OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

השיח על מדינה יהודית

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

יותר משלוש שנים אחרי שנחקק, המדינה מבקשת לראשונה להתבסס על חוק הלאום. "…יש לציין כי בשלוש השנים שחלפו מאז נחקק חוק יסוד הלאום – הכנסת, הממשלה ובתי המשפט התייחסו אליו כאבן שאין לה הופכין וכחוק דקלרטיבי שאין לו כל משמעות מעשית. הכנסת נמנעה מלחוקק חוק כלשהו המתבסס על חוק יסוד הלאום. הממשלה ושרי הממשלה נמנעו …

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי לקריאה »

השיח על מדינה יהודית

השיח המשטרי החדש של הימין המתנחלי. מה עומד מאחורי עליית השיח הלאומני בישראל בעשור האחרון, ששיאה בחקיקת חוק הלאום? ההצדקה הציונית לעליונותם הפוליטית של יהודים בגבולות 67׳ הולכת ומאבדת תוקף. עם התפוררות פרדיגמת שתי המדינות והיטשטשות הקו הירוק, נדרש הימין המתנחלי לייצר לגיטימציה מחודשת לעליונות יהודית, הפעם עבור המשטר הלא-דמוקרטי במובהק שבין הירדן לים, שצפוי …

השיח על מדינה יהודית לקריאה »