OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

תקציב המדינה

תקציב המדינה

למה נוצרו פערים של עשרות אחוזים בין התקציב לפיתוח היישובים הדרוזים לפיתוח ולבנייה בשטח?  "…למה למרות שהובטחו מאות מיליונים לפיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים בתוכנית 959, בפועל רק 44% מהכספים הגיעו למימוש בשטח? ", ועדת הפנים והגנת הסביבה, חדשות הכנסת, 17 ביוני 2020, כ"ה בסיוון תש"ף ♦ 15 מיליארד ש' לחברה הערבית? עבדו עליכם. תוכנית החומש …

תקציב המדינה לקריאה »