OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

חינוך

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים

משרד החינוך מעריך: שליש מתלמידי התיכון לא לומדים מרחוק באופן סדיר. לפי הערכת המשרד, למידתם הסדירה של מחצית מתלמידי התיכון הערבים נפגעה, ונשירתם הגלויה והסמויה מהלימודים האמירה. בכיר במשרד: "מספר התלמידים הנעלמים עצום, לא הצלחנו להציע פתרונות אמיתיים לבעיה הזאת"… לדברי ד"ר סראב אבורביעה־קוידר מאוניברסיטת בן גוריון, החברה ב"צוותי המומחים של המשבר", שגרת הלימודים בחינוך …

חינוך: נתונים ותוכניות. עדכונים לקריאה »