ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות 2019

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019, תמר הרמן, אור ענבי, וויליאם קביסן ואלה הלר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, דצמבר 2019

שותפות בין קהילות ערביות ויהודיות  לבניית חברה משותפת – מודל גבעת חביבה , מחבר: ד"ר רן קוטנר, דצמבר 2019

החברה הערבית כמנוע צמיחה במשק הישראלי, ד"ר מריאן תחאוכו,  נייר מדיניות 06.2019 / דצמבר 2019, מכון אהרון, המרכז הבינתחומי, הרצליה ♦

ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי, 2018, ביטוח לאומי ["דוח העוני"], 31.12.2019

אוכלוסיית ישראל בפתחה של שנת 2020, למ"ס, 31.12.2019

דור ה-Z במזרח התיכון ובצפון אפריקה – נקודות דמיון ושונות בין צעירים בישראל ובמדינות ערב. מאת: ד"ר רובי נתנזון ואחרים, מרכז מאקרו,  תאריך:  17.12.2019

האוכלוסייה הנוצרית בישראל – נתונים לרגל חג המולד 2019. למ"ס, 23.12.2019

סקר עמדות תושבי הערים המעורבות בישראל – סיכום ממצאים, יוזמות אברהם, נובמבר 2019 [מצגת]

בדיקת מצב: ערבים בישראל – מהשכלה לתעסוקה. מחבר: צוות מרכז טאוב, תקציר מדיניות, 10.12.2019

כנס דב לאוטמן 2019: השנה הנושא שפות על סדר היום. השפה, ומשמעויותיה לגבי זהות, חיבור (או ניכור) בין קהילות, והגשרים והחסמים שהיא עשויה לייצר, דצמבר 2019 – מחקרים, דוחות ועוד פרסומים

אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות. חנה איילון, נחום בלס, יריב פניגר, יוסי שביט, מרכז טאוב, נובמבר 2019

"חינוך לחיים משותפים" או "חינוך לשותפות". הגדרות והבדלים במושגי מפתח בחינוך האזרחי העכשווי בישראל, תקציר דוח מחקר מסכם לקראת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך 9102 ,תש"ף. כתבה: ד"ר תמי הופמן, ראש פרויקט מדיניות חינוך לדמוקרטיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 10.12.2019

הסדרת משק הפסולת ביישובים הערביים, הדרוזיים והבדואיים. כתיבה: ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת,  תאריך: ג' בכסלו תש"ף, 1 בדצמבר 2019

הגנות על מיעוטים באמנות והכרזות אירופיות. י"ב בחשון התש"פ 2019 , בנובמבר 10 כתיבה: עו"ד צח בן-יהודה, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 10.11.2019

הצבע חזר ללחיים: הפוליטיקה הערבית בעקבות הבחירות לכנסת ה-22. מאמרו של מוחמד דראושה, בגליון החדש של ביאן, עוסק בהתפתחויות בפוליטיקה הערבית בין שתי מערכות הבחירות האחרונות, ומתייחס להשלכות עתידיות של תוצאות הבחירות לכנסת ה-22. מרכז משה דין, אוניברסיטת תל אביב, 27.11.2019

הצבעת הדרוזים בבחירות לכנסת. מאמרו של ד"ר סלים בריק, בגליון החדש של ביאן, מנתח את השיקולים ודפוסי ההצבעה של הדרוזים בבחירות לכנסת. מרכז משה דין, אוניברסיטת תל אביב, 27.11.2019

על ההשלכות הכלכליות של השתלבות חרדים וערבים בשוק העבודה בעשורים הקרובים, מיקוד שבועי – 19 בנובמבר 2019, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר ♦

The Power of Dialogue between Israelis and Palestinians: Stories of Change from the School for Peace, Dr. Nava Sonnenschein, Rutgers University press, 2019

על העלייה בתעסוקת נשים מהמגזר הערבי, סקירה כלכלית שבועית, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 3.11.2019

מדיניות ישראל כלפי אזרחיה הערבים-פלסטינים, שורשים רעיוניים, תפיסות מעצבות ומנגנוני ביצוע, ד"ר דורון מצא,  הוצאת Israeli Academic Press, 2019 ♦

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה, זאב קריל, נג'יב עמרייה, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, ספטמבר 2019

סטודנטים ערבים כשלוש שנים לאחר תחילת לימודיהם – סיועה של "התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה" דגנית לוי יונתן אייל וצ'סלב קונסטנטינוב שלומית קגיה, מכון מאיירס-ג'ונט-ברוקדייל.  דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל המחקר הוזמן על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומומן בסיועה. ספטמבר 2019 ♦

מיגור הפשיעה והאלימות ביישובים הערבי ים – צעדים נדרשים מהממשלה. נייר עמדה של יוזמות אברהם, 5.10.2019 ♦

פערים בין מרכז לפריפריה נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 11. למ"ס, 2.10.2019 ♦

דוניא. עודה בשאראת, הוצאת עם עובד, 2019 ♦

היצע שירותי האוטובוס ליישובים הערביים. בנק ישראל, 22.9.2019 ♦

שותפות בעירבון מוגבל: יחסי יהודים וערבים בישראל 2019. פרופ' תמר הרמן, מרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה,  22/9/2019 ♦

הצבעת האזרחים הערבים בבחירות לכנסת ה-22 (ספטמבר 2019), עורך: אריק רודניצקי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 18.9.2019 ♦

אשכולות אזוריים בישראל, מיכל לרר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 4.9.2019 ♦

בלשון כרותה: פרוזה פלסטינית בעברית. בעריכת ראויה אבורבארה, תרגום: חברי חוג המתרגמים, מו"ל: מכּתּוּב, הוצאת ידיעות ספרים, ומכון ון ליר, 2019 ♦

נטושה לגורלה: החברה הערבית בישראל בצל "האביב הערבי". מחברים: יוסרי ח'יזראן, מחמד ח'לאילה, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 2019 [להורדה] ♦

נבחרים אך מודרים – צמצום מרחב הפעולה של חברי הכנסת הפלסטינים. דוח אמנסטי, ספטמבר 2019 ♦

"החברה הערבית והבחירות לכנסת ה-21 וה-22", הדים, גיליון 6, יולי 2019, המכון למחקרי ביטחון לאומי:

אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביים – מדד הביטחון האישי והקהילתי 2018. יוזמות אברהם, יולי 2019 ♦

סקר האלימות בחברה הפלסטינית בישראל 2018 – תקציר הממצאים, אחמד שייח' מוחמד, סאוסן רזק מרג'יה וד"ר מוחמד ח'טיב, רכאז – המרכז למחקר חברתי יישומי בעמותת הגליל, יוני 2019 (בערבית ועברית) ♦

העדפות ילודה בישראל והשפעתן על מדדי העוני ועל רמת הרווחה. ד"ר מיכאל שראל וגלעד גייבל, פורום קהלת, כ"ז סיון התשע"ט | 30 יוני 2019

Policing Citizens – Minority Policy in Israel, Guy Ben Porat and Fany Yuval, Cambridge University Press, July 2019 ♦

שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי. מסמך מדיניות והמלצות, לילה מרגלית ועודד רון, המכון הישראלי לדמוקרטיה,  2019

ייצוג האוכלוסייה הערבית במשרד האוצר. מאת: עו"ד עודד רון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אוגוסט 2019

תוכניות החומש בהשכלה: שילוב האוכלוסיות הערבית והחרדית באקדמיה בשנים תשע"א-תשע"ו,  מתן גדליהו עריכה: נועה לזימי, המכון לאסטרטגיה ציונית, אוגוסט 2019

השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2017.  מאת: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, מרכז אדווה, 18.8.2019

דוח שוק העבודה בישראל לשנת 2018, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יולי 2019 ♦

מפגשים: היסטוריה ואנתרופולוגיה של המרחב הישראלי–פלסטיני. דפנה הירש (עורך), נכתב על ידי קבוצת חוקרות וחוקרים במכון ון ליר, 2019 ♦

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל לשנת 2018. משטרת ישראל, 18.6.2019 ♦

מדריך לניהול ארגוני חברה משותפת. דרור איתן, פתחי מרשוד וננסי שטריכמן, עורכת חמוטל גורי, יוני 2019 ♦

שקיפות בחינוך. אתר משרד החינוך עם כל הנתונים על בתי הספר במערכת החינוך ♦

הרשויות המקומיות בישראל, 2017. בפרסום זה מובאים נתונים פיזיים (אוכלוסייה, חינוך ורווחה, תשתיות וכו') ונתונים כספיים (ביצוע תקציב) של הרשויות המקומיות בישראל לשנת 2017, למ"ס 30.6.2019

הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2017, למ"ס, 10.6.2019 ♦

ארגונים ערביים־פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל, פרופ' אמל ג'מאל ד"ר מיכל אלמוג־בר ויקטוריה קוקבין ד"ר רנא אסעיד, מכון וולטר ליבך לחינוך, לדו-קיום יהודי ערבי, אוניברסיטת תל אביב, 2019 ♦

ארגוני החברה האזרחית בישראל: מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר-ישראל. ד"ר מיכל אלמוג-בר וד"ר איתי גרינשפן. המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית ירושלים, חוברת 25, מאי 2019 ♦

"Linguistic Rights and Linguistic Policies in Multicultural States", By Dr. Meital Pinto, in issue 62 of Justice (pp. 42-44). The issue is the proceedings of the presentations at the International Association of Jewish Lawyers and Jurists' conference on Multiculturalism, which took place in Rome (November, 2018) ♦

ייצוג והנכחה של החברה הערבית בחומרי הלימוד, יעל מעיין, גילי רעי ויעלה מזור, סיכוי, מרץ 2019 ♦

"כיצד ניתן להתמודד עם אתגרי ההון האנושי בחברה הערבית?" – כנס במרכז הבינתחומי (31.03.19):

תיק גל-17005/6: ארגון מחדש של הפיקוח על אזרחי המדינה הפלסטינים בשלהי הממשל הצבאי. מכון עקבות, 27.5.2019 ♦

לקראת איחוי הקרעים: דרושה מנהיגות. מוחמד דראושה, מנהל תחום שוויון וחברה משותפת במרכז גבעת חביבה, מנתח את שיעור ההצבעה הנמוך בקרב לציבור הערבי בבחירות 2019, ביאן 17, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 20.5.2019 ♦

דוח נתוני הביצוע של תכניות העבודה לשנת 2018, ממשלת ישראל, 20.5.2019 ♦

הצעה לתיקון חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, קבוצת משפטנים (ומאבק הדרוזים), 6.4.2019 ♦

2005 – אתגר המדינה היהודית והדמוקרטית – מתוכנית ההתנתקות ועד חוק הלאום, רז נזרי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-חוקתי), משרד המשפטים, 14.04.2019 ♦

דו"ח הגיוון התעסוקתי לשנת 2018 – משרד המשפטים, 5.3.2019 ♦

פעולות הממשלה בנושא מצוקת הדיור ביישובי המיעוטים , דוח שנתי 69ב', מבקר המדינה, 6.5.2019 ♦

שתי מלחמות ודמוגרפיה – מבט ארוך טווח על תוצאות הבחירות האחרונות בישראל, פרופ' דן בן-דוד, מכון שורש, מאי 2019  

על הפערים בין תלמידים ערבים ויהודים בהישגים בבגרות, סקירה שבועית, אגף הכלכלן הראשי, משרד האוצר, 29.4.2019 ♦

On the Deck of the Titanic’: Arab Politics in Israel and the 2019 Elections.  Dr. Itamar Radai, Konrad Adenauer Program for Jewish-Arab Cooperation at the Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies (MDC), Tel Aviv University . April 17, 2019 ♦

Civil Trends in Israel’s Arab Society in Light of the "Arab Spring", Author: Yusri Khaizran, Bayan, Dayan Center, Tel Aviv University, 14/3/2019 ♦

Examining Newly-Formed Mixed Arab-Jewish Municipal Coalitions, Author: Alexander Jacob Shapiro, Bayan, Dayan Center, Tel Aviv University, 14/3/2019 ♦

מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשע”ח (2017/18), למ"ס, 27.3.2019 ♦

התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2019.  חובר ע"י אמיר טועמה, ראש תחום קשרי ממשל, מרכז מוסאוא. ♦

תמונת מצב חברתית 2018. מרכז אדווה, 31.3.2019 ♦

דוח בנק ישראל 2018. 31.3.2019 ♦

הדים, גיליון 5, מארס 2019, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS:

״מדינה יהודית ודמוקרטית״: זכויות אדם ונכסים לאומיים – עקרון השוויון בראי זכויות בני המיעוט הערבי, השופט (בדימוס)  עודד מודריק, כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון, גיליון מס 3, חורף 2018 ♦

א"ב 1806/19 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ. ד"ר עופר כסיף (ואחרים)

עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ט (2018/19), למ"ס, מרץ 2019 ♦

קרבת העוני: סיכון לעוני, סיכוי להצטרפות למעמד הבינוני. מאת: שלמה סבירסקי, אביב ליברמן, אתי קונור-אטיאס, מרכז אדווה, 13.3.2019 ♦

דוח ביקורת מיוחד משבר התחבורה הציבורית [ראו: קידום התחבורה הציבורית ביישובים הלא-יהודיים / עמוד 225], מבקר המדינה, 13.3.2019 ♦

שילוב בשלושה צעדים – החברה הערבית בשירות הציבורי.  (בחירות 2019), עו"ד עודד רון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019 ♦

השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית. בנק ישראל, 5.3.2019 ♦

דוח גיוון תעסוקתי במשרד המשפטים לשנת 2017. תאריך פרסום:  27.01.2019 ♦

מדד הגיוון התעסוקתי לייצוג ולשכר בשוק העבודה הפרטי בישראל 2016, למ"ס, 19.2.2019 ♦

מדברים באותה השפה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, 4.2.2019 ♦

דיאלוג בקמפוס, קבוצות דיאלוג של סטודנטים יהודים וערבים, פרופ' אריאלה פרידמן, הקו האדום הקיבוץ המאוחד וספריית הפועלים, 2019 ♦

ספר תוכניות העבודה לשנת 2019, ממשלת ישראל, אדר פברואר 2019 ♦

משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה, למ"ס, 4.2.2019 ♦

יישובים בישראל- קובצי יישובים, 2017-2008. למ"ס, 23.1.2019 ♦

נוהל פיתוח אזורי תעשייה חדשים באזורי פיתוח א'. משרד הכלכלה והתעשייה, נהלים והנחיות, 21.1.2019 ♦

מוסדות דו-לשוניים (עברית-ערבית) במערכת החינוך, יובל וורגן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 21.1.2019 ♦

מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי, מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אתי וייסבלאי, מרכז המחקר והמידע, הכנסת, 3.12.2018 ♦

מדד הייצוג בתקשורת 2018: ההדרה נמשכת, גם השיפור בייצוג. מדד הייצוג, בשיתוף עמותת סיכוי והעין השביעית, אורן פרסיקו, העין השביעית, 16.1.2019 ♦

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יולי 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace