OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

שפה ערבית

מעמדה של השפה הערבית בישראל

מדוע רוב המוזיאונים בארץ אינם נגישים למבקרים דוברי ערבית? לפי מחקר חדש, ב–60% מהמוזיאונים בישראל אין הנגשה, שירות או מידע בשפה הערבית. מהי הסיבה לכך, מי המוסדות המצטיינים בהנגשה 
ואיך אפשר לשפר את המצב? נעמה ריבה, הארץ, 15.9.20 ♦ ללא מענה בתקופת המשבר: אתר השירות האישי של ביטוח לאומי פועל רק בעברית. ישראלים שאינם דוברי …

מעמדה של השפה הערבית בישראל לקריאה »