ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פרסומים 2016

2016

הבחירות בישראל 2015, מאת: פרופ' מיכל שמיר, פרופ' גדעון רהט, מרכז: מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות,  2017[הורדה חינם],  כולל את : משותפת או מודרת? הרשימה המשותפת בבחירות 2015, דניאל צוקר  ♦

איכות הסביבה ביישובי החברה הערבית, שירי ספקטור-בן ארי, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 7 באפריל 2019  ♦

תמונת מצב חברתית 2016: השכר עולה – אך לא מדביק את הגידול בצמיחה. הדו"ח השנתי של מרכז אדוה לשנת 2016. פירות הצמיחה חלחלו וממשיכים לחלחל כלפי מעלה יותר מאשר כלפי מטה, מאת: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, 15 בינואר 2017 ♦

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי, מב"ת צעיר 2, כתות ז'-יב', 2015-2016, משרד הבריאות, ינואר 2017 ♦

השנתון הססטיסטי של ירושלים 2016 –  الكتاب الاحصائي السنوي لاورشليمالقدس 2016, מכון ירושלים לחקר ישראל 

דוח העסקה שוויונית ורב גונית במשרד המשפטים, 21.12.2016 ♦

המרחב הציבורי והחזות של היישובים הערביים בישראל: הסרת חסמים ומימוש אתגרי הפיתוח, פרופ' ראסם ח'מאיסי, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2016 

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016, המכון הישראלי לדמוקרטיה, דצמבר 2016 ♦

דו״ח מדד הגיוון 2016 , נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה, 18.12.2016 ♦

אין תקווה, רק ייאוש, אבל ספרי הילדים בערבית פורחים. בשנים האחרונות חלה עלייה במספר ספרי הילדים המקומיים בערבית, שהובילה להשקעה באיור ובעריכה שלהם..", גילי איזיקוביץ, הארץ, 19.12.2016 ♦

שוּרוּק 2: דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון המשתנה. הגליון השני של כתב העת של הפורום לחשיבה אזורית, שוּרוּק, עומד בסימן דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון בן זמננו. מספר מעמיתות ועמיתי המחקר של הפורום בוחנים את השפעת ההגירה הכפויה של מאות אלפי ומיליוני אנשים על מדינות ואוכלוסיות באזור. הפורום לחשיבה אזורית, כרך 1, גיליון 2, 2016 ♦

אכיפה מקדמת מצוקה: מדיניות הריסת הבתים בקרב הקהילה הבדואית בנגב, בן פרג'ון ומיכל רותם, פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, יוני 2016 ♦

דוח "זכויות האדם בישראל 2016 – תמונת מצב",  האגודה לזכויות האזרח, דצמבר 2016 ♦

גנבים, עברייניים וסוחטי אדמה: כך רואים צעירים ערבים – בדווים את הדימויים התקשורתיים שלהם בתקשורת הישראלית, אבו-גוידר ערף, אוניברסיטת בר-אילן, 2016 ♦

מדריך: חינוך לחיים משותפים. איך עושים את זה?  כתיבה ופיתוח: נועה שפירא וצוות מט"ח – ופורום לחינוך לחיים משותפים, נובמבר 2016 ♦

מכרזי מדינה – המפתח לפריצת הדרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי, שילוב עובדות ועובדים ערבים באמצעות מכרזי מדינה לקידום שוויון בשוק התעסוקה, ניצן תנעמי ורועי ג'רופי, סיכוי, 2016 ♦

עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית  ממצאי תשע"ו. ממצאים ממחקר העוסק בהוראת תחום העברית כשפה שניה בבתי ספר דוברי ערבית בישראל. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), אוגוסט 2016 ♦

היבטים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, דוח מבקר המדינה 66ג', 15.11.2016 ♦

Israel and its Palestinian Citizens – Ethnic Privileges in the Jewish State, Edited by Nadim N. Rouhana, Cambridge University Press, Coming Soon ♦

אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013 , למ"ס, 2.11.2016 ♦

לקט נתונים לקראת שנת הלימודים האקדמית תשע"ז 2016/17, המועצה להשכלה גבוהה, 10.10.2016♦

יחסי יהודים ערבים בערים המעורבות לוד ורמלה. אילן שדמה, הוצאת כרמל ומרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוגוסט 2016 ♦

ישראליות משותפת ומתוחמת, פרופ סמי סמוחה, כנס הרצליה, יוני 2016 ♦

לקראת "סדר ישראלי חדש", מתווה לעבודת צוות ההיגוי של סדרת כנסי הרצליה בברכת בית הנשיא ♦

דפוסי ההתנגדות של המיעוט הערבי־פלסטיני בישראל – בחינה היסטורית ומבט לעתיד. מזכר זה מתמקד בדפוסי ההתנגדות של המיעוט הערבי בישראל, כסוגיה הכוללת את הדרכים, הכלים והאמצעים שבאמצעותם בחר מיעוט זה לבטא לאורך השנים את חוסר הנחת שלו מהמציאות המאפיינת את יחסיו עם הממסד וחברת הרוב היהודית, ויותר מכך, את חתירתו לשינוי מציאות זו בערכים חלקיים או מוחלטים, דורון מצא, מזכר 158, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, ספטמבר 2016 ♦

תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2017-2021 דו"ח מתודולוגיה וממצאים, למ"ס, ספטמבר 2016 ♦

מבחר נתונים בנושאים שונים על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה, למ"ס ספטמבר 2016 ♦

התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטת הממשלה 3708): דוח ראשון, חגית סופר-פורמן, יונתן אייל, סוזן חסן דאהר, מוריה פרנקל, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 2016 ♦

מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק – דוח מסכם, אילה הנדין, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, 2016 ♦

מערכת החינוך כמנוע לשילוב כלכלי-חברתי של החברה הערבית – ניתוח השוואתי ועקרונות מנחים, משרד ראש הממשלה (אוגוסט 2015) ♦

תכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית באמצעות תיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים, ממשלת ישראל, יולי 2016 ♦

מחיר ההדרה – האזרחים הערבים בתקשורת העברית בתקופת ההסלמה הפוליטית-ביטחונית של אוקטובר 2015, עידן רינג, עמותת סיכוי, ספטמבר 2016 

ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010, תוך התמקדות בחברה הערבית , מאת: סאמי מיעארי , יונתן וודברידג', נועם זוסמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016 ♦

מבקר המדינה פרסם היום דוח ביקורת מיוחד על "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות". הדוח מלמד כי מדינת ישראל עושה מעט מדי על מנת לעקור תופעות חמורות של גזענות ושנאה, 22.9.2016 ♦

השפה הערבית באקדמיה בישראל. מאת מוחמד אמארה, סמדר דוניצה-שמידט, עבד אלרחמן מרעי, הוצאת מכון ון ליר, 2016 ♦

"שתי גדות לוואדי: סיפור חיי". מאת  ריאד כאמל כבהא בסדרת קו אדום של הקיבוץ המאוחד. הספר מגולל בגוף ראשון את סיפורו של המחבר, פעיל ותיק למען קידום חברה משותפת בין יהודים לערבים בישראל. מלפנים שימש כראש המועצה המקומית בסמה, אליה שייך גם כפרו ברטעה. כיום, מנהל ריאד כאבא את "המרכז היהודי־ערבי לשלום" בגבעת חביבה. ספטמבר 2016 ♦

מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות. ספר המאגד בתוכו מאמרים של חוקרים מתחומי ידע שונים, בוחן את הדפוסים הקיימים של מדיניות ציבורית רב-תרבותית בישראל ומציע חלופות אפשריות. בעריכת: בשיר בשיר, גיא בן-פורת, יוסי יונה, הוצאת מכון ון ליר, 2016 ♦

'משאל עמים': סקר ישראלי- פלסטיני משותף.  סקר מיוחד ומקיף שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה עם מכון PSR הפלסטיני בקרב כ-1,200 פלסטינים ו-כ-1,200 ישראלים,21  באוגוסט 2016 ♦

אי-שוויון וחינוך : קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך 2016, עודד בושריאן, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הישראלית למדעים, 2016 ♦

"לקראת שנת הלימודים 2016/2017: איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות", שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נגה דגן-בוזגלו, מרכז אדוה, 16.8.2016♦

תעסוקה בקרב נשים ערביות, שלי מזרחי סימון, מרכז מידע ומחקר, כנסת, 31.7.2016 

עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית ,  ממצאי תשע"ו, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), משרד החינוך, 16.8.2016 ♦

הרגלי שימוש באינטרנט במגזר הערבי – סקר איגוד האינטרנט 2016. פורסם ב-02/08/2016 עודכן ב-07/08/2016 ♦

מצגת משרד החינוך: היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ז במערכת החינוך בחברה הערבית, ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, 15.8.2016 ♦

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה – לשנת 2015, נציבות שירות המדינה, 7.7.2016 ♦

תכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית באמצעות תיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים, יולי 2016 ♦

ערביי ישראל – תעסוקה. מצגת של ניצה (קלינר) קסיר בפני הפורום לגיוון בתעסוקה, בנק ישראל, 2015 ♦

החברה הערבית-הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון,  מאת: אפרים לביא, בהשתתפות: מאיר אלרן, נאדיה חילו ז"ל, ערן ישיב,דורון מצא, קרן אבירם וחפני גרטנר , המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2016 ♦

התוכנית לפתוח היישובים הערביים:  סטטוס דיווח של הממשלה, המשרד לשוויון חברתי, יוני 2016 ♦

המפעל הציוני זימן ליידיש ולערבית גורל דומה. בעוד שהערביות נצבעת בבז'-מדבר ובירוק-חמאס, היידישקייט נצבע באפור. ביקורת על "בערבית זה נשמע יותר טוב", אוסף של פתגמים ומשלים ערביים, הארץ, עמרי לבנת, 30.06.2016 ♦

אלימות ופשיעה בחברה הערבית בישראל: קונספירציה ממסדית או פשיעה תרבותית? , נוהאד עלי, המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה ומרכז אמאן לחברה ערבית בטוחה, 2014 ♦

המדריך לשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים למורה ולמנהל,  נכתב במסגרת מיזם משותף של מכון מרחבים ומשרד החינוך – מינהל עובדי הוראה, המוביל את יישום התוכנית לשילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודיים בשיתוף המשרד לשוויון חברתי:

·         שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים – המדרך בעברית, מרחבים ♦
·         שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים – המדרך בערבית, מרחבים ♦

"כשיהדות פוגשת מדינה" בעריכת פרופ' ידידיה שטרן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016 [פרק המבוא בלינק] ♦

תופעת הבנייה ללא היתר ביישובים הערביים: נייר עמדה של עמותת סיכוי נגד דו"ח קמיניץ מאפריל 2016 ♦

הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה מוגש לוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, מרכז מחקר ומידע, הכנסת, מאי 2016 ♦

סיכום פעילות ה-מרכז למחקר ומידע בכנסת לשנת 2015 בערבית ♦

אמנות פלסטית פלסטינית וליוצריה החיים בישראל.  הגיליון השישי של "מנבר" – במת ון ליר, מגזין אלקטרוני, בעריכת שרה אוסצקי לזר, חנאן סעדי ויוני מנדל. עורך אורח: חוסני שחאדה. מכון ון ליר, מאי 2016 ♦

היבטים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דוח מבקר המדינה 66ג, מאי 2016 ♦

פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, דוח מבקר המדינה 66ג', 24.5.2016 ♦

היבטים בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, דוח מבקר המדינה 66ג', 24.5.2016 ♦

איכות הסביבה ביישובי החברה הערבית, שירי ספקטור בן ארי, מרכז המחקר והמידע בכנסת, 6.4.2016 ♦

המסע אל האביב הערבי, מאת: דוד גוברין, הוצאת מאגנס, ירושלים, 2016. שורשיה הרעיוניים של הטלטלה המזרח תיכונית בהגותם של ליברלים ערבים ♦

תשרין. ספרו השני של איימן סיכסק, שספר הביכורים שלו, "אל יפו", זיכה אותו בשבחי הביקורת. ידיעות ספריםאחוזת בית | אפריל 2016 ♦

מקומות קדושים יותר וקדושים פחות בישראל , עו"ד איתי מק, עמק שווה, מארס 2016 ♦

דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון המשתנה, הגליון השני של "שורוק", כתב העת של הפורום לחשיבה אזורית, מולד, מאי 2016 ♦

תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל יום האישה הבין-לאומי 2016 , שלי מזרחי-סימון מרס 2015, מרכז מחקר ומידע, הכנסת ♦

סף המדבר, קו העימות מאת איל ויצמן. הוצאת בבל, 2016. בספר סף המדבר, קו העימות בוחן איל ויצמן את עקירת הבדואים מהנגב הצפוני מנקודת מבט ייחודית. בניגוד לגבולות אחרים שמקיפים את ישראל/פלסטין ומשסעים אותה, סף המדבר אינו מסומן בחומות וגדרות, אלא מתקדם ונסוג בתגובה לשינויי אקלים, ולמדיניות עיבוד קרקעות, עיור וייעור, נישול ויישוב הנובעת מהם. ♦

מדיניות הקרקעות והדיור בשנת 2015. דו"ח עדאלה השנתי לקראת יום האדמה ה- 40 מרץ 2016 ♦

כשהצל גדול סימן שהשמש שוקעת – סיפורי חייהן של נשים בדואיות משלושה דורות, מאת ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל, רסלינג 2016. ספר מרתק זה מביא לראשונה את סיפורן של שלושה דורות של נשים בדואיות, מהפרספקטיבה המחקרית של חוקרת בדואית, בת החברה הבדואית שחוותה באופן אישי את תהליך המעבר ותהליך השינוי שהחברה הבדואית עוברת. הספר מתאר את המשמעות שהנשים הבדואיות בחרו להעניק לבית בחייהן, לזוגיות, לברכה, לבאר המים ולאישה הטובה. הוא מתאר את אמצעי הביטוי של הנשים הבדואיות לאורך שלושה דורות, תוך כדי התייחסות לשינויים באמצעי הביטוי – מה נשמר, מה השתנה ומה המשמעות של השינוי באמצעי הביטוי. כותבת הספר מתארת את השוני בין הדורות, את המשמעויות השונות שמעניק כל דור לאירועים בחייו, כמו גם את אסטרטגיות ההתמודדות של כל דור. ♦

בין ערך חברתי לנדל"ני: משק המגורים בקרב האזרחים הערבים בישראל,  פרופ' ראסם ח'מאיסי, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2015 ♦

מדיניות הקרקעות והדיור בשנת 2015. דו"ח עדאלה השנתי לקראת יום האדמה ה- 40, מרץ 2016 ♦

בני המקום – שיחות עם אזרחים ערבים בישראל. ב-2011 יצאו המחברים למסע ביישובים ערבים ברחבי הארץ. נפגשנו עם בני המקום, נשים וגברים בעלי רקע מגוון והשקפות פוליטיות מנוגדות. שוחחנו עמם בשקט של בתיהם או ברעש של בתי הקפה הסמוכים. התמקדנו באדם – בסיפור חייו, במקורות משפחתו, בקריאת המציאות שלו, בחלומותיו ובשאיפותיו, בהישגיו וביחסיו עם סביבתו. דרך האישי עסקנו בפוליטי. מאת שרה אוסצקי-לזר ויואב שטרן, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב,  2016 ♦

 דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון המשתנה.  הגליון השני של כתב העת של הפורום לחשיבה אזורית, שוּרוּק, עומד בסימן דמוגרפיה, פליטים וזהות במזרח התיכון בן זמננו. הפורום לחשיבה אזורית מזמין את קוראיו לבחון יחד איתו את את השפעת ההגירה הכפויה של מאות אלפי ומיליוני אנשים על מדינות ואוכלוסיות באזור. הפורום לחשיבה אזרחית, עורך: ד"ר אסף דויד ♦

תכירו: מדד הייצוג. התקשורת הישראלית בשפה העברית מתעלמת מחמישית מהאוכלוסייה • לעובדה זו יש אחראים, והיא אינה גזירת גורל • "העין השביעית", יחד עם עמותת סיכוי, קרן ברל כצנלסון ויפעת מחקרי מדיה, מציגים את פרויקט "מדד הייצוג" – במטרה לשנות את המציאות של סיקור הערבים בתקשורת העברית, אורן פרסיקו, העין השביעית, 11.03.2016 ♦

"בשליחות התנועה: אקטיביזם נשי בתנועה האסלאמית בישראל", ספרה החדש של ד"ר עינבל טל. הספר מתעסק בתפקיד נשים כפעילות בתנועה האסלמית, ויוצא לאור בשיתוף קרן קונרד אדנאור בישראל ומרכז משה דיין ללימודי מזרח התיכון אפריקה. 2016 ♦

הקוראן בתרגום חדש, הכי קרוב לאללה. בניגוד למתרגמיו היהודים של הקוראן לעברית, סובחי עדווי מנסה להימנע מכל פרשנות בתרגומו. האומנם זו משימה אפשרית? ז'נאן בסול, הארץ – ספרים, 04.03.2016 ♦

ספר תוכנית העבודה לשנת 2016, ממשלת ישראל, פברואר 2016 ♦

"דוניא": הכפר הפלסטיני שאי אפשר לצאת ממנו. ספרו של עודה בשאראת, שעדיין לא תורגם לעברית, מצייר תמונה של החברה הפלסטינית הכפרית, הכלואה במעגל של רחמים עצמיים וציפייה לנס, ז'נאן בסול, הארץ – ספרים, 22.02.2016 ♦

אזרחות על תנאי: על אזרחות, שוויון וחקיקה פוגענית,  עורכים: שרה אוסצקי־לזר | יוסף ג'בארין, מכון ון ליר, אוניברסיטת חיפה, מכון דיראסאת, הוצאת פרדס 2016 ♦

ידיעת ערבית בקרב יהודים בישראל-  דוח,  יהודה שנהב, מייסלון דלאשה, רמי אבנימלך, נסים מזרחי, יונתן מנדל, מכון ון ליר בשיתוף דיראסאת וסיכוי, 2015 ♦

קשורים, מאת ד"ר מנחם קליין, הקיבוץ המאוחד – ספרית הפועלים, 2016. הספר קשורים לוקח את הקוראים למסע מרתק ברחובות יפו, ירושלים וחברון. המסע מתחיל לפני כ־ 150 שנה, בימים שבהם יהודים וערבים שחיו בארץ היו שותפים לזהות על־לאומית רחבה ומכילה, כזו שאפשרה להם בפשטות לראות בעצמם, ואלה באלה, "בני המקום". הם התגוררו בשכונות מעורבות,  בילו יחד בשעות הפנאי ושלחו את ילדיהם לאותם בתי ספר. לא אחת אף נישאו ביניהם. חלקו הראשון של הספר עוקב אחר התפוררותה ההדרגתית והכואבת של מציאות זו עד לחורבנה המעשי והסמלי ערב הקמת המדינה. חלקו השני מוקדש לתיאור מקרוב של היחסים שהתפתחו מאז 1948 ♦

יחסי הרוב היהודי עם המיעוט הערבי — האם יש התקדמות לקראת שילוב ? אפרים לביא, הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2015,, המכון למחקרי בטחון לאומי INSS, עורכים:  שלמה ברום ו-ענת קורץ, ינואר 2016 ♦

ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2014, למ"ס, 7.1.2016 ♦

The Palestinian Arab Minority in Israel: FROM MARGINALIZATION TO DELEGITIMIZATION A REPORT ON HUMAN RIGHTS IN A CLIMATE OF HOSTILITY, HRA  SUBMISSION TO THE E.U.-ISRAEL INFORMAL WORKING GROUP ON HUMAN RIGHTS JANUARY 2016

מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית (דו"ח סופי), מרכז השלטון המקומי, דצמבר 2015 ♦

טיפוח ומיצוי ההון האנושי בישראל מערכת החינוך כמנוע לשילוב כלכלי-חברתי של החברה הערבית, ניתוח השוואתי ועקרונות מנחים, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך והמשרד לשוויון חברתי,  אוגוסט 2015 ♦

הפלסטינים בישראל עיונים בהיסטוריה, בפוליטיקה ובחברה עורכים אריז’ סבאע’-ח’ורי נדים רוחאנא, מדה אל-כרמל המרכז הערבי למחקר חברתי-יישומי, 2015 (כרך שני) ♦

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ארועים קרובים

◄ הקודם

יוני 2024

הבא ►
אבגדהוש

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


למידע על:

OnePlace הוקם במאי 2011 במטרה לעודד את העברת הדיון ביחסים שבין המיעוט הערבי-פלסטיני לרוב היהודי למישור החברתי-אזרחי. האתר פועל להעמיק ולשפר דיון זה ולבססו על ידע ועובדות, להבין טוב יותר את מרכיבי הסוגיה והקשריה, לחזק את העוסקים בתחום ולהעצים את עשייתם כחלק מתמונה רחבה ומערכתית, וכן להעניק להם את כלי הידע הטובים ביותר להתמודדות עם התהליכים והקשיים השונים בניסיון להביא למציאות חיים הוגנת ושוויונית במדינת ישראל.

נושאי רוחב

המערכת הציבורית

הסכסוך

ניווט מהיר

Copyright © 2019 oneplace