OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

"מגדלים למציאות בלי הגדרות" – המורה הערבייה שמתפללת עם התלמידים היהודים. האם מפגשים בין מורים ערבים לתלמידים יהודים או בין תלמידים יהודים לערבים באמת יכולים לשנות את המציאות בישראל? הילין מנסה להראות לתלמידים היהודים שלה [תל"י הוד השרון] צורת הסתכלות קצת אחרת ממה שהם מכירים. את דרך המחשבה של משפחתה שלה כבר הצליחה לשנות. כתבתו …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »