OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

בית המשפט ניצל במקרה יזבק. "… דעת המיעוט החליפה את הניתוח המשפטי מבוסס הראיות וקר הרוח שנדרש משופט בכניעה לרוח התקופה ולקול ההמון… נימתה של יזבק ודאי אינה נעימה לאוזניים ישראליות-ציוניות כשלי. אבל מה לכך ולשאלת זכותה להתמודד בבחירות לכנסת? ..", ד"ר רועי פלד, הארץ, 10.2.2020 ♦ יזבק בבג"ץ: החברה הפלסטינית על ספסל הנאשמים. הדו-שיח …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »