהם 2013 ♦

Arab civil society and education in Israel: the Arab Pedagogical Council as a contentious performance to achieve national recognition, Ayman K. Agbaria, Race Ethnicity and Education, March 2013 ♦

גורמים המשפיעים על קבלת אישור לפי סעיף 46 לזיכוי מס לתורמים במוסדות ציבור במגזר הערבי, ארקדי רודמן, אוניברסיטת בן גוריון, מאי 2011 (מלגאי של עמותת סיכוי) ♦

יזמות חברתית בישראל 2011 – יזמות וכיוונים להמשך, גיא אברוצקי ורותם אשכנזי, עבור שיתופים, מרץ 2011 ♦

חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית בישראל, יוני 2010, ניסן לימור (ראש הצוות). פרק העוסק בחברה האזרחית הערבית בישראל – ר' עמ' 26 ♦

"State Mutability and Ethnic Civil Society: the Palestinian Arab Minority in Israel". Haklai, Oded, Ethnic and Racial Studies, 32, 5 (June 2009), 864-882.

לא על הפילנתרופיה לבדה – מיזמים חברתיים עיסקיים בישראל, רחל בנזימן, 2009 ♦

מיפוי ארגונים ערביים לסיוע במזון בישראל, חאלד אבו עסבה, אמירה קראקרה איברהים (מכון מסאר), ברוך רוזן ואדר שץ (מכון ברוקדייל), אוגוסט 2009 ♦

"..ככל שגוברת השפעתו של המשבר הכלכלי,  יותר ויותר ארגוני חברה אזרחית הפועלים בקהילה הערבית פלסטינית בישראל מגלים שהעתיד הקרוב טומן להם סיכונים משמעותיים, שבמקרים מסוימים מאיימים על עצם קיומם."   חברה אזרחית, פיתוח בר קיימא ואסטרטגיות אי-תלות, ד"ר באסל גטאס, הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 62, יולי 2009 ♦

הממשלה תומכת בהצעת חוק שתכליתה לפגוע בחברה האזרחית בישראלנייר עמדה של ארגוני חברה אזרחית בישראל, 2009 ♦

שיתוף ארגוני חברה אזרחית בתהליך קבלת החלטותמחקרים ופרוייקט של משרד ראש הממשלה, 2009 ♦

Arab NGOs and the Political Question in Israel (November, 2009), Mada Al-Carmel ♦

The counter-hegemonic role of civil society: Palestinian–Arab NGOs in Israel, Amal Jamal, Citizenship Studies , Volume 12, Issue 3, 2008

ארגונים פמיניסטים יהודים ויהודים-פלסטינים בישראל, מאפיינים ומגמות. דורית אברמוביץ, קרן היינריך בל, תל אביב, 2008 

המדריך לשותפויות בין המגזרים (ציבורי, עסקי ושלישי), אלכ"א 2007 ♦

החברה הפלסטינית בישראל במצב חירום, נביה בשיר, אגודת הגליל, 2007. פרק העוסק בחברה האזרחית ובשלטון המקומי – ע' 39 ♦

30 Arab NGO's Debated EU Policy at the Mossawa Center, Mossawa, 1/7/2007 ♦

"…ארגוני החברה האזרחית מהווים עמוד התווך ביישום החזון הקולקטיבי של כל חברה ממודרת ממוסדות המדינה כמו החברה הערבית הפלסטינית בישראל. בשביל לפתח מוביליות פוליטית, תרבותית, כלכלית וחברתית נדרש פיתוח המבנה הארגוני של הארגונים הלאומיים באופן שיתאים את יכולת הפעולה במסגרת מוסדות המדינה ליכולת פעולה עצמאית כחברה בעלת מוסדות ומנהיגות פוליטית וחברתית…" מתוך הפרק על עשייה ציבורית ופוליטית, בחזון העתיד לערבים הפלסטינים בישראל, 2006, ועד ראשי הרשויות הערביות בישראל, כתב ג'עפר פארח, ע'  35 ♦

Even-Chorev, Nadav. "Arab NGOs for Civic and Social Change in Israel – Mapping the Field. The Van Leer Jerusalem Institute, UJA Federation of New York, February 2006, 1-185: "The author summarizes findings of a 2005-6 survey on Arab NGOs in Israel, in areas of social change, and of Jewish philanthropic involvement in this field. The main findings are: a) Most of the NGOs focus on culture and leisure. b) Arab organizations constitute about 5% of all registered organizations (284 out of 2,118), and about 5% of active ones (172 out of 1,348). c) Most of the Arab NGOs concentrated in the northern part of the country. The author also includes a detailed list of all Arab NGOs activate in Israel.♦

פיתוח אסטרטגיה ותמיכה בארגוני חברה אזרחית ערבים-פלסטינים בישראל שתיל

PalestinianNGOs in Israel: A Campaign For Civic Equality in a Non-Civic State, Payes, Shany. Israel Studies, Volume 8, Number 1, Spring 2003

" ….ארגוני מגזר שלישי ערביים בישראל הם ספק מרכזי של שירותי רווחה, חינוך ובריאות לאוכלוסיה הערבית. כתוצאה מהדרתה של אוכלוסיה זו מהשירותים הממלכתיים לאורך שנים, התפתחו השירותים האלה כתחליף או כהשלמה לשירותי המדינה …המדינה מתייחסת אל רבים מבין ארגונים אלה כאל "גורם עוין"..",  ארגוני מגזר שלישי בקרב הערבים בישראל, בתוך דוח מסכם של הועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו, בראשות פרופ' יצחק גלנור, המרכז לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן גוריון 2003, עמ' 47 – 50 ♦

יחסי משרד התמ"ת והמגזר השלישי – נייר מטה, 2002 ♦

לקראת שנת 2005: התיתכן חברה אזרחית משותפת ליהודים ולערבים בישראל? אלוף הראבן, (2000), בתוך: גביזון רות ודפנה הקר (עורכות), השסע היהודי-ערבי בישראל: מקראה. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 87-106. ♦

הארגונים הלא ממשלתיים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל, בתוך "תרומה והתנדבות בחברה הערבית-פלסטינית בישראל", אליאס זידאן (מכון אלמד-יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי) וד"ר אסעד גאנם (המחלקה למדעי המדינה אוניברסיטת חיפה), במסגרת המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, אוניברסיטת בן גוריון, בנגב. פברואר 2000 ♦

אהבתם? שתפו:

פרסומת

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

תיירות יהודית-ערבית משותפת

     תיירות יהודית-ערבית משותפת

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

הרשמה לקורסי ערבית 2017-2018 (טופס ההרשמה לקורסים מצורף בזה) הקרן לירושלים והמרכז הבין תרבותי לירושלים מודיעים על פתיחת התוכנית: לימודי ערבית לאנשי מקצוע – קורסי ערבית מדוברת לשנת 2017-2018

צעדת הקו הירוק אירוע לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים ולכיבוש במטרה להחזיר את הקו הירוק לתודעה הלאומית.ביום חמישי ה – 8 ליוני בשעה 15:30 נתחיל בצעידה אל גבעת חביבה לאורך הקו הירוק מהגבעה יהיו הסעות מאורגנות אל נקודת ההתחלה החל מהשעה 14.30. אורך הצעדה כ 7 ק"מ. והמסלול כולו יהיה מאובטח. ***נא להצטייד בכובע, מים ונעלי הליכה*** החל מהשעה 17.30 ועד 21.00 נערוך אירועים שונים בגבעת חביבה הכוללים תערוכות , מופעים , תצוגות , טקס ועוד. האירוע מופק על ידי מחסום ווטש, גבעת חביבה, וארגון "50 סוף".

רצח על כבוד המשפחה – סדנת חוקרים לרגל צאת "ספר קרמניצר" (הוצאת נבו), יום חמישי 25.5.2017, מצפור עופר, מגדל אשכול, אוניברסטית חיפה

חמסין, ימי התעוררות. 50 שנה עברו. 23 אמנים ערבים ויהודים יצרו עבודות המציגות היבטים שונים של פרשנות שלהם את הכיבוש בשנת 2017, ביניהם: פליטות, משמעותו של בית, חברה בחרדה, הכיבוש כפעולה אוטואימונית. תערוכה בגבעת חביבה. 20.5-30.6.2017

הכנס השנתי של המגזר השלישי יתקיים ב- 23 במאי במרכז דוהל בת"א, ישראל תורמת. הגדלת הכנסות העמותה, חידושים טכנולוגיים וגיוס תרומות מקנדה הם רק חלק מהנושאים שיועלו

כשירות תרבותית בקמפוס: פורום האחראים והרכזים של תוכנית המל"ג לקידום החברה הערבית באקדמיה, יום חמישי 25/05/17, 09:00 עד 15:00, אולם 1120, בניין 6, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

יום ירושלים האחר – 23-24.5. גם השנה, נדגיש ביום ירושלים את העשייה הסובלנית בעיר למען כל הזהויות והקבוצות שבה. כמו בשנה שעברה, נעצב מחדש את יום ירושלים באמצעות מארג אירועי סובלנות ברחבי העיר שימלאו את העיר באור אחר

כנס גופים מפעילים במגזר בני המיעוטים, בשירות הלאומי-אזרחי, 30.5.2017, 09:30 – 14:45, מלון חוף התמרים-רימונים עכו

הזמנה לתכנית גיוון תעסוקתי עמותת ITWorks מקדמת גיוון בתעסוקה בתעשיות הייטק ותעשיות מתקדמות אחרות מזה שנים רבות, במגוון תכניות ותהליכים. בשותפות עם MEPI של שגרירות ארה”ב, אנו משיקים בימים אלו תכנית גיוון תעסוקתי.

הפגנת ענק: שתי מדינות – תקווה אחת. 50 שנה של כיבוש. (שלום עכשיו + עומדים ביחד + ארגוני שלום, חיים משותפים וזכויות אדם רבים ומפלגות.) בשעה שמונה בערב, מוצ"ש, 27.5.2017 בכיכר רבין

כנס נצרת השנתי של "צופן", ייערך ביום חמישי ה- 25 במאי 2017, 16:30 – 20:00, בפארק התעשייה נצרת (יש רישום. כניסה חופשית)

השנה חודש רמדאן יתחיל החל מיום שבת בתאריך 27.5.2017. צום הרמאדן יימשך 30 ימים ויסתיים ביום ראשון בתאריך 25.6.2017

50סוף: לוח פעילויות בינ-ארגוני לרגל שנת היובל לכיבוש

סיורי לילות רמדאן 2017 – הרישום החל! ("דרכים שלובות" מיוזמות עמותת סיכוי)

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2017, שש שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Login

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke