ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פרסומים ודוחות 2020

2020-1


הוראת הערבית כשפה שנייה, נייר עמדה מאת חולוד אידריס ויעלה מזור, עמותת סיכוי, ספטמבר 2020

אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית, מצגת של ד"ר נוהאד עלי, לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, יוזמות אברהם ומוסד שמואל נאמן בטכניון, 16.9.20 ♦

נייר עמדה לוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית, בנושא המאבק בפשיעה המאורגנת, בעבירות כלכליות ובשוק האפור בחברה הערבית. יוזמות אברהם, 16.9.20 ♦

חומרי רקע לישיבות וועדת המדע והטכנולוגיה – בדיון על (אי) העברת תקציבים להקמת מבני הייטק בחברה הערבית:

עיר שסועה לה יחדיו: דו-לאומיות בחיי היומיום ביפו. דניאל מונטרסקו, הוצאת בבל, 2020 ♦

הנגשת המוזיאונים בישראל לחברה הערבית נייר מדיניות והמלצות. עו"ד חנאן מרג'יה, עמותת סיכוי, ספטמבר 2020 ♦

מסמך רקע לדיון בנושא פשיעה ואלימות בקרב בני נוער בחברה הערבית, גרי אלמו-קפיטל, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 17.8.20 ♦

הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030: דו"ח מסכם. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוגוסט 2020 ♦

מפקד החקלאות הארצי 2017 – גידולים צמחיים. למ"ס, 30.8.2020 ♦

חינוך:

דו"ח שלד לרשויות המקומיות הערביות בנושא חלוקת הכנסות (בערבית), עמותת סיכוי, אוגוסט 2020 ♦

נקודות לדיון הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בנושא רצח נשים, עדו אבגר, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 11.8.2020 ♦

ייצוג הולם בשירות המדינה: חברה ערבית, דוח של מרכז המחקר והמידע בכנסת, כתיבה: אמיר פרגר, 4.8.20 ♦

"בין זהות לאומית, אזרחית ומגדרית: פער מגדרי בעמדות ובהצבעה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל", מהא כרכבי־סבאח וחנה הרצוג, בתוך: פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל, בעריכת מיכל שמיר, חנה הרצוג ונעמי חזן, ון ליר, 2020 ♦

מדיניות ממשלתית להתמודדות עם הפוליגמיה — יישום ומעקב אחר עקרונות דו"ח הצוות הבין־משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה על בסיס החלטת ממשלה 4211 מיום 18.10.2, דוח מעקב, יוסי בלצן, המרכז להעצמת האזרח, יולי 2020 ♦

זמינות אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט עבור ילדים לצורך למידה מרחוק, מריה רבינוביץ, מממ – הכנסת, 27.7.20 ♦

הפער הדיגיטלי ויישום המדיניות הממשלתית לצמצומו. רועי גולדשמיט, מממ – הכנסת, 20.7.20 ♦

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי של בעיית הפליטים הפלסטינים., רפי נץ-צנגוט (2020),  מרכז שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב ♦

שפה מחוץ למקומה: אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל. ירושלים, מנדל, י' (2020). הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.♦

פעולות להגברת הבטיחות בדרכים בתחומיהן של רשויות מקומיות בחברה הערבית. דוח מבקר המדינה – השלטון המקומי לשנת 2020, 14.7.20 ♦

נתונים על דיור ועל חלוקת תקציבי סיוע לפי מגזר, נתנאל קופראק, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 13.7.20

משבר הקורונה והשפעתו על נשים בשוק העבודה: נזק בלתי הפיך או ירידה לצורך עלייה? מחקר של ליאורה בוורס, מרכז טאוב, יוני, 2020 ♦

הצעה למתווה תוכנית למניעת אלימות בחברה הערבית, מצגת לועדה בכנסת, לשכת המשנה למנכ"ל, אגף בכיר חינוך ערבי, יוני 2020 ♦

אלימות במגזר הערבי: סקירה וניתוח, ניצן ריבלין, המכון לאסטרטגיה ציונית, יוני 2020 ♦

אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביים – מדד הביטחון האישי והקהילתי 2019 – مؤشِّرُ الأمنِ الشَّخصيّ والجماهيريّ 2019. יוזמות אברהם, 30.6.2020 ♦

פערים חברתיים-כלכליים ומגזריים במידת המוכנות להוראה מרחוק במערכת החינוך, סקירה תקופתית – הכלכלנית הראשית, משרד האוצר, 28.6.20 ♦

נתונים על פשיעה בחברה הערבית – עדכון. כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ כהן, מממ – מרכז המחקר והמידע בכנסת, ל' בסיון תש"ף, 22 ביוני 2020 ♦

 מערכת החינוך בישראל – למידה מרחוק, פערי הישגים בין דוברי עברית לדוברי ערבית ומי הם התלמידים הרוצים להיות מורים בישראל. ספי בכר, בנק ישראל – חטיבת המחקר, 9.6.20 ♦

התבססות זיכרון הנכבה במרחב הציבורי הפלסטיני. מחבר ד"ר מיכאל מילשטיין, צומת המזרח התיכון, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, 18.5.2020 ♦

דו"ח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת תשע"ח-תשע"ט, 2019. נציבות שירות המדינה, 21.5.20 ♦

מרחבי עבודה משותפים – עובדים יהודים וערבים בארגוני עבודה בישראל. אסף דר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאי 2020 ♦

מרחבי עבודה משותפים – מה השפעתם על טיב היחסים בין ערבים ליהודים? פרופ' חאלד אבו עסבה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ינואר 2020 ♦

ההסכם לשיפוי רשויות מקומיות בגין הנחות בארנונה לעסקים בעקבות משבר נגיף הקורונה – ניתוח תקציבי לפי מגזרים, נעם בוטוש, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 27.4.20 ♦

שותפות פוליטית יהודית-ערבית: מהי תמיכת הציבור היהודי בישראל בשותפות זו? צוות המחקר: ד"ר רותי פליסקין  |  לי אלדר  |  יוסי חסון  |  פרופ' עירן הלפרין, מרכז אקורד, האוניברסיטה העברית, מרץ 14, 2020 ♦

ישראל: מדיניות קרקעות מפלה, תוחמת ומגבילה יישובים פלסטיניים. דוח של HRW, 12.5.20 ♦

קורונה:

תחזית אוכלוסיית ישראל, 2040-2017, מרכז טאוב, אפריל 2020 ♦

השתתפות האזרחים הערבים בבחירות לכנסת. מהם שיקולי ההצבעה של הבוחר הערבי? האם הימנעות חלקים מציבור זה מהשתתפות בבחירות פירושה החרמה מכוונת שלהן? האם יש בציבור הערבי עניין בהקמת מסגרות פוליטיות חוץ־פרלמנטריות כחלופה להשתתפות בבחירות לכנסת? היכן נמצא המפתח לשינוי – האם הוא טמון במערכת הפוליטית הערבית עצמה או במערכת הפוליטית הישראלית הכללית? מאת: אריק רודניצקי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2020 ♦

The Economic Outcomes of an Ethnic Minority: The Role of Barriers, by Nitsa (Kaliner) Kasir Haredi Institute for Policy Studies Eran Yashiv Tel Aviv University, CReAM (UCL) and IZA, April 2020

נתונים על פשיעה בחברה הערבית. אורלי אלמגור לוטן וד"ר נורית יכימוביץ כהן, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 1.4.2020 ♦

החברה הערבית בישראל: דפוסי פעולה פוליטית משתנים. אריק רודניצקי, צומת המזרח התיכון – מרכז משה דיין אוניברסיטת תל אביב, 5.3.20 ♦

דפוסי הצבעה בבחירות בקרב ערבים אזרחי ישראל, ד"ר רנא עבאס, טל אוריאן הראל, יוסי חסון ופרופ' ערן הלפרין, מרכז אקורד, פברואר 2020 ♦

מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-23. למ"ס, 25.2.20 ♦

תוכנית "יתד"- התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון – סיכום מפגש היוועצות- צעירות וצעירים בחברה הערבית 18.2.2018, משרד הרווחה והג'וינט ♦ 

החברה הערבית והבחירות לכנסת ה-22. מאמרים מאת אפרים לביאמורסי אבו מוךח'דר סואעדמאיר אלרן, הדים, גיליון 7, INSS, פברואר 2020

חסמים להשתלבות האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה, משרד האוצר, סקירות תקופתיות, 5.1.2020 ♦

סטלה מאריס, אליאס ח'ורי, הוצאת ידיעות ספרים ומכתוב מכון ון ליר, תרגום לעברית יהודה שנהב-שהרבני. דצמבר 2019 – (ביקורת על הספר: "סטלה מאריס": ניסיון למצוא שפה חדשה שאפשר לספר בה על כאב, עדי קיסר, הארץ, 23.7.20) ♦

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

ספטמבר 2020

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

 • דמוקטיה
 • תקשורת
 • כלכלה פיתוח ותעסוקה
 • חינוך
 • חזון לעתיד

המערכת הציבורית

 • ממשלה
 • שלטון מקומי
 • בית משפט
 • הכנסת

הסכסוך

 • החלפת שטחים מאוכלסים
 • המו"מ והסדר הקבע
 • פליטים פנימיים

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace