ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

דוחות ופרסומים בשנת 2021

נתונים על סטודנטים ישראלים שלומדים במוסדות זרים. אסף וינינגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 27.12.22

מודל הלימוד המשותף בערים המעורבות: הזדמנויות וחסמים –  نموذج التعليم المشترك في البلدات المختلطة: ُفرص وعوائق כתיבה: ד"ר אמאני ג'בר וליאור בסרמן-נבון, יוזמות אברהם, ספטמבר 2021

מחקרים על השפעת הקורונה על מערכת החינוך הערבית (המדען הראשי):

ילדים עם מוגבלות באוכלוסייה הבדואית בנגב. מאת ד”ר חגית סופר-פורמן, ליטל ברלב, נורית גדג’, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, דצמבר 2021

הערות והמלצות לקראת הדיון בעניין תוכנית החומש לנגב וצרכי החברה הערבית בדואית בו. לקראת דיון שיערך בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 30.12.21

התוכנית להעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות במסגרת התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 (החלטת ממשלה 2397) מחקר הערכה דוח ביניים: תמונת מצב עד סתיו 2020יואב לף, וולאא חג’אג’רא, ד”ר יונתן אייל, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, 2021

חיזוק רשויות מקומיות: סקירת ספרות בין-לאומית. נערכה עבורהאגף הבכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, יואב לף, מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, 2021

אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת 2022. למ"ס 30.12.21

דוח מצב המדינה 2021: חברה, כלכלה ומדיניות. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2021

פורסם דוח העוני והאי שוויון של הביטוח הלאומי לשנת 2020. פורסם 29.12.21

מדד המגדר אי־שוויון מגדרי בישראל 2021. צוות החוקרות: הגר צמרת, חנה הרצוג, נעמי חזן, יוליה בסין, רונה ברייר־גארב והדס בן אליהו, מכון ון ליר, דצמבר 2021

Crossing borders, choosing identity: strategic self-presentation among Palestinian-Israelis travelling abroad by Yossi Harpaz  & Ikhlas Nassar, Ethnic and Racial Studies, November 2021

מערך ההכשרות המקצועיות בדגש על ערבים וחרדים כתיבה: נתן שבע, מרכז המחקר והמידע בכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, כ"ג בטבת תשפ"ב, 27 בדצמבר 2021 ♦

יצא לאור הספר הדיגיטלי הראשון 'עברית לדוברי ערבית – מתחילים'. מאה – זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה, דצמבר 2022 ♦

לימוד משותף ליהודים וערבים – מודל חינוכי מבית יוזמות אברהם – נייר עמדה לוועדת החינוך, 28.12.21

התושבים הערבים בערים המעורבות – תמונת מצב. מאת:  ד"ר נסרין חדאד חאג'-יחיא, עו"ד עודד רון , בן פרג'ון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 26 בדצמבר 2021 

נתונים על הוצאות הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית בשנים 2015–2021 בדגש על פרסומים לחברה הערבית כתיבה: אסנת אלגום מזרחי | מרכז המחקר והמידע בכנסת, כב' בטבת תשפ"ב, 26 בדצמבר 2021

גיוון: נשות קריירה פלסטיניות אזרחיות ישראל. מאת  פרופ' עמליה סער וד"ר הואזן יונס, הוצאת למדא – האוניברסיטה הפתוחה, 2021

הסדרת משק הפסולת ביישובים הערביים,  הדרוזיים והבדואיים – עדכון כתיבה: ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת, ט"ז בטבת תשפ"ב, 20 בדצמבר 2021

דוח העוני האלטרנטיבי לשנת 2021 של עמותת לתת: הדוח המלא  >> עקרי הדוח >> כמה עניים בישראל (סרטון 3.39 דק), דצמבר 2021

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל. פרופ' אלכס ויינרב, מרכז טאוב, דצמבר 2021

סקר מקיף על עמדות פוליטיות בציבור הערבי. ד"ר אריק רודניצקי, תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין. 14 בדצמבר 2021

מעורבות הארגונים להב"ה ולה-פמיליה במהומות האלימות שאירעו בישראל בימי מבצע "שומר החומות", נייר עמדה של המרכז הרפורמי לדת ומדינה שהוגש לישיבת ועדת ביטחון הפנים בכנסת, 13.12.21

ההשלכות החברתיות של הקורונה: בילאל, נער, כפר לא מוכר. ברברה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, שני בר-און ממן, פרוייקט משותף של מרכז אדוה ו'צוותי המומחים של המשבר', 12.12.21

הנגשת זכות הבחירה לכנסת לתושבי הכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב, נייר עמדה של יוזמות אברהם לדיון בוועדת הפנים בכנסת, דצמבר 2021

ייצוג ערבים בקרב עובדי העיריות בערים המעורבות. סקירה. מיכל לרר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 30.11.21

Amal Jamal, The Nakba in Israeli Public Discourse and School History Curriculum, Arab Center, Washington DC, Nov 17, 2021  

מדד השותפות בקרב בני ובנות נוער בישראל לשנת 2021. עמדות בני ובנות נוער יהודים וערבים בישראל לאחר אירועי ההסלמה בחודש מאי וההתמודדות החינוכית הנדרשת בעקבותיהם, כתיבה: שירה רן וד"ר ליאת נצר, מרכז אקורד, נובמבר 2021

הנגשת מידע ושירותי תכנון נסיעה באוטובוסים בשפה הערבית, לוריא דלה (עמותת סיכוי-אופוק) ויעל כצמן (עמותת 15 דקות), נובמבר 2021

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"ב-2021, (עולה לדיון והצבעה בכנסת, 1.12.21)

כלי מדיניות אפשריים להגדלת משקל המועסקים במגזר ההייטק. כתיבה: בת חן רוטנברג, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 23.11.21

דו"ח ביניים מסמך ממצאים ותובנות מראיונות עם מנכלי עמותות ערביות.  איסוף חומרים, כתיבה וניתוח: ד"ר עינת רונן, היחידה לשיתופי פעולה בין מגזריים, משרד רה"מ רנין סאלח, קרן מובדארת – המשרד הפילנתרופי של עו"ד עדינה שפירא, נובמבר 2021

תוכנית להעצמה ולפיתוח כלכלי חברתי ביישובים הדרוזים והצ'רקסיים בגליל ובכרמל לשנים 2021 ועד 2023. הצעת החלטה (נדונה בישיבת הממשלה 28.11.21)

التعليم العالي في المدن المختلطة: واقع وتحديات!   د. نسرين حداد حاج يحيى, 31/10/21, (in Arabic. "Higher Education in Mixed Cities: Reality and Challenges!" Article by D. Nisreen Haddad Haj Yahya)

השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך.שביט מדהלה, ג'וני גל, לביב שאמי ואלון סלע, מרכז טאוב, נובמבר 2021

חוזר של משרד החינוך בנושא חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות. משרד החינוך, 16.11.21

על פערי השכר בין גברים יהודים וערבים, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 10.11.21

הצגת התוכנית הממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית – 2022-2026, ועדת ביטחון הפנים, 8.11.21. חומרי רקע לישיבה:

עוצמה ואדמה – מאתנוקרטיה לאפרטהייד זוחל בישראל/פלסטין, אורן יפתחאל, רסלינג, 2021

הצרכים של האזרחים הערבים מתקציב המדינה לשנים 2021-2022 והתכנית הרב שנתית לסגירת פערים ופיתוח כלכלי 2022-2026. ג'עפר פרח ורביע שקור, מרכז מוסאווא, נובמבר 2021

תכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2026 – מספר החלטה  549. מזכירות הממשלה ה- 36, נפתלי בנט, תאריך פרסום 24.10.2021

התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026, מספר החלטה  550. משרד ראש הממשלה, 24.10.21

תוכנית רב שנתית למגזר הערבי – "תקאדום" تَقَدُّمْ (התקדמות). [923] ביום 24 אוקטובר 2021 אישרה הממשלה את התוכנית הרב שנתית למגזר הערבי עד לשנת 2026. המשרד לשוויון חברתי, 27.10.2021

הסקר השני במסגרת פרויקט מדד זכויות האדם של מכון זולת התמקד בעיקר באזרחי ישראל הערבים. אוקטובר 2021

הסדרי הטיפול והעדפות ההורים בתחום המסגרות לילדים עד גיל 3. "…תוצאות הסקר בקרב האימהות הערביות… ", ד"ר אלה שחר, חטיבת המחקר, בנק ישראל, 18.10.21

סקר ביטחון אישי 2020. למ"ס, 18.10.21

שימוש וחסמי שימוש בשירותי בריאות מרחוק בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.  נדב פן, רחל גולדווג, ד"ר מיכל לרון, מכון באוקדייל-ג'וינט, אוקטובר 2021

השכלה גבוהה בישראל – נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשפ"א )21/2020) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמי.", למ"ס, 6.10.21

פשיעה ועבריינות באיזור הדרום — נתוני רקע לדיון, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 4.10.21

קטע מתוך לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות: האוכלוסייה הערבית במגזר ההייטק בישראל, בנק ישראל, 4.10.21

"הטמעת חשיבה מגדרית בתוכנית החומש 923", – נייר עמדה של עמותת איתך מעכי, לכנסת,  29.9.21

תכנית החומש החדשה לחברה הערבית – המלצות עמותת סיכוי. 9.2021

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה. מחברים: נג'יב עמרייה וזאב קריל, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 23.9.21

הממשלה ה-36: עיקרי מדיניות. משרד ראה"מ, 19.9.21

פוליטיקה ערבית פלסטינית בעידן נתניהו: השוואה ועימות בין הפוליטיקה של עודה לפוליטיקה של עבאס. אמיר פאח'ורי, תיאוריה וביקורת, גיליון 54, קיץ 2021, מכון ון ליר, ירושלים

עלייתה ונפילתה של הרשימה המשותפת ומשבר הפוליטיקה הערבית בישראל. ד"ר ראיף זריק, שיחה מקומית,  14.9.2021

עבירות נשק – נתונים והתמודדות הרשויות. כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, ח' באלול תשפ"א, 16 באוגוסט 2021

מגמות ביחסי יהודים וערבים בעקבות ההסלמה. מצגת מסכמת של הממצאים (ר' וובינר), מכון אקורד, ספטמבר 2021

דוחות בנושאי קורונה ב/והחברה הערבית שפורסמו השנה (2021):

For the benefit of all? State-led gentrification in a contested city.  Yael Shmaryahu-Yeshurun and  Guy Ben-Porat, Ben Gurion University, September 2021 (on-line)

צעירים בישראל – סקירת נתונים 2021, רשות הצעירים, המשרד לשוויון חברתי, 1.9.21

חומר רקע לועדת החינוך בכנסת – מצגת משרד החינוך – פתיחת שנה"ל תשפ"ב בחברה הערבית (30.8.21)

איחוד וחלוקה בקרקע פרטית בישובי החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית מתאוריה לפרקטיקה – כלים יישומיים. מסמך של מנהל התכנון, 23.8.21

מחסמים לסיכויים אי ביטחון תזונתי בחברה הערבית. שירלי רקח, עמותת סיכוי-אופוק, אוגוסט 2021

מסמך מדיניות: הייצוג ההולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי חסמים והמלצות מדיניות, ייצוג האזרחים הערבים במשרדי הממשלה, יחידות סמך ומערכת הבריאות הממשלתית, עו"ד וסים חוסרי, עמותת סיכוי, אוגוסט 2021

סקר הביטחון האישי בערים המעורבות לשנת 2020 – استطلاعُ الأمن الشخصيّ للمجتمع العربيّ في البلدات المُختلطة للعام 2020. יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון, אוגוסט 2021

תכנית עברית +. לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. שותפות של ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה והרווחה.19.08.2021

סטטוס תכנון ופיתוח אזורי תעשייה ביישובים הבדואים בנגב. הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, 16.8.20

הדוח השנתי 2020, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 10.08.2021

תוכנית חומש למגזר הערבי. החלטת ממשלה 292 (1.8.2021)..[הממשלה החליטה] לאשר תקצוב תכנית רב-שנתית עד לשנת 2026 לפיתוח חברתי-כלכלי של החברה הערבית בישראל

שותפות מפלגה ערבית בשלטון בישראל: שעת מבחן לחברה היהודית והערבית. אפרים לביא, מאיר אלרן, אילהאם שחברי, ג'וני עיסא, ח'דר סואעד, עדכן אסטרטגי, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, יולי 2021

דוח מבקר המדינה 72א  – שילוב עובדים מקרב החברה הערבית בשירות המדינה, עמ' 488-511

דוח מבקר המדינה 72א – היבטי משילות בנגב:

מדד הנגשת מידע ושירותים לחברה הערבית. איגוד האינטרנט הישראלי, יולי 2021 [הנתונים בערבית]

תוכנית "שער לאקדמיה" להשתלבות צעירים בדואים בנגב בהשכלה הגבוהה [מצגת + עקרי ממצאים + סקירת התוכנית] , חוקרים:ד"ר דפנה הרן, דנה כהן, ארוא מג'אדלה, ד"ר יונתן אייל, מכון ברוקדייל מאיירס, ג'ונט, יולי 2021

קידום פיתוח כלכלי-חברתי בחברה הערבית. החלטה מספר 169 של הממשלה מיום 25.07.2021, משרד ראש הממשלה

אש בשדה קוצים – תיק מסות על אלימות וסולידריות. . תיאוריה וביקורת (יולי 2021):

  • פתח דבר – דניאל מונטרסקו וניצן לונברג (עורכים)
  • לעזרת השם בגיבורים: התגייסות ארגוני ימין להגנה על יהודים בערים המעורבות – הלל כהן
  • של מי העיר הזאת? אלימות אורבנית והמאבק על הזהות המקומית – אריאל הנדל
  • הגיע הזמן לעצור את הנכבה: על טמפורליות של חריגות ואלימות – נדים כרכבי
  • המוסר הכפול של הדו־קיום: אתנו־ג'נטריפיקציה בערים המעורבות – יעל שמריהו-ישורון
  • عودة الروح / שיבת הרוח – זהייה קונדוס
  • קיטוב מדומה במחנה העליונות היהודית – תמיר שורק
  • שילוב מרובד ואלימות פוליטית: מבט אחר על מאורעות מאי2021 – מריק שטרן
  • מהומות עכו 2021 כמיצג של זעם – הילה צבן ונמרוד לוז

דיור בר השגה הערבית בחברה הערבית בישראל. מחקר וכתיבה: ד״ר ענאיה בנא-ג׳יריס מתכננת ערים; ענאן מעלוף, מתכנן ערים.המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, יולי 2021 ♦

איכות הסביבה והיערכות לשינויי אקלים בישובים הערביים, מכתב לשרה להגנת הסביבה, אזרחים למען הסביבה, יולי 2020

מודל יישומי לפיתוח כלכלי-אזורי,מילכ"א צפון, כתיבה: רועי פולקמן, מחקר נתי חסין וקבוצת חשיבה, ג'וינט אלכא, יולי 2021

הכשרות מורים להוראת ערבית בחינוך העברי – מחקר מדיניות, יעל מעוז שי ויעלה מזור, עמותת סיכוי, יולי 2021

תוכנית לקידום ההשתלבות של החברה הערבית בשוק העבודה. מאת נסרין חדאד חאג' יחיא | איימן סייף | ניצה (קלינר) קסיר | בן פרג'ון, מחקר מדיניות 161, המכון הישראלי לדמוקרטיה, יולי 2021

תוכנית חירום לחיזוק שלום הציבור, ביטחונו והסדר הציבורי על רקע ההתפרעויות האלימות בחודש מאי 2021  – החלטה מספר  1017 של הממשלה מיום 04.06.2021, מזכירות הממשלה (ה- 35, בנימין נתניהו)

שילוב החברה הערבית בהייטק ובתעשיות עתירות ידע (דוח מסכם ב), מוגש לקרן רוטשילד על יד חברת נאס, איימן סייף, ד"ר נאסרין חדאד חאג' יחיא ואביבית חי, מאי 2021

התמודדות האוכלוסייה הערבית עם משבר הקורונה בשוק העבודה. ניסן אברהם, שירות התעסוקה הישראלי, פורסם ב- 08/07/2021

תעסוקה בחברה הערבית – השתלבות ערבים בשוק העבודה, ד"ר נסרין חדאד חאג' יחיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מצגת לכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, 29-30.6.21

סיכום שנה מגפת הקורונה בחברה הערבית. מצגת לועדה לענייני החברה הערבית בכנסת על ידי איימן סיף, ממונה הקורונה חברה הערבית במגן ישראל, לשעבר,  30/6/2021  [דוחות נוספים שהוצגו לוועדה]

השתתפות חברי המיעוט הערבי, בפעולה משותפת לייצור מוצרים ציבוריים בחברה הישראלית הכללית. מסמך מדיניות. ד"ר איתן אדרס, מוסד נאמן – הטכניון, מאי 2021

תלמידים עם צרכים מיוחדים, לפי סוגי לקויות ומסגרות לימוד, מעקב רב-שנתי (2009/10 – 2018/19). ראו: אחוז הילדים עם הפרעות התנהגותיות בחינוך הקדם-יסודי שלמדו בכיתות גן רגילות וקיבלו שירותי שילוב, לפי מגזר ופיקוח, תש"ע ותשע"ט (מע'8 והלאה). למ"ס 24.6.21

חשבים מלווים ברשויות המקומיות. כתיבה: ד"ר מיכל לרר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 6.6.21

החברה הערבית בצל מגיפת הקורונה – ריכוז נתונים, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 3.6.21

אי השוויון בבריאות והתמודדות עמו בשגרה ובקורונה, משרד הבריאות, יוני 2021

אולמות ספורט ומגרשי כדורגל – השוואה בין רשויות מקומיות ערביות ושאינן ערביות, אסף ויניגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 9.6.21

האתגר הדיגיטלי בחברה הערבית, מריאן תחאוכו, הלה אקסלרד וחנין מטר, נייר מדיניות לכנס מכון אהרון, יוני 2021, הבינתחומי

הירידה בתעסוקת גברים צעירים בחברה הערבית ומאפיינה, נייר מדיניות לקראת כנס מכון אהרון, יוני 2021, מריאן תחאוכו, טלי לרום וקיריל מושקוב, הבינתחומי

סיכום תוכנית החומש 922 לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי, 21.6.21

מקבלי תארים אקדמיים בשנת תש"ף (20/2019), נתונים נבחרים לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית, למ"ס, 20.6.21

מדדים חברתיים-כלכליים של אוכלוסיית המיעוטים בישראל [מצגת] דיון בוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית בנושא יישום החלטת ממשלה 922,  לירן קוסמן, עמי צדיק , מרכז המחקר והמידע בכנסת, 2021 ביוני 22

מרכז מוסאוא: דרישות החברה הערבית מתקציב 2021. 13.6.21

תמונת מצב המדינה – תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל 2021, אבי וייס, מרכז טאוב, יוני 2021

מחוז הדרום בישראל: פרופיל חברתי ודמוגרפי. פרופ' אלכס וינרב, מרכז טאוב, יוני 2021

סקר הצעירים בחברה הפלסטינית בישראל 2020, ד"ר מוחמד חטיב, רכאז – המחקר למחקר חברתי יישומי, עמותת הגליל, יוני 2021

ממשיכים ביחד – מדריכים להתמודדות עם המשבר, יוזמות אברהם, מאי 2021:

עמדות הציבור היהודי והערבי בנוגע ליחסים ביניהם לאור האלימות בערים מעורבות {מצגת}, מרכז אקורד, האוניברסיטה העברית, מאי 2021

ערבים בערים המעורבות − מבט-על,  כתיבה: עדו אבגר, אתי וייסבלאי, רמי שוורץ ומיכל לרר מרכז המחקר והמידע בכנסת, ט"ז בסיוון תשפ"א, 27 במאי 2021

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ט-תש"פ, 2020, נציבות שירות המדינה, 23.5.2021

סקירה: תכניות בית ספריות למיגור אלימות בקרב בני נוער, יונתן אריה, יוזמות אברהם, אפריל 2021

המלצות מרכז אקורד לפסיכולוגיה החברתית, להתנהגות בזמן המשבר:

שבטיות, דת ומדינה בחברה הבדואית בנגב: בין שימור לשינוי. חבצלת יהל, עאטף אבו-עג'אג' , עדכן אסטרטגי כרך 24, גיליון 2, אפריל 2021, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS

לאומיות ושותפות בישראל: תחביר פוליטי לשני לאומים באזרחות אחת. מנבר, גיליון תשיעי, מכון ון ליר, מאי 2021. (בשיתוף בית הספר לשלום בנווה שלום וואהאת א-סלאם, תוכן:

התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים המעורבים – ביקורת מעקב, מבקר המדינה, 18.5.21

חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות – ביקורת מעקב. מבקר המדינה, 18.5.21

קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2019, למ"ס, 6.5.2021 ♦

החברה הערבית: מתוך דוח בנק ישראל 2020, 6.4.21

רפורמות חינוכיות לצמצום פערי הישגים / تقرير معلومات داعمة للتخطيط: برامج إصلاحيّة تربويّة لتقليص الفجوات في التحصيلات العلميّة. דוח מת"ת, נועה לורבר־הוס וד"ר עדו ליטמנוביץ', האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אפריל  2021 [עברית וערבית] – לדוחות נוספים שלהם בתחום החינוך, היכנסו כאן

המלצות המועצה לשילוב וקידום נשים בעבודה לשנת 2020. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 28/4/21

מאחורי המספרים: השלכות מגפת הקורונה על נשים וגברים בישראל. [פרק 4: תעסוקת נשים ערביות], יעל חסון, הדס בן-אליהו, ד"ר הגר צמרת, מכון אדווה,  4.4.2021

סיכום שנת 2020 בוועדות הגיאוגרפיות.  משרד הפנים, 26.4.2021

ניתוח יישום החלטה 959 של הממשלה – תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2019 – 2016 ,  כתיבה: תמיר אגמון, כלכלן , מרכז המחקר והמידע בכנסת, 19.4.2021

סיפור עכאא'י, מחבר: איאד ברגותי, תרגום: יהודה שנהב-שהרבני וברוריה הורוביץ, הוצאת מכתוב – ספרות ערבית בעברית, מרץ 2021

דוח ההון האנושי בתעשיית ההייטק 2020, רשות החדשנות, אפריל 2021 (האוכלוסיה הערבית – ע' 16)

על הירידה בשיעור התעסוקה של הגברים הערבים טרום משבר הקורונה ובמהלכו, דוח. אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, אפריל 2021 ♦

השפעת מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי באוכלוסייה הערבית על מצב התעסוקה. דוח. צביקה דויטש, אורן תירוש, ניר לוי וסמדר סומך, מכון ברוקדייל-מאיירס ג'וינט, מארס 2021

Exiled within Between citizenship and the struggle for return for internal Palestinian refugees in Israel. By Haneen Kinani, Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, March 2021

דו"ח בנק ישראל לשנת 2020: היבטיים כלכליים של החברה הערבית טרם הקורונה ובעקבותיה. 29.3.21

עבר מתעתע – מיתוס, היסטוריה וזיכרון בחברות אסלאמיות ובחברה הישראלית, אסופת מאמרים לכבוד פרופ' עמנואל סיוון.  מאיר חטינה וישראל גרשוני (עורכים), הוצאת רסלינג, 2021

חינוך בחברה הערבית בישראל.  פרופ' משה ישראלאשוילי ופרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א, הוצאת מכון מופת, 2021  (ראו תוכן ומבוא)

Ethnic and Racial Studies, Volume 44, Issue 6 (2021), Special Issue: Culture and Conflict in Israel/Palestine :
 

מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-24. 0.6 מיליון בעלי זכות בחירה חיים היום בישראל, למ"ס, 15.3.21

ממגזר לחברה: תמורות בדפוסי ההצבעה של הדרוזים בבחירות הכלליות בישראל, 2020-1996. מוחמד שנאן ועמרי אילת, ביאן, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.3.21

הבחירות לכנסת ה-24: נקודת מפנה בשילוב הערבים בפוליטיקה הכלל-ארצית?. ד"ר אלי רכס, ביאן, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.3.21

סקר עמדות הציבור הערבי בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-24. מחבר ד"ר אריק רודניצקי, תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין., 15 במרץ 2021

הדים, גיליון מס 8, מארס 2021, INSS המכון למחקרי ביטחון לאומי:

פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי-טק. דוח מבקר המדינה 71ב, 15.3.21  


דוח היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 2020, משרד המשפטים, 8.3.21

לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2021. למ"ס , 7.3.21

אלימות במשפחה בצל משבר הקורונה (מצגת המחקר), ד"ר טל ארזי ואנה רזניקובסקי-קוראס, מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל, 2021 ♦

בחירות 2021 – קידום זכויות המיעוט הערבי בישראל – סוגיות שונות, האגודה לזכויות האזרח, פברואר 2021

אחד לאלף – דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית תמונת מצב, מיפוי חסמים והמלצות לשינוי מדיניות, ד"ר עידית סרגוסטי, בזכות, פברואר 2021

פערים בשירותי התחבורה הציבורית בין ישובים ערביים ויהודיים בישראל, עבריתערבית , עמותת סיכוי,  2.21

דפוסי מגורים של צעירים בישראל 2018, למס, 24.2.21

רפורמה בהכשרת המורים והגננות בישראל. המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  אישרה אתמול (ג' 23.2.21) את המתווה החדש שגובש על ידי ועדת מומחים ל"בחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל", המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), 24.2.21

עובדי הוראה במערכת החינוך, תשפ"א 21/2020, למ"ס 23.2.21

לקראת בניית תוכנית לשילוב החברה הבדואית בהייטק ובתעשיות עתירות ידע, מיפוי והמלצות אישיות, נאס ייעוץ, אוקטובר 2020

ממשבר לצמיחה – שנת מעבר לצעירים ולצעירות מהחברה הערבית כדרך לקידום תעסוקה, השכלה והתנדבות בקהילה. כנס (3:24 ש') של המכון הישראלי לדמוקרטיה אג'יק – מכון הנגב, 23.2.21

דוח שוק העבודה לשנת 2020: תעסוקה בימי קורונה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 17/2/21

A Multicultural Entrapment – Religion and State Among the Palestinian-Arabs in Israel, By Prof. Michael Karayanni, Publisher: Cambridge University Press, January 2021

חוסנה של החברה הערבית בישראל במשבר הקורונה. אפרים לביאמאיר אלרןח'דר סואעדשמואל אבן, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מזכר 208, 9 בפברואר 2021

מצב הרווחה בחברה הערבית – עוני, מדיניות ממשלתית וחולשת הרשויות המקומיות, תכנית אב לקידום התעסוקה בחברה הערבית, נסרין חדאד חאג' יחיא | איימן סייף | ניצה קלינר קסיר | בן פרג'ון,  קרן פורטנלד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, פברואר 2021

לא חוזרים אחורה: המלצות ליציאה ממשבר החינוך, ד"ר סראב אבו רביעה קווידר, פרופ' יוסי דהאן , צוותי המומחים של המשבר, ינואר 2021

חינוך והשכלה בחברה הערבית – פערים וניצנים של שינוי, נסרין חדאד חאג' יחיא | איימן סייף | ניצה קלינר קסיר | בן פרג'ון, קרן פורטנלד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, פברואר 2021

תרבותיות, דתיות ותעסוקה, ערן ישיב, סאמי מיעארי ניצה (קלינר) קסיר [תעסוקת נשים ערביות], 30.1.21

פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל 2019, למ"ס, ינואר 2019

התחדשות עירונית ביישובים הערביים בישראל ינואר 2021. אורי אטינגר ונכה שני, סיכוי-אופוק, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ומרכז הגר למחקר ופיתוח מדיניות דיור ציבורי באוניברסיטת תל אביב, ינואר 2021 ♦

תעסוקה מגוונת בארגונים גם בימי קורונה – מדריך מעשי לניהול מגוון. מרכז אקורד, ינואר 2021

פערים בין יהודים לערבים במדדי איכות חיים בישראל, 2019, למ"ס, ינואר 2021

רמת החיים, העוני והאי-שוויון בהכנסות – 2019-2018 ואומדן ל-2020 (לפי נתונים מינהליים). מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, ניצה (קלינר) קסיר, המוסד לביטוח לאומי, ינואר 2021

הציבור הערבי לקראת הבחירות לכנסת ה-24: בין פרגמטיות ציבורית לדוגמטיות מפלגתית. אפרים לביאמאיר אלרןח'דר סואעד, יוסף מקלדה, מבט על, גיליון 1429, INSS, 19 בינואר 2021

מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה, בעריכת אילנה פאול-בנימין ורוני ריינגולד, הוצאת מופ"ת, ינואר 2021

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ינואר 2021

תחושת ביטחון אישי – ממצאים מתוך סקר ביטחון אישי 2019, למ"ס, 10.1.121

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 בנושא שליטה בשפה העברית – לרגל יום הלשון העברית, למ"ס, 4.1.2021

דוחות ופרסומים משנים קודמות

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יולי 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace