ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים ודוחות בשנת 2020

שנתון בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל מס' 1. עורכים: ד"ר אביעד טור-סיני, פרופ' בשארה בשאראת, ד"ר מוחמד עדוי, ד"ר אחמד כבהא, החברה לקידום בריאות החברה הערבית, 2020

חיבורם של מבנים ללא היתר לרשת החשמל ביישובי החברה הערבית. ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 15.12.20

בין תודעה לאומית להוויה אזרחית. על הריאליזם הפוליטי של הפלסטינים בישראל, פרופ' אמל ג'מאל, מכון וולטר ליבך לחקר הדו־קיום היהודי־ערבי, אוניברסיטת תל אביב, 2020

תואסול – מודל תשתית לצוותי משימה רב-מגזריים לאוכלוסייה מודרת וממשלה, מקרה בוחן בחברה הבדואית. נוצר ע"י אברהם אסבן ושקד גרינבוים IDNA, נטע רוזנפלד אלכא. עריכה: רני דודאי, עדיאל שפירא אלכא-ג'וינט, אוקטובר 2020

רופאים בישראל: מגמות במאפייניהם ובהכשרתם מאת אביעד טור-סיני, נעם זונטג, אורנה בלונדהיים, אלכס וינרב ודב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב, דצמבר 2020

מעורבות קהילתית והשתתפות אזרחית של צעירים ערבים בישראל – מיפוי בשטח והמלצות מדיניות, נאס ייעוץ, אוגוסט 2020 ♦

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – דו"ח שנתי לשנת 2019, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 4.1.2021  ♦

הסרת חסמים בתחום הדיור והמקרקעין בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. הצוות הבינמשרדי, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר ארז קמיניץ, לשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – משפט אזרחי

אנשים עם מוגבלות בחברה הדרוזית: נתונים כלליים בתחומי הרווחה, הביטחון הסוציאלי. כתיבה: ד"ר יסכה מוניקנדם-גבעון, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 7.12.20

חיבורם של מבנים ללא היתר לרשת החשמל ביישובי החברה הערבית, אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 14.12.20

שפה אחלה – שילוב הערבית בעברית הישראלית. العبرية لغة جميلة / مزج العربيّة باللغة العبريّة المعاصرة, עבד אלרחמן מרעי, הוצאת כרמל, 2020

סקר בציבור הערבי, ד"ר אריק רודניצקי, תוכנית קונראד אדנאאור לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 6.12.20 [English version].

שיקום אסירים ערבים בכלא ולאחר השחרור, ד"ר נורית יכימוביץ-כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 8.12.20

"שיקום אסירים בכלא ולאחר השחרור",  נייר עמדה מטעם הסניגוריה הציבורית לדיון בוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, 6.12.20 (והמצגת)

מוניטור השקיפות ברשויות המקומיות הערביות 2020 – פרסום של עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין":

האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבודה [של נשים ערביות]?, ארנון ברק, בנק ישראל, 1.12.20

מיצוי פוטנציאל המפגש היהודי ערבי באקדמיה, יוזמות אברהם וקרן רוטשילד, דצמבר 2020

תכניות סיוע ממשלתיות לאזרחים ותיקים ביישובים ערביים. יונת מייזל, מרכז מחקר ומידע בכנסת, 12.11.20

הטרדה מינית בחברה הערבית,  רמי שוורץ, לוטן, מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, כ"א במרחשוון תש"ף, 08 בנובמבר 2020  ♦

תוכנית 273 מיליון שקל ללימודי הייטק יוצאת לדרך, מצגת עמותת "צופן" בפני ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, 23.11.2020

הפלסטיניזציה של המרחב הציבורי הערבי בישראל. ד"ר מיכאל מילשטיין, צומת המזרח התיכון, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, 19.11.20  ♦

לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2020. למ"ס , 18.11.2020

ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בחברות הממשלתיות, בתאגידים הציבוריים וברשויות המקומיות. ד"ר אילה אליהו, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 18.11.20

שירותי רפואת משפחה, בריאות האישה ותחנות טיפות חלב ביישובים הבדואיים בנגב, פלורה קוך דבידוביץ', מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 16.11.20

אוכלוסיית הבדואים בנגב מבחר נתונים, כתיבה: אוריאנה אלמסי, אתי ווייסבלאי, מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 16.11.20

תעסוקת נשים בדואיות בנגב: בצל משבר הקורונה. נייר עמדה.  16 נובמבר 2020 מוגש לוועדה למעמד האישה בכנסת – מאת פורום דו קיום בנגב ועמותת סדרה

שכיחותן של מחלות סרטן, סוכרת, מחלות לב ויתר לחץ דם בקרב נשים בדואיות בנגב, כתיבה: רוני בלנק | מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 16.11.20

שירותי רפואת משפחה, בריאות האישה ותחנות טיפות חלב ביישובים הבדואיים בנגב, כתיבה: פלורה קוך דבידוביץ', מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 16.11.20

 תכניות סיוע ממשלתיות לאזרחים ותיקים ביישובים ערביים, כתיבה: יונת מייזל, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 12.11.20 ♦

הטרדה מינית בחברה הערבית, כתיבה: רמי שוורץ, ממ"מ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 8.11.20

הנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלויות ביישובי החברה הערבית, רינה בניטה, מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, 12.11.2020 ♦

לקראת בניית תוכנית לשילוב החברה הבדואית בהייטק ובתעשיות עתירות ידע, מיפוי והמלצות אישיות, נאס ייעוץ, אוקטובר 2020 ♦

תוכנית החומש – המלצות צוות המנכ"לים לטיפול באתגר הפשיעה והאלימות בחברה הערבית.  :

ייצוג הולם בשירות המדינה: החברה הערבית, אמיר פרגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 4.8.2020

מדד הגיוון – ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי והציבורי, מהדורה רביעית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרדה העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יולי 2020 ♦

מגמות בשילוב החברה הערבית בישראל בתחום ההייטק, גלעד כהן קובץ וד"ר ניצה (קלינר) קסיר, משרד העבודה, יוני 2020 (פורסם – אוקט 2020) ♦

היבטי ייחודיים לדיור בקרב האזרחים הערבים, נייר מדיניות לדיון בכנסת, פרופ' ראסם ח'מאיסי, 12.7.20 ♦

נפתחה לצפייה והורדה – הספריה המחקרית הדיגיטלית בערבית של ארגון הג'וינט ♦

המאבק בפשיעה המאורגנת, בעבירות הכלכליות ובשוק האפור בחברה הערבית, נייר העמדה מוגש לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בראשות חבר הכנסת מנסור עבאס, יוזמות אברהם, 27.10.20 ♦

תשתיות מחשוב ללמידה מרחוק ומרחבי למידה חלופיים בתקופת משבר הקורונה – ממצאי הביניים לדוח שיפורסם בשנת 2021. מבקר המדינה, 26.10.20 ♦

פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ”א – 2021/2020, דוח המועצה להשכלה גבוהה (עמ' 13-15), אוקטובר 2020 ♦

תעסוקה במגזר הציבורי:

הערכת האפקטיביות של התוכנית "מסלול בגרותי רגיל" (מב"ר), ספי בכר, בנק ישראל, ספטמבר 2020 ♦

Do Economic changes affect the political preferences of Arabs in Israel? Dr. Sami H. Miaari, Mada al-Carmel, October 2020 ♦

ערבים, יהודים, ערבית: הוראת הערבית בישראל ואתגריהالعرب، اليهود، والعربية: تعليم العربية في إسرائيل وتحدياتها, מכון ון ליר ועמותת יוזמות אברהם, אוקטובר 2020 ♦

עשרים שנה לאוקטובר 2000 | אפליה מבנית בבריאות בין ערבים ליהודים, רופאים לזכויות אדם, 30.9.20 ♦

ביזת הרכוש הערבי במלחמת העצמאות. Looting of Arab Property during Israel’s War of Independence | أدم راز نهب الممتلكات العربية خلال حرب الاستقلال, אדם רז, הוצאת כרמל, ספטמבר 2020 [כתבה במוסף הארץ] ♦

התשואה לידע בשפה העברית בחברה הערבית: חסמים ברכישת השפה והדרכים להסרתם. מחברים: מריאן תחאוכו, עידית קלישר וקיריל מושקלב, מכון אהרון למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה, ספטמבר 2020 ♦

מנסים להתחבר: פער דיגיטלי ולמידה מרחוק בקרב סטודנטים בדואים בזמן משבר הקורונה, ד"ר האמה אבו-קשק וד"ר יונתן מנדלס, מכללת ספיר ומכון מופ"ת, אוקטובר 2020 ♦

"בין זכויות קבוצתיות למיעוט הערבי הנוכחות במרחב היהודי לבין זכויות קבוצתיות הנעדרות ממנו", ד"ר מיטל פינטו, תרבות דמוקרטית (כרך 19, עמודים 212-175) ♦

המדריך הראשון בשפה הערבית לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות. בהוצאת עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין, ספטמבר 2020 ♦

הוראת הערבית כשפה שנייה, נייר עמדה מאת חולוד אידריס ויעלה מזור, עמותת סיכוי, ספטמבר 2020

אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית, מצגת של ד"ר נוהאד עלי, לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון, 16.9.20 ♦

נייר עמדה לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, בנושא המאבק בפשיעה המאורגנת, בעבירות כלכליות ובשוק האפור בחברה הערבית. יוזמות אברהם, 16.9.20 ♦

חומרי רקע לישיבות וועדת המדע והטכנולוגיה – בדיון על (אי) העברת תקציבים להקמת מבני הייטק בחברה הערבית:

עיר שסועה לה יחדיו: דו-לאומיות בחיי היומיום ביפו. דניאל מונטרסקו, הוצאת בבל, 2020 ♦

הנגשת המוזיאונים בישראל לחברה הערבית נייר מדיניות והמלצות. עו"ד חנאן מרג'יה, עמותת סיכוי, ספטמבר 2020 ♦

מסמך רקע לדיון בנושא פשיעה ואלימות בקרב בני נוער בחברה הערבית, גרי אלמו-קפיטל, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 17.8.20 ♦

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030: דו"ח מסכם. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוגוסט 2020 ♦

מפקד החקלאות הארצי 2017 – גידולים צמחיים. למ"ס, 30.8.2020 ♦

חינוך:

דו"ח שלד לרשויות המקומיות הערביות בנושא חלוקת הכנסות (בערבית), עמותת סיכוי, אוגוסט 2020 ♦

נקודות לדיון הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בנושא רצח נשים, עדו אבגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 11.8.2020 ♦

ייצוג הולם בשירות המדינה: חברה ערבית, דוח של מרכז המחקר והמידע בכנסת, כתיבה: אמיר פרגר, 4.8.20 ♦

"בין זהות לאומית, אזרחית ומגדרית: פער מגדרי בעמדות ובהצבעה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל", מהא כרכבי־סבאח וחנה הרצוג, בתוך: פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל, בעריכת מיכל שמיר, חנה הרצוג ונעמי חזן, ון ליר, 2020 ♦

מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה — יישום ומעקב אחר עקרונות דו"ח הצוות הבין־משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה על בסיס החלטת ממשלה 4211 מיום 18.10.2, דוח מעקב, יוסי בלצן, המרכז להעצמת האזרח, יולי 2020 ♦

זמינות אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט עבור ילדים לצורך למידה מרחוק, מריה רבינוביץ, מממ – הכנסת, 27.7.20 ♦

הפער הדיגיטלי ויישום המדיניות הממשלתית לצמצומו. רועי גולדשמיט, מממ – הכנסת, 20.7.20 ♦

נייר מדיניות: קידום ובניית ההייטק והחדשנות בחברה הערבית. עמותת צופן, ועד ראשי הרשויות הערביות בישראל ודלויט, יולי 2020 ♦

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי של בעיית הפליטים הפלסטינים., רפי נץ-צנגוט (2020),  מרכז שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב ♦

שפה מחוץ למקומה: אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל. ירושלים, מנדל, י' (2020). הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.♦

The Optimist – A Social Biography of Tawfiq Zayyad. TAMIR SOREK, Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies , July 2020

פעולות להגברת הבטיחות בדרכים בתחומיהן של רשויות מקומיות בחברה הערבית. דוח מבקר המדינה – השלטון המקומי לשנת 2020, 14.7.20 ♦

נתונים על דיור ועל חלוקת תקציבי סיוע לפי מגזר, נתנאל קופראק, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 13.7.20 ♦

כאשר חוק מעורר תגובה נגדית: על חוק-יסוד הלאום ועל היחס למיעוטים בישראל. מאת: נטע ברק-קורן, פרופ' יובל פלדמן, נעם גדרון, המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוני 2020 ♦

מדיניות התיישבות גרעינים בפריפריה ובערים מעורבות בישראל: בין לאומיות ונאו-ליברליזם. מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת יעל שמריהו ישורון (ד"ר), אוניברסיטת בן גוריון, יוני 2020 ♦

משבר הקורונה והשפעתו על נשים בשוק העבודה: נזק בלתי הפיך או ירידה לצורך עלייה? מחקר של ליאורה בוורס, מרכז טאוב, יוני, 2020 ♦

הצעה למתווה תוכנית למניעת אלימות בחברה הערבית, מצגת לועדה בכנסת, לשכת המשנה למנכ"ל, אגף בכיר חינוך ערבי, יוני 2020 ♦

אלימות במגזר הערבי: סקירה וניתוח, ניצן ריבלין, המכון לאסטרטגיה ציונית, יוני 2020 ♦

שנתון בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל מס 1, הוצאת החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל, יוני 2020 ♦

אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביים – מדד הביטחון האישי והקהילתי 2019 – مؤشِّرُ الأمنِ الشَّخصيّ والجماهيريّ 2019. יוזמות אברהם, 30.6.2020 ♦

פערים חברתיים-כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה מרחוק במערכת החינוך, סקירה תקופתית – הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 28.6.20 ♦

נתונים על פשיעה בחברה הערבית – עדכון. כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ כהן, מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, ל' בסיון תש"ף, 22 ביוני 2020 ♦

 מערכת החינוך בישראל – למידה מרחוק, פערי הישגים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ומי הם התלמידים הרוצים להיות מורים בישראל. ספי בכר, בנק ישראל – חטיבת המחקר, 9.6.20 ♦

ארגוני החברה האזרחית הערבית בזמן משבר: תחליף למדינה או שותפים שלה? כתבו: ד״ר רג'דה אלנאבולסי | המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין וד״ר רנא אסעיד | ביה״ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים, צוות הממוחים של המשבר, צוות רווחה, נייר עמדה מס' 4, מאי 2020 ♦

התבססות זיכרון הנכבה במרחב הציבורי הפלסטיני. מחבר ד"ר מיכאל מילשטיין, צומת המזרח התיכון, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.5.2020 ♦

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ח-תשע"ט, 2019. נציבות שירות המדינה, 21.5.20 ♦

מרחבי עבודה משותפים – עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל. אסף דר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאי 2020 ♦

מרחבי עבודה משותפים – מה השפעתם על טיב היחסים בין ערבים ליהודים? פרופ' חאלד אבו עסבה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ינואר 2020 ♦

ההסכם לשיפוי רשויות מקומיות בגין הנחות בארנונה לעסקים בעקבות משבר נגיף הקורונה – ניתוח תקציבי לפי מגזרים, נעם בוטוש, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 27.4.20 ♦

שותפות פוליטית יהודית-ערבית: מהי תמיכת הציבור היהודי בישראל בשותפות זו? צוות המחקר: ד"ר רותי פליסקין  |  לי אלדר  |  יוסי חסון  |  פרופ' עירן הלפרין, מרכז אקורד, האוניברסיטה העברית, מרץ 14, 2020 ♦

ישראל: מדיניות קרקעות מפלה, תוחמת ומגבילה יישובים פלסטיניים. דוח של HRW, 12.5.20 ♦

קורונה:

תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017, מרכז טאוב, אפריל 2020 ♦

השתתפות האזרחים הערבים בבחירות לכנסת. מהם שיקולי ההצבעה של הבוחר הערבי? האם הימנעות חלקים מציבור זה מהשתתפות בבחירות פירושה החרמה מכוונת שלהן? האם יש בציבור הערבי עניין בהקמת מסגרות פוליטיות חוץ־פרלמנטריות כחלופה להשתתפות בבחירות לכנסת? היכן נמצא המפתח לשינוי – האם הוא טמון במערכת הפוליטית הערבית עצמה או במערכת הפוליטית הישראלית הכללית? מאת: אריק רודניצקי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020 ♦

The Economic Outcomes of an Ethnic Minority: The Role of Barriers, by Nitsa (Kaliner) Kasir Haredi Institute for Policy Studies Eran Yashiv Tel Aviv University, CReAM (UCL) and IZA, April 2020

נתונים על פשיעה בחברה הערבית. אורלי אלמגור לוטן וד"ר נורית יכימוביץ כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 1.4.2020 ♦

החברה הערבית בישראל: דפוסי פעולה פוליטית משתנים. אריק רודניצקי, צומת המזרח התיכון – מרכז משה דיין אוניברסיטת תל אביב, 5.3.20 ♦

דפוסי הצבעה בבחירות בקרב ערבים אזרחי ישראל, ד"ר רנא עבאס, טל אוריאן הראל, יוסי חסון ופרופ' ערן הלפרין, מרכז אקורד, פברואר 2020 ♦

מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-23. למ"ס, 25.2.20 ♦

תוכנית "יתד"- התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון – סיכום מפגש היוועצות- צעירות וצעירים בחברה הערבית 18.2.2018, משרד הרווחה והג'וינט ♦ 

החברה הערבית והבחירות לכנסת ה-22. מאמרים מאת אפרים לביאמורסי אבו מוךח'דר סואעדמאיר אלרן, הדים, גיליון 7, INSS, פברואר 2020

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה, משרד האוצר, סקירות תקופתיות, 5.1.2020 ♦

סטלה מאריס, אליאס ח'ורי, הוצאת ידיעות ספרים ומכתוב מכון ון ליר, תרגום לעברית יהודה שנהב-שהרבני. דצמבר 2019 – (ביקורת על הספר: "סטלה מאריס": ניסיון למצוא שפה חדשה שאפשר לספר בה על כאב, עדי קיסר, הארץ, 23.7.20) ♦

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יוני 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace