OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דרוזים

דרוזים בישראל

הדרוזים יפגינו במירון נגד רשות הטבע והגנים: "משתלטים על אדמותינו". כשלושה שבועות לאחר שפקחים הותקפו ע"י תושבי בית ג'אן, כשהגיעו להדביק צווים על מבנים ארעיים, יצאו מאות מתושבי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות למאבק נגד הרשות. לטענתם רט"ג משתלטת על קרקעות פרטיות של תושבי הכפר: "נאמר די לקיפוח, די לאכיפה הבררנית ולחסימת הפיתוח", יואב איתיאל ואלי אשכנזי, …

דרוזים בישראל לקריאה »