OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

​האוכלוסייה המוסלמית בישראל – נתונים לרגל חג הקורבן. בסוף שנת 2018 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.598 מיליון נפש, שהם 17.8% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 37 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2017…. בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים, 337 אלף, שהם 21.1% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.6% מכלל תושבי העיר… האוכלוסייה המוסלמית …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »