ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

דוחות ופרסומים חדשים בשנת 2022

נקודת מבט – מגזין למאבק בתופעת הגזענות. גיליון מס 5, 30.6.22, היחידה הממשלתית לתאום מאבק בגזענות, משרד המשפטים ♦

תכנית חירום לאומית מאבק בפשיעה בחברה הערבית "מסלול בטוח"  יוני 2022, המשרד לביטחון פנים, מצגת לדיון בוועדת בט"פ, 27.6.22 ♦

דוח מצב המדינה 2021: חברה, כלכלה ומדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, יוני 2022 – ראו שם בין היתר:

נתונים על נשירת תלמידים בחינוך העל-יסודי. אסף וינינגר, מממ, הכנסת, 2.6.22 ♦

השלטון המקומי הערבי בשנת 2022 – תמונת מצב, אתגרים והצעות לשינוי על רקע תכנית החומש 550 – נייר עמדה. עו"ד נדאל חאיק ועו"ד מוחמד קדח, עמותת עורכי הדין לקידום מנהל תקין, מאי 2022 ♦

מדד הגיוון ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי והציבורי השוואה רב שנתית מהדורה שישית. נציבות שוויין הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה והתעשייה, מאי 2022 ♦

נתונים על תעסוקת נשים במרכז מול פריפריה. כתיבה: ד"ר מיכל לרר וד"ר נלי כפיר | מרכז המחקר והמידע בכנסת, 9 ביוני 2022 ♦

הוועידה לשותפות פוליטית יהודית – ערבית  شاكة السياسية اليهودية مؤتمر ال – العربية ر ממצאי מחקר דעת קהל על שותפות פוליטית شاكة السياسية ر نتائج بحث الرأي العام حول. מרכז אקורד והאם ראית את האופק לאחרונה, יוני 2022 ♦

חומר רקע לדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא היערכות הרשויות המקומיות וכבאות והצלה בחברה הערבית לשריפות בקיץ, רמי שוורץ, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 13.6.22 ♦

שנתון החברה הערבית בישראל – 2021 (תקציר). מאת: ד"ר נסרין חדאד חאג'-יחיא, ד״ר מוחמד ח'לאילה, ד"ר אריק רודניצקי , בן פרג'ון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרסום:   2022 ♦

תוכנית העבודה של המשרד לשוויון חברתי לשנת 2022. (ובמיוחד: קידום תכנית ההמשך לפיתוח כלכלי של החברה הערבית: 1) מדד הצלחה לשנת 2022 2) מדד מרכזי רב-שנתי), תאריך פרסום 29.05.2022 ♦

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תש"פ-תשפ"א, 2021. נציבות שירות המדינה, 30.5.22 ♦

האתגר הדיגיטלי בחינוך הערבי: לקחים ממשבר הקורונה. מריאן תחאוכו, עידית רז קלישר, קיריל מושקלב, חנין מטר, מכון אהרון, מאי 2022 ♦

מדיניות לקידום תעסוקה איכותית בקרב צעירים בחברה הערבית. מריאן תחאוכו, טלי לרום, סבבא ג'באלי- סירחאן, מכון אהרון, מאי 2022 ♦

דו"ח שוק העבודה בישראל לשנת 2021. זרוע העבודה, משרד הכלכלה, 25.5.22 ♦

בנק ישראל מזמין את ראשי הרשויות להצטרף לפעילות להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית, 15.5.22 ♦

פערים בין קבוצות האוכלוסייה בראי בין-דורי מאי 2022, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, מאי 2022 ♦

הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין דורית בשכר ינואר 2022. אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, ינואר 2022 ♦

בנק ישראל מזמין את ראשי הרשויות להצטרף לפעילות להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית, 15.5.22

תכנית יתד בחברה הערבית: מיפוי והמלצות לפיתוח והתאמת מענים עבור צעירים וצעירות ערבים בסיכון. מוגש לתכנית יתד וג'וינט-אשלים, מחקר: ארן זינר, אביבית חי וד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, חברת נאס לייעוץ ומחקר חברתי כלכלי בע"מ, פברואר 2022 ♦

צוות מכרזים מסמך המלצות מרץ 2022. (במסגרת תוכנית "מסלול בטוח" לצורך בחינת הדרכים לצמצום השתלטות גורמי הפשיעה על מכרזים ברשויות המקומיות וכחלק משלים להחלטת הממשלה 549 מיום 2021.10.23 :תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2026-2022). משרד הפנים, מאי 2022 ♦

העשור שבו נולדו 'ערביי ישראל'. ישראל ואזרחיה הערבים-פלסטינים 1976-1966, מאת ד"ר דורון מצא, הוצאת רסלינג,  2022 ♦

האחריות של המיעוט, נזיר מג'לי, הוצאת ידיעות אחרונות, פברואר 2022 ♦

שנה לקואליציה: מצבן של המפלגות הערביות ומאזן הכוחות ביניהן. מאת ראני חסן, ביאן, תוכנית קונראד אדנאואר, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, 11.5.22 ♦

First year of the coalition: The situation of the Arab parties and the balance of power between them. Author Rany Hasan, Bayan, The Dayan Center, TAU, May 2022 ♦

פשיעה ועבריינות במחוז הצפון – חומר רקע לדיון, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 9.5.22 ♦

“Side by Side”: Nurturing Local Intercultural Competence in a Professional Development Program for Palestinian¹ and Jewish Teachers, by Dr. Michal Muszkat-Barkan , Teachers College Record, 2022

מדיניות לצמצום פערים בין החינוך הערבי לעברי. מריאן תחאוכו, עידית קלישר, חנין מטר וקיריל מושקלב, מכון אהרון, הבינתחומי – אוניברסיטת רייכמן, אפריל 2022 ♦

החלטות ממשלה:

 

מניעת הסלמה על רקע סמיכות חגים ומועדים בתקופה מתוחה, אפריל-מאי 2022, יוזמות אברהם ♦

מועדים לאומיים – איך נאפשר לערבים וליהודים להרגיש בנוח במקומות העבודה גם בימים של מועדים לאומיים. סרטון של אקורד – פסיכולוגיה החברתית לשינוי חברתי, 13.4.22 – (להורדת המדריך) ♦

דוח סופי של הצוות הבין-משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי. משרד האוצר, 12.04.2022 ♦

הקמת יישובים חדשים עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב, מספר החלטה  1362 (10.4.2022) ♦

המדריך לתושב- תכנית פיתוח לישובים הבדואים, שכונות בתכנון ובפיתוח. בהמשך להחלטת הממשלה 2397. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, 05.04.2022 ♦

2021 – מה השתנה ביחסים בין יהודים לערבים ולאן פנינו?  מצגת של מרכז אקורד 23.2.22 ♦

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים – דוח פעילות לשנת 2021.

אי-ביטחון תזונתי בישראל – מאפיינים, מענים ואתגרים. מאת זהר שרביט | דנה ברנדר, משרד הרווחה והביטחון החברתי, מרץ 2022 ♦

שנתון החברה הערבית בישראל 2021 מאת נסרין חדאד חאג׳ יחיא | מוחמד ח׳לאילה | אריק רודניצקי | בן פרג׳ון, המכון הישראלי לדמוקרטיה והמשרד לשוויון חברתי, 17  במרץ 2022 ♦

Statistical Report on Arab Society in Israel :2021. Written By: Dr. Nasreen Haddad Haj-Yahya, Dr. Muhammed Khalaily, Dr. Arik Rudnitzky, Ben Fargeon, The Israel Democracy Institute, March 17, 2022 ♦

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2022 – 2026 | מספר החלטה 1279 | משרד ראש הממשלה ‎‎ ♦ 14.3.22

סדר היום, הצעות להחלטה והסברים – ועדת השרים לענייני החברה הערבית בדיון על "תקאדום" – תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית: מיתוג, סקירת משרד המשפטים, סקירת משרד החינוך, סיכום, 13.3.22, מזכירות הממשלה ♦

תיבה מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת 2021: הפערים בין מערכת החינוך היהודית לערבית בהיקפי התשומות החינוכיות ובאיכותן, 16.3.22 ♦

דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברים בוועידה השנתית לפורום הכלכלי הערבי (10.3.22)

סקירת המפקח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה בנושא בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית. בנק ישראל, 6.3.22 ♦

נתונים על מערכת הבנקאות ביישובים ערביים. נעם בוטוש, מרכז מחקר ומידע בכנסת, 3.2.22 ♦

בנקאות במשקי הבית בחברה הערבית דיון בוועדת הכלכלה.  יאיר אבידן, בנק ישראל, מרץ 2022 ♦

נתונים על תעסוקת נשים ערביות בדגש על בדואיות בנגב. כתיבה: ג'רי אלמו – קפיטל מרכז המידע והמחקר בכנסת, כ"ו באדר א תשפ"ב, 27 בפברואר 2022 ♦

סיכום החומש לשנת 2022- הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, הרשות לפתוח הבדואים בנגב, 27.02.2022

  1. סיכום החומש תכנון ופיתוח ביישובי הבדואים ♦
  2. תכנון ופתוח יישובי הבדואים בנגב ♦

ביאן – הערבים בישראל, גליון 25, מרכז דיין – תוכנית אדנאואר, אוניברסיטת תל אביב, 24.2.22:

  1. היש חידוש בהצהרתו של מנסור עבאס בעניין "המדינה היהודית"?. ד"ר אריק רודניצקי,
  2. מיכאל מילשטיין, "הדרך החדשה" : מפתח להבנת האסטרטגיה של רעם, ד"ר מיכאל מילשטיין

English version from Bayan:

  1. Is there anything new in Mansour Abbas’ declaration concerning the “Jewish State”?, by Dr. Arik Rudnitzky
  2. “The New Way”: The Key to Understanding Ra’am’s Strategyby Dr. Michael Milshtein

משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה.  למ"ס, 31.1.22 ♦

מסגרות חוץ ביתיות לילדים ובני נוער בסיכון שמפעיל משרד הרווחה והביטחון החברתי בחברה הערבית, נייר עמדה מאת ג'יהאן קראקרה-בכריה, עו"ד ממונה מחוזית )ייצוג קטינים( הסיוע המשפטי – מחוז חיפה לוועדת העבודה והרווחה, 14.2.22 ♦

מסגרות חוץ-ביתיות בתנאי פנימייה מלאה שמפעיל משרד הרווחה בעבור ילדים ובני נוער בסיכון בחברה הערבית כתיבה: יונת מייזל, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 9.2.2022 ♦

השקעת המדינה ופרויקטים בעיר רהט – לקראת ביקור נשיא המדינה בעיר רהט, הרשות לפיתוח והתיישבות הדואים בנגב, פברואר 2022 ♦

מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות הערביות מחקר השוואתי ינואר 2022. כתיבה: נגה שני ולילא סוייד, עמותת סיכוי אופוק ועמותת אינג'אז, ינואר 2022 ♦

הפשיעה בחברה הערבית בישראל 2022, פרופ' מוחמד סועאד והמכון למחקר החברה הערבית, המכללה האקדמית הגליל המערבי, פברואר 2022 ♦

ריבוי נישואין (פוליגמיה): אכיפה ודיווח כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ-כהן | מרכז המידע והמחקר בכנסת, י"ז בשבט תשפ"ב, 19 בינואר 2022 ♦

נתונים לגבי חיבורים לחשמל ביישובים בדואיים בנגב וביישובים ערביים נבחרים בצפון. ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 13.2.22 ♦

מדריך להטמעת חשיבה מגדרית [ערבית] הרשות לקידום מעמד האישה הכינה מדריך להטמעת חשיבה מגדרית אשר כולל התייחסות לתכנון מדיניות וגיבוש תכניות לפעולה, 10.2.22 ♦

נתונים על מערכת הבנקאות ביישובים ערביים. נעם בוטוש, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 3.2.22 ♦

אום אל פאחם – דוח עתודות לישראל 2021. פברואר 2022 ♦

ייצוג הולם של עובדים מהחברה הערבית בחברות הממשלתיות. נייר עמדה של עמותת יוזמות אברהם. 1.2.22 ♦

ייצוג הולם לבני החברה הערבית במוסדות התכנון והבנייה.  כתיבה: אסנת אלגום- מזרחי, מרכז המחקר והמידע בכנסת, ט"ז בשבט התשפ"ב, 18 בינואר 2022 ♦

Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity. Amnesty International, February 1, 2022 ♦

פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 2020.  למ"ס, 25.1.22 ♦

ביסוס תשתית להערכה ומדידה איכותנית של עוני בישראל. ד"ר עינת לביא, הביטוח הלאומי ואוניברסיטת חיפה, ינואר 2022 ♦

מוסף בנושא גיוון תעסוקתי מוגש בשיתוף עיתון דה מרקר והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, הפועל במסגרת מיזם משותף עם מינהל תעסוקת אוכלוסיות. 25.1.22 ♦

מושגי יסוד בפרלמנט הישראלי עברית-ערבית 2022 اصطالحات برلمانية أساسية في الكنيست اإلسرائيلية عبري-عربي, הכנסת, 25.1.2022 (יום השפה הערבית בכנסת) ♦

הוראת השפה הערבית בבתי ספר עבריים נייר עמדה של עמותת יוזמות אברהם, ליום השפה הערבית בכנסת, 24.1.22 ♦

הוראת הערבית בחינוך העברי. סקירה לרגל יום השפה הערבית בכנסת.  כתיבה: אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע בכנסת, כ"ב בשבט תשפ"ב, 24 בינואר 2022 ♦

סקר עמדות תושבי העיר אום אל פחם בנוגע לתופעות של אלימות ופשיעה ושביעות רצון מתפקוד העירייה. ד"ר נוהאד עלי, מוסד נאמן ויוזמות אברהם, ינואר 2022 ♦

התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית – נקודות לשיפור. פניית האגודה לזכויות האזרח עם קואליציית "נשים נגד נשק" (שבה חברה האגודה יחד עם נשים נגד אלימות ומרכז אלטפולה), לשר לביטחון פנים, 4.1.22 ♦

ההתמודדות עם האלימות והפשיעה בחברה הערבית: הסיכון לגלישה מהזדמנות להחמצה. אפרים לביא, מוחמד ס. ותד ומאיר אלרן, המכון למחקרי ביטחון לאומי – פרסום מיוחד, 3.1.22 ♦

טיפול המשטרה במקרי רצח נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל מחקר השוואתי שנערך ע"י עמותת נשים נגד אלימות, מרכז אלטופולה ושדולת הנשים חוקרת וכותבת: שירין בטשון (ערבית + עברית), ינואר 2022 ♦

תוכניות למניעה ולטיפול בהשמנה ובסוכרת בחברה הערבית בישראל , דו"ח מיפוי, אפריל 2021. הוכן ונכתב על ידי ד"ר מוחמד ח'טיב אגודת הגליל, פורסם על יד משרד הבריאות, 11.1.2022 ♦

חוקרים לחיים משותפים, ממצאים ותובנות מתוך מעבדת המחקר במרכז לקידום חיים משותפים, המכללה האקדמית בית ברל, ינואר 2022 ♦

דוחות פרסומים משנים קודמות

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

אפריל 2022

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace