ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דוחות ופרסומים חדשים 2021

2021-loading-620x330-1

מקבלי תארים אקדמיים בשנת תש"ף (20/2019), נתונים נבחרים לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית, למ"ס, 20.6.21

מדדים חברתיים-כלכליים של אוכלוסיית המיעוטים בישראל [מצגת] דיון בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית בנושא יישום החלטת ממשלה 922,  לירן קוסמן, עמי צדיק , מרכז המחקר והמידע בכנסת, 2021 ביוני 22

תמונת מצב המדינה – תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל 2021, אבי וייס, מרכז טאוב, יוני 2021

מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי. פרופ' אלכס וינרב, מרכז טאוב, יוני 2021

ממשיכים ביחד – מדריכים להתמודדות עם המשבר, יוזמות אברהם, מאי 2021:

עמדות הציבור היהודי והערבי בנוגע ליחסים ביניהם לאור האלימות בערים מעורבות {מצגת}, מרכז אקורד, האוניברסיטה העברית, מאי 2021

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ט-תש"פ, 2020, נציבות שירות המדינה, 23.5.2021

המלצות מרכז אקורד לפסיכולוגיה החברתית, לתהנהגות בזמן המשבר:

שבטיות, דת ומדינה בחברה הבדואית בנגב: בין שימור לשינוי. חבצלת יהל, עאטף אבו-עג'אג' , עדכן אסטרטגי כרך 24, גיליון 2, אפריל 2021, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

לאומיות ושותפות בישראל: תחביר פוליטי לשני לאומים באזרחות אחת. מנבר, גיליון תשיעי, מכון ון ליר, מאי 2021. (בשיתוף בית הספר לשלום בנווה שלום וואהאת א-סלאם, תוכן:

התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים המעורבים – ביקורת מעקב, מבקר המדינה, 18.5.21

חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות – ביקורת מעקב. מבקר המדינה, 18.5.21

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2019, למ"ס, 6.5.2021 ♦

החברה הערבית: מתוך דוח בנק ישראל 2020, 6.4.21

רפורמות חינוכיות לצמצום פערי הישגים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: برامج إصلاحيّة تربويّة لتقليص الفجوات في التحصيلات العلميّة. דוח מת"ת, נועה לורבר־הוס וד"ר עדו ליטמנוביץ', האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אפריל  2021 [עברית וערבית] – לדוחות נוספים שלהם בתחום החינוך, היכנסו כאן

המלצות המועצה לשילוב וקידום נשים בעבודה לשנת 2020. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 28/4/21

מאחורי המספרים: השלכות מגפת הקורונה על נשים וגברים בישראל. [פרק 4: תעסוקת נשים ערביות], יעל חסון, הדס בן-אליהו, ד"ר הגר צמרת, מכון אדווה,  4.4.2021

סיכום שנת 2020 בוועדות הגיאוגרפיות.  משרד הפנים, 26.4.2021

ניתוח יישום החלטה 959 של הממשלה – תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2019 – 2016 ,  כתיבה: תמיר אגמון, כלכלן , מרכז המחקר והמידע בכנסת, 19.4.2021

סיפור עכאא'י, מחבר: איאד ברגותי, תרגום: יהודה שנהב-שהרבני וברוריה הורוביץ, הוצאת מכתוב – ספרות ערבית בעברית, מרץ 2021

דוח ההון האנושי בתעשיית ההייטק 2020, רשות החדשנות, אפריל 2021 (האוכלוסיה הערבית – ע' 16)

על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכו, דוח. אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, אפריל 2021 ♦

השפעת מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי באוכלוסייה הערבית על מצב התעסוקה. דוח. צביקה דויטש, אורן תירוש, ניר לוי וסמדר סומך, מכון ברוקדייל-מאיירס ג'וינט, מארס 2021

Exiled within Between citizenship and the struggle for return for internal Palestinian refugees in Israel. By Haneen Kinani, Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, March 2021

דו"ח בנק ישראל לשנת 2020: היבטיים כלכליים של החברה הערבית טרם הקורונה ובעקבותיה. 29.3.21

עבר מתעתע – מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' עמנואל סיוון.  מאיר חטינה וישראל גרשוני (עורכים), הוצאת רסלינג, 2021

חינוך בחברה הערבית בישראל.  פרופ' משה ישראלאשוילי ופרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, הוצאת מכון מופת, 2021  (ראו תוכן ומבוא)

Ethnic and Racial Studies, Volume 44, Issue 6 (2021), Special Issue: Culture and Conflict in Israel/Palestine :

מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-24. 0.6 מיליון בעלי זכות בחירה חיים היום בישראל, למ"ס, 15.3.21

ממגזר לחברה: תמורות בדפוסי ההצבעה של הדרוזים בבחירות הכלליות בישראל, 2020-1996. מוחמד שנאן ועמרי אילת, ביאן, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.3.21

הבחירות לכנסת ה-24: נקודת מפנה בשילוב הערבים בפוליטיקה הכלל-ארצית?. ד"ר אלי רכס, ביאן, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.3.21

סקר עמדות הציבור הערבי בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-24. מחבר ד"ר אריק רודניצקי, תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין., 15 במרץ 2021

הדים, גיליון מס 8, מארס 2021, INSS המכון למחקרי ביטחון לאומי:

פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי-טק. דוח מבקר המדינה 71ב, 15.3.21  


דוח היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 2020, משרד המשפטים, 8.3.21

לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2021. למ"ס , 7.3.21

אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה (מצגת המחקר), ד"ר טל ארזי ואנה רזניקובסקי-קוראס, מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל, 2021 ♦

בחירות 2021 – קידום זכויות המיעוט הערבי בישראל – סוגיות שונות, האגודה לזכויות האזרח, פברואר 2021

אחד לאלף – דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית תמונת מצב, מיפוי חסמים והמלצות לשינוי מדיניות, ד"ר עידית סרגוסטי, בזכות, פברואר 2021

פערים בשירותי התחבורה הציבורית בין ישובים ערביים ויהודיים בישראל, עבריתערבית , עמותת סיכוי,  2.21

דפוסי מגורים של צעירים בישראל 2018, למס, 24.2.21

עובדי הוראה במערכת החינוך, תשפ"א 21/2020, למ"ס 23.2.21

לקראת בניית תוכנית לשילוב החברה הבדואית בהייטק ובתעשיות עתירות ידע, מיפוי והמלצות אישיות, נאס ייעוץ, אוקטובר 2020

ממשבר לצמיחה – שנת מעבר לצעירים ולצעירות מהחברה הערבית כדרך לקידום תעסוקה, השכלה והתנדבות בקהילה. כנס (3:24 ש') של המכון הישראלי לדמוקרטיה אג'יק – מכון הנגב, 23.2.21

דוח שוק העבודה לשנת 2020: תעסוקה בימי קורונה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 17/2/21

A Multicultural Entrapment – Religion and State Among the Palestinian-Arabs in Israel, By Prof. Michael Karayanni, Publisher: Cambridge University Press, January 2021

חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה. אפרים לביאמאיר אלרןח'דר סואעדשמואל אבן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מזכר 208, 9 בפברואר 2021

מצב הרווחה בחברה הערבית – עוני, מדיניות ממשלתית וחולשת הרשויות המקומיות, תכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית, נסרין חדאד חאג' יחיא | איימן סייף | ניצה קלינר קסיר | בן פרג'ון,  קרן פורטנלד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, פברואר 2021

לא חוזרים אחורה: המלצות ליציאה ממשבר החינוך, ד"ר סראב אבו רביעה קווידר, פרופ' יוסי דהאן , צוותי המומחים של המשבר, ינואר 2021

חינוך והשכלה בחברה הערבית – פערים וניצנים של שינוי, נסרין חדאד חאג' יחיא | איימן סייף | ניצה קלינר קסיר | בן פרג'ון, קרן פורטנלד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, פברואר 2021

תרבותיות, דתיות ותעסוקה, ערן ישיב, סאמי מיעארי ניצה (קלינר) קסיר [תעסוקת נשים ערביות], 30.1.21

פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל 2019, למ"ס, ינואר 2019

תעסוקה מגוונת בארגונים גם בימי קורונה – מדריך מעשי לניהול מגוון. מרכז אקורד, ינואר 2021

פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 2019, למ"ס, ינואר 2021

רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים). מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, ניצה (קלינר) קסיר, המוסד לביטוח לאומי, ינואר 2021

הציבור הערבי לקראת הבחירות לכנסת ה-24: בין פרגמטיות ציבורית לדוגמטיות מפלגתית. אפרים לביאמאיר אלרןח'דר סואעד, יוסף מקלדה, מבט על, גיליון 1429, INSS, 19 בינואר 2021

מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה, בעריכת אילנה פאול-בנימין ורוני ריינגולד, הוצאת מופ"ת, ינואר 2021

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ינואר 2021

תחושת ביטחון אישי – ממצאים מתוך סקר ביטחון אישי 2019, למ"ס, 10.1.121

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 בנושא שליטה בשפה העברית – לרגל יום הלשון העברית, למ"ס, 4.1.2021

דוחות ופרסומים משנים קודמות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יוני 2021

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

 • דמוקטיה
 • תקשורת
 • כלכלה פיתוח ותעסוקה
 • חינוך
 • חזון לעתיד

המערכת הציבורית

 • ממשלה
 • שלטון מקומי
 • בית משפט
 • הכנסת

הסכסוך

 • החלפת שטחים מאוכלסים
 • המו"מ והסדר הקבע
 • פליטים פנימיים

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace