OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

חברה אזרחית

החברה האזרחית הערבית בישראל

ארגוני החברה האזרחית בישראל: מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר-ישראל. ד"ר מיכל אלמוג-בר וד"ר איתי גרינשפן. המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית ירושלים, חוברת 25, מאי 2019 ♦ מחקר חדש במרכז: עמותות ערביות בחברה האזרחית בישראל: מאפיינים ודרכי פעולה. חוקרים: פרופ' אמל ג'מאל, החוג למדע המדינה, אונ' תל אביב; ד"ר מיכל אלמוג-בר וגב' רנא …

החברה האזרחית הערבית בישראל לקריאה »