OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מדיניות חינוך. כללי

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

נתוני מחקר פיזה 2018: כיתות בקרוואנים, מיעוט תקציבים: בחינוך הערבי לא הופתעו מתוצאות מבחני פיזה. שירה קדרי-עובדיה, הארץ, 5.12.2019 ♦ ציוני התלמידים הערבים יעלו לכולנו ביוקר. הפערים בין יהודים לערבים בבחינות פיז"ה הם תוצאה של אפליה ומשנה כלכלית נאו-ליברלית. תזכרו: התלמידים החלשים של היום הם מכה לכלכלת העתיד, מייסם ג'לג'ולי (עומדים ביחד / נעמת), YNET, …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »