OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

שירות לאומי

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי

צעירים ערבים יבצעו שירות לאומי כלוחמי אש. קבוצת צעירים מהמגזר השלימה לראשונה קורס הכשרה לתומכי לחימה, שבוגריו יצורפו למערך הכיבוי וההצלה • השר לביטחון הפנים אוחנה: "הם חלוצים" • אחת החניכות: "גאה לפרוץ דרך" … חניכים הם צעירי החברה הערבית, מוסלמים, נוצרים ודרוזים המבצעים שירות לאומי-אזרחי במערך הכיבוי וההצלה. הם מגיעים מהיישובים טירה, ערערה, רהט, …

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי לקריאה »