Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים ודוחות 2018

2018

טשטוש הקו הירוק בחקר נשים פלסטיניות בישראל: ייצור ידע מוסרי וצדק מחקרי,  סראב אבו רביעה-קווידר, גיליון המיוחד של מגדר וחקר סכסוכים, המכון לחקר יחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס, האוניברסיטה העברית, יוני 2018 ♦

צדק חינוכי, הפרטה ומטרות החינוך, יוסי דהאן, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 2018 ♦

"תמונת מצב המדינה 2018" של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מאי 2018 ♦

ספר החברה הערבית: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9) (ספר אלקטרוני). בעריכת רמסס גרא, הוצאת מכון ון ליר, 2018 ♦

"איכות החיים של אוכלוסיות בחברה הישראלית – מבט השוואתי" – ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנו, המכון החרדי למחקרי מדיניות, מאי 2018 ♦

הפלסטינאים בישראל – סקר חברתי כלכלי חמישי 2017, אחמד שייח' מוחמד, ד"ר מוחמד ח'טיב, סאוסן רזק מרג'ייה, אגודת הגליל ורכאז, אפריל 2018 [תקציר] 

ילדי הגטו – שמי אדם. מאת אליאס ח'ורי, תרגום: יהודה שנהב-שהרבני, מו"ל: מכּתּוּב, הוצאת עולם חדש ומכון ון ליר בירושלים, 2018 ♦

מדד הביטחון האישי בחברה הערבית שנת 2017, יוזמות קרן אברהם, מאי 2018 ♦

כלכלת החברה הערבית בישראל,  ערן ישיב, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל אביב  ניצה (קלינר) קסיר, המכון החרדי למחקרי מדיניות מרץ 2018 * תקציר ♦

המדריך לרשויות המקומיות הערביות למיפוי, ניתוח והצגה של צורכי הציבור בתחום התחבורה הציבורית.  תחקיר וכתיבה: מורן אביב ומחמד חליליה, עריכה: שירלי רקח ועבד כנאענה, סיכוי, אפריל 2018 

כלכלת החברה הערבית בישראל, אמידת החסמים לתעסוקה , מצגת של ניצה קסיר לכנס גבעת חביבה, 6-5-2018 ♦

החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית – חזון ומעשה, נסרין חדאד חאג' יחיא ואריק רודניצקי, מחקר מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאי 2018 ♦

היבטים פוליטיים בחייהם של הערבים אזרחי ישראל, פרופ' עזיז חיידר, מכון ון ליר, 2018 ♦

התנדבות, מעורבות אזרחית ותחושות ֵאמון, מתוך הסקר החברתי 2016, למ"ס, 29.4.2018 ♦

האוכלוסייה הדרוזית בישראל – לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב, למ"ס, 25.4.2018 ♦

הרשויות המקומיות בישראל – 2016, למ"ס, 24.4.2018 ♦

הודעה לעיתונות [+ נספחים] מדיון בוועדת השרים לענייני המגזר הערבי,  23.4.2018 ♦

מבט לתעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב דו"ח לרגל יום האישה הבינלאומי, בן פרג'ון, פורום דו קיום בנגב, מרץ 2018 

נייר עמדה – החסמים בפני נגישות לתחבורה ציבורית בישובים המנותקים בנגב, מוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת 2018.2.12  סיכוי והמועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 

The 20th Knesset Report on Racist, Discriminatory, and Occupation- and Annexation-Supportive Laws and Bills Summer Session 2015 – Summer Session 2018, Barhoum Jaraysi, Palestinian Forum for Israeli Studies (MADAR), Ramallah, in cooperation with the Negotiations Affairs Department, Palestine Liberation Organization, April 2018 ♦

חקיקה מפלה ואנטי-דמוקרטית חדשה בישראל ינואר 2018. עדאלה, ינואר 2018 ♦

נקודה עברית בבית שאן. קהילה יהודית בעיר ערבית בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט, מאת: ראובן גפני, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2018 ♦

התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2017-2018. ג'עפר פרח ואמיר טועמה, מרכז מוסאוא,  2018/02/14 ♦

דוח בנק ישראל 2017, מרץ 2018 ♦

"הדים – أصداء",  הגיליון השני (PDF), אשגר התכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל של המכון למחקרי ביטחון לאומי הכולל חמישה מאמרים, בשיתוף מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב. מרץ 2018 ♦

מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בארגוני השלום, ענבל בן-עזר, מכון מתווים, מרץ 2018 ♦

השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים, הדס פוקס, מרכז טאוב, מרץ 2018 ♦

דוח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, משרד המשפטים, מרץ 2018 ♦

האסלאם, היסטוריה, דת, תרבות. בעריכת: מאיר מ' בר-אשרמאיר חטינה, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2017 ♦

♦ Economic Survey of Israel 2018, OECD, March 2018 

הנגשה לשונית והתאמה תרבותית במערכת הבריאות – יישום חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/7, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע, כנסת, 6.3.2018 ♦ 

אפליה תעסוקתית בישראל – התמודדות מבדלת. מאת: רון חרמון, עו"ד חגי פורת, פרופ' יובל פלדמן, ד"ר תמר קריכלי־כץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018 ♦

השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה: השכלה, תעסוקה ושכר. הדס פוקס, תמר פרידמן ווילסון, מרכז טאוב, 04.03.2018 ♦ 

ביאן – רבעון החברה הערבית, גיליון 13, פברואר 2018 

להתראות עכו, עלא חליחל (תרגום לעברית: יוני מנדל), עם עובד, 2018 ♦ 

שמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין, יחסי רוב-מיעוט, השכחה וזכרון, עאמר דהאמשה ויוסי שוורץ (עורכים), רסלינג, 2018 ♦

נשות המסגד, למידה חתרנית של ידע דתי, מאת: אפנאן מסארוה סרור, רסלניג, 2018 ♦

ספר תוכניות הממשלה לשנת 2018, משרד ראש הממשלה, פברואר 2018 ♦

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2016, למ"ס, 18.2.2018♦

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ממשלה מס' 3708 – הבדואים בדרום, משרד הבינוי והשיכון,  8.2.2018 ♦

תוכנית עבודה המבוססת על החלטת ממשלה מס' 1480 – הבדואים בצפוןמשרד הבינוי והשיכון,  8.2.2018 ♦

נתונים על אלימות חמורה במגזר הלא-יהודי, כתיבה: רינת בניטה, מממ – כנסת, כ"ג בשבט תשע"ח 8 בפברואר 2018 ♦

Emptied Lands A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev (co-authored with Ahmad Amara and Oren Yiftachel , Stanford University Press 2018.

משאל עמים – הסקר הפלסטיני־ישראלי המשותף, מרכז תמי שטיינמץ והמרכז הפלסטיני למדיניות ולמחקרים (כאן), 25.1.2018 ♦

The Mossawa Center’s Briefing Paper on Human Rights for Arab Citizens in Israel: Discrimination against the Arab Minority in Israel, January 2018

ישראל – תמונת מצב חברתית 2017: נס כלכלי שהוא נחלתו של מיעוט| מאת: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן, מרכז אדווה, 24 בינואר 2018 ♦

השלמות מ 2017

מדד המגדר 2017 – ממד החברה הערבית (פרק יא עמ, 132 – 150), הגר צמרת-קרצ'ר ואחרות, מכון ון ליר, 2017 

פילנתרופים בישראל: תמונת מצב עדכנית.  קלוד בר רבי וחנן יונה, מרכז טאוב, דצמבר 2017 ♦

תיאור וניתוח תקציבי הרשויות המקומיות מוגש לוועדה לענייני ביקורת המדינה, תמיר אגמון, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 14.12.2017 ♦

מדריך יישום להחלטת ממשלה 922, פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016 – 2020, מאת:  המשרד לשוויון חברתי, תאריך פרסום:  13.12.2017 

דוח מיפוי נוכחות השפה הערבית במקומות בילוי ופנאי למשפחות, המחלקה לחברה משותפת – פרויקט מרחב ציבורי משותף, סיכוי, דצמבר 2017 ♦

מקום לכולנו  A PLACE FOR US ALL  مكانٌ لنا جميعًا, לכידות חברתית ועתיד ישראל [בשלוש שפות], מייק פרשקר, הוצאת שלשם, 2017 ♦

דוח בקרהמסכם קליטה והשתלבות עובדים השייכים לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג ההולם, נציבות שירות המדינה, אגף בכיר בקרת ניהול ההון האנושי, ירושלים, פברואר 2017 ♦

סמויות מן העין: נשים והערים הפלסטיניות, מנאר חסן, הוצאת ון ליר, 2017 

צמיחת מעמדות הביניים והשפעתם על ניהול הרשויות המקומיות ביישובים הערביים, דוח מחקר מסכם, פרופ' ראסם ח'מאיסי, המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, ספטמבר 2017 ♦

"ערבית": סיפורה של מסכה קולוניאלית. מאת איסמאעיל נאשף, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017 ♦

לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים־יהודים בישראל 2015, מאת: סמי סמוחה, הוצאת פרדס 2017 ♦

מדד המגדר 2017 – ממד החברה הערבית (פרק יא עמ, 132 – 150), הגר צמרת-קרצ'ר ואחרות, מכון ון ליר, 2017 ♦

אהבתם? שתפו:

יומן ארועים

פוליטיקה‭ ‬של‭ ‬טוב‭ ‬משותף‭ ‬לקראת‭ ‬הבחירות‭ ‬המקומיות 08.07.18 / 15:15 / קמפוס האומנויות – שושנה פרסיץ 3, תל אביב. בין היתר, מושב על בין הנהגה משפחתית להנהגה מקצועית בחברה הערבית. מנהיגות צעירה וחברי מועצה משתפים מניסיונם ודנים באתגרים.

פרס היצירה ע"ש שולמית אלוני – ביום זכויות האדם הקרוב, 10 בדצמבר 2018, יוענקו שני פרסים – ליוצר/ת בתרבות העברית וליוצר/ת בתרבות הערבית – במסגרת הקטגוריה של תיאטרון וקולנוע. טקס חלוקת הפרסים ייערך בתיאטרון יפו. להגשה עד ה- 15.7.2018

ערב עיון – העברית בחברה הערבית יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח (27 ביוני 2018), החל ב- 17:15, בבית האקדמיה ללשון העברית, בקריית האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים

אירוע ההשקה של הרשת לקידום חברה משותפת בצפון. האירוע יתקיים בתאריך 03/07/2018 בשעות 13:00- 18:00 באיגוד הערים לאיכות הסביבה, סכנין (שתיל)

פמיניזם וקולנוע / להיות פלסטינית בישראל. עו"ד ראויה אבורביעה, סמאח סלאימה, ד"ר פהימה עבאס במכון ון ליר, יום שלישי 26/06/18, 18:30 עד 22:00

(תשעז) 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח

רוצים לעקוב אחרי החלטות הממשלה? הורידו את האפליקציה EzGOV של המרכז להעצמת האזרח, לנייד והצטרפו למקבלי ההחלטות!

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2018, שבע שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke