OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

חינוך

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

רפורמה בלימודי ההוראה: התוכנית תקוצר לשלוש שנים. המועצה להשכלה הגבוהה הודיעה על שינוי תוכניות הלימוד להכשרת מורים וגננות בישראל ■ בתוכנית החדשה ישולבו בין היתר תכנים של למידה חברתית-רגשית, חיים משותפים בחברה רב-תרבותית ומניעת גזענות..יעלה מזור מעמותת סיכוי, רכזת חינוך לחיים משותפים במחלקה לחברה משותפת, מסרה: "אנחנו מברכים על הצעד של המל"ג להכנסת חינוך לחיים …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »