Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים, דוחות ומחקרים חדשים 2010-2011

ישראל 2011 במספרים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

נוצרים בירושלים, מאת ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011;

לקט ממצאים מתוך סקר שירותי חינוך ורווחה (שח"ר, משרד החינוך), 14.12.2011;

לאומיות, הנצחה, זיכרון ופולקלור: המוזיאונים והאוספים בחברה הערבית בישראל, ד"ר עודד שי, אופקים כגאוגרפיה, כרך 77, 2011;

 

המחאה החברתית והחברה הערבית- קיץ 2011, עורך רוני שוקן, יוזמות קרן אברהם, נובמבר 2011;

המגמות הדמוגרפיות ושוק העבודה, מצגת של ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל , כנס החברה הערבית בישראל, מכון ון ליר, נובמבר  2011;

נשים בחברה הערבית בישראל, פרופ' עוזי רבי ואריק רודניצקי, תכנית קונראד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב, נובמבר 2011;
 

יום הנכבה בקרב ערבים בישראל, פרופ' עוזי רבי ואריק רודניצקי, תכנית קונראד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, אוניברסיטת תל אביב, יולי 2011;

 

ספר החברה הערבית בישראל (4), אוכלוסייה, חברה, כלכלה, עריכה: ראסם ח'מאיסי, עריכה סטטיסטית: רמסיס גרא, מכון ון ליר, 2011;

דוח המרכז הרפורמי לדת ומדינה (לשעבר, המרכז לפלורליזם יהודי):  "ואהבת לו כמוך? גזענות בשם ההלכה", הסתה לגזענות על ידי רבנים בישראל – ריכוז התבטאויות גזעניות מפי רבנים בכלל ורבנים נושאי משרה ממשלתית בפרט;

 מגמות בפערי שכר בין ערבים ליהודים 1997-2009, מאת נביל חאטיב, סמי מיעארי ועולא נבואני, המכון שראלי לדמוקרטיה, 2011

מחליפים על הספסל: המועסקים הערבים בישראל, נביל חטאב, סמי מיעארי ועולא נבואני, המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוני 2011

מטרות החינוך וההוראה של המיעוט הפלסטיני בישראל – מאת המועצה הפדגוגית הערבית, 2011;

ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות ישראליות, אסמהאן מסרי-חרזאללה, פרופ' ערן רזין, ד"ר מאיה חושן, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011;

מיון רב תרבותי – צוו השעה. פרסום המציג מבחני מיון לאקדמאים ערבים. תוצאות המחקרים וההתאמות הנדרשות. בהוצאת קוו משווה, 2011;

 הנאשמים 2, הכשלים והמחדלים של היועץ המשפטי לממשלה בחקירת אירועי אוקטובר 2000, עו"ד סמדר בן נתן, עדאלה, אוקטובר 2011;

מסרי פחד בשיח הפוליטי בישראל: תוכניות מדיניות בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, 2003-2004, מאת נמרוד רוזלר, מכון דייויס – האוניברסיטה העברית, 2011;

;The Palestinian Arab In/Outsiders, Media and Conflict in Israel, By  Kabha, Mustafa and Caspi, Dan, 2011


Making Constitutions in Deeply Divided Societies
, Hanna Lerner, Cambridge University Press, 2011


מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 25.9.2011;

השפעת הקמת מדינה פלסטינית על ערביי ישראל : עבודת מחקר של צוות חוקרים  מטעם מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי בנתניה בשיתוף פעולה עם המשרד הירושלמי של קרן פרידריך נאומן לקיום החרויות, ספטמבר 2011;


שלושה מחקרי מדיניות של עמותת סיכוי:

  1. 1. שיווק קרקעות מדינה לפיתוח ובנייה ביישובים ערביים, חגית נעלי-יוסף, עמותת סיכוי ספטמבר 2011;
     
  2. 2. שוויון בין ערבים ליהודים בישראל: סיכום מחקר עמדות, נוהאד עלי ושי ענבר, עמותת סיכוי, ספטמבר 2011;
     
  3. 3. הקצאת תקציב משרד הרווחה ותקני עובדים סוציאליים למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות הערביות, מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח, עמותת סיכוי, ספטמבר 2011:

 

ערביי ישראל לאן? להאזנה לדיונים מבמת הדיונים של ממר"י , 19.9.2011,  עם: פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' יהושע פורת, וד"ר דן שיפטן  בעקבות פרסום ספרו;

תוכנית אב (מקוצרת) לכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב, במקום, יולי 2011;


שירות אזרחי לערבים בישראל: ממצאי מחקר 2010 סמי סמוחה וזהר לכטמן המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, אוגוסט 2011;

"הפלסטינים בישראל: עיונים בהיסטוריה, בפוליטיקה ובחברה", עורכים: נאדים רוחנה ו אריז' סבאע'-ח'ורי, מדה אלכרמל – המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי. הספר כולל 12 מושגים עיקריים הנוגעים לפלסטינים בישראל, בנוסף למבוא על המחקרים הישראלים הנוגעים לפלסטינים בישראל;


ה מ ר כ ז  ל ח ק ר  מ ו ג ב ל ו י ו ת  ו ת ע ס ו ק ת  א ו כ ל ו ס י ו ת  מ י ו ח ד ו ת, התכניות "אשת חיל" ו"אביחיל"  בקרב האוכלוסייה הערבית – מחקר הערכה, ג'וינט, יוני 2011 (תמצית המחקר)


התנגדות לוועדות הקבלה ליישובים קהילתיים קטנים בפריפריה – הכצעקתה?! ארנון סופר, קתדרת חייקין, אוניברסיטת חיפה, מאי 2011

זהויות במפגש, מגמות כרך מז 2011, מספר 4-3 (הורדת כל מאמר 25 ש"ח)

 

יוסי גולדשטיין: העלייה הגדולה והכפרים הפלשתינים: דינמיקה של התיישבות, 1948 – 1951, סוגיות חברתיות בישראל, כרך 12, 2011, המרכז האוניברסיטאי אריאל   (המאמר לא עלה עדיין לרשת)

עדיין כפופות, ייצוג האשה בעיתונים הערביים הארציים, אמל ג'מאל וסמאח בסול, א-עלם 2011

Palestinian Ethnonationalism in Israel (National and Ethnic Conflict in the 21st Century), Oded Haklai, University of Pennsylvania Press, 2011

 

 

זהותם של בני נוער פלסטינים אזרחי ישראל, מידת הזדהותם עם המדינה ועם התרבות היהודית וההשתמעויות למערכת החינוך, חאלד אבו-עסבה , ג'יוסי וורוד , נעמה צבר-בן יהושע,  דפים , כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך של מכון מופ"ת,  מס' 52, תשע"א, 2011. עמ' 11- 46.   תקציר


ירדניזציה של ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל, חאלד עראר וחאג' יחיא קוסאי,לימודי פלורסהיימר 2011


ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות, אסמהאן מסרי-חרזאללה, ערן רזין ומאיה חושן, לימודי פלורסהיימר ומכון ירושלים לחקר ישראל, 2011

המרחב הפלסטיני, הישראלי והעצמי: מבט מחודש על זירות ההתמודדות של נשים פלסטיניות בישראל, סראב אבורביעה-קווידר ונעמי וינר לוי, המשפט, ט"ז, תשע"א, 2011

לקראת אזרחות ישראלית מכלילה, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011

פערים בזכאות לבגרות בישראל, יוסי שביט וויקי ברונשטיין, מכון טאוב 2011

חידושים בהכשרת מורים במגזר הערבי, האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, 15.2.2011

הכשרת המורים הערבים בישראל: שוויון, הכרה ושיתוף, איימן אגבארייה , מופת 2011 (עמ' 23)

דפוסי ההשתלבות בחברה הישראלית של עולי ברית המועצות של שנות ה-90 , מחקר אורך שערך פרופ' מאג'ד אלחאג', סגן הנשיא אוניברסיטת חיפה ודיקן המחקר בשיתוף ד"ר אולינה בגנו

סוגיות ברישום מקרקעין בחברה הערבית בישראל: מיפוי חסמים והמלצת מדיניות, סיכוי, 2011

 

מחסמים לסיכויים – דוח של עמותת סיכוי – מיפוי חסמים והמלצות מדיניות בדרך לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל, 2011

 

Israel's Palestinians: The Conflict Within. By Ilan Peleg and Dov Waxman. Cambridge University Press 2011

 

ספורט במגזר הערבי – מוסף הארץ 26.6.2011


דוח יישום חוק ייצוג הולם במגזר הציבורי לשנת 2010, נציבות שירות המדינה  6.6.2011

מעסיקים בבעלות ערבית – ממצאים ראשוניים מסקר מעקב, מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת, מרץ 2011


דוח הגזענות בישראל 2010, המטה למאבק בגזענות בישראל, מרץ 2011

יחסי יהודים-ערבים: תוכנית המחקר החדשה, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2011

תוכנית העבודה בתחום האכלוסיה הערבית בישראל בשנת 2011, מכון ברוקדייל- ג'וינט, למחקר חברתי יישומי

פלסטינים בישראל – מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית, דן שיפטן, 2011   ראיון בטלויזיה

ביקורת ספרים של פרופ' תמר הרמן,  הארץ-ספרים

השילוב התעסוקתי של ערבים אזרחי ישראל במערכת הבריאות, רן רזניק, יוזמות קרן אברהם 2011

המפגשים בין הפלסטינים ליהודים: עיון ביקורתי , מדה אל כרמל  2011

דוח אונו 2010  – אפליה בתעסוקה, ינואר 2011  –  תקציר דוח אונו 2010


לתקשורת העברית דרושים כתבים ערבים, ד"ר אמל ג'מאל וחולוד מסאלחה, מרכז אעלאם 2011

2010

משאבי התודעה – מעמד התרבות, השפה והזהות הערבית במדינת הרוב היהודי, חמייסי, סיכוי, 2010

"אין כניסה ליישובים", סיקור הצעת חוק הסדר ועדות הקבלה , בתקשורת הישראלית המרכזית. קשב, נובמבר  2010


מיפוי מפגעים סביבתיים ברשויות יהודיות וערביות בלב הגליל, לורנס עמר ותמנע קולברג, איגוד ערים לאיכות הביבה גליל מערבי, בהוצאת יוזמות קרן אברהם, מאי 2010

שרות אזרחי לערבים בישראל – ממצאי דוח 2009, סמי סמוחה וזהר ליכטמן, המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה, 2010


תעסוקה בקרב אקדמאיות ערביות, אורלי אלמגור-לוטן, מרכז מחקר ומידע בכנסת, פברואר 2010

פעולות המשרד לעידוד מגזר המיעוטים – אתגרים ויעדים, מצגת של משרד התמ"ת, נובמבר 2010

הערבים בישראל – דיוקן האוכלוסיה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים, הכנסות הוצאות 1980 – 2008,

משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, נובמבר 2010, הודעה לעיתונות של משרד רה"מ לקראת כנס הרשות לפיתוח כלכלי


ערבים עם מוגבלות בישראל – דיוקן האוכלוסיה ומאפייני תעסוקה, 2002 – 2006, משרד התמ"ת, מינהל מחקר וכלכלה, דצמבר 2010. בני פפרמן כותב בבלוג הקמת צוות שיבדוק דרכי פעולה – כאן


דוח סופי של הועדה לבחינת מדיניות תעסוקה, תמ"ת ובנק ישראל, יוני 2010דוח אי שוויון של האזרחים הפלסטינים בישראל, עדאלה, דצמבר 2010


חסמים בפני שיתוף האזרחים הערבים במוסדות התכנון ובעיצוב המרחב בישראל, ראסם חמייסי – מכון פלורסהיימר 2010


מסמכי החזון העתידי: קריאה לסדר חדש בישראל, גליון מדינה וחברה, אוניברסיטת חיפה 2010חינוך בהמתנה: מדיניות הממשלה ויוזמות אזרחיות לקידום החינוך הערבי בישראל, ד"ר יוסף ג'בארין ואימן אג'בריה, מכון דיראסאת 2010


קריסת הרשויות המקומיות הערביות:הצעות להבנייה מחדש, עורך עזיז חיידר,מכון ון ליר 2010


נתונים על פשיעה בחברה הערבית בישראל, מרכז מידע ומחקר בכנסת 2010


תעסוקה בקרב אקדמאיות ערביות בישראל, מרכז מידע ומחקר בכנסת 2010


שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל , יפה זילברשץ ונמרה גורן אמיתי, מרכז מציל"ה, 2010

הערבים בישראל: דיוקן האוכלוסייה, מאפייני תעסוקה, רמת חיים, הכנסות והוצאות 1980 – 2008, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, נובמבר 2010


פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

החג של החגים 2018 – חגיגות 25 לפסטיבל החגים של חיפה – אירועי החג של החגים יתקיימו בין התאריכים 6-21.12.2018 לשבועיים בלבד

הכלכלה הפוליטית של הפלסטינים בישראל: בין קולוניאליזם לניאוליברליזם | סדנה שנייה, יוזמה חדשה בשיתוף פעולה בין מרכז מדה אל-כרמל ומכון ון ליר בירושלים סדרת הרצאות בשפה הערבית, יום ראשון 25/11/18, 18:00 עד 20:30

כנס HASOUB להייטק במתנ"ס אום אל פאחם, 16.11.2018, 08:00 – 14:00

כנס: הנגשת שירותים ציבוריים דיגיטליים לחברה הערבית, 29/11/2018 במתנ"ס כפר קאסם, 09:00-14:00

רשם העמותות מזמין אתכם ליום עיון בשפה הערבית שיתקיים בחיפה, אשר יתקיים ביום 13.12.18 בין השעות 09:45-14:00 בחיפה, שדרות פל-ים 15א', קומה 2-

הוועידה הכלכלית של החברה הערבית – SAVE THE DATE – 21.11.2018, מלון גולדן קראון נצרת. להרשמה >>

נגישות [עמותות] למשאבים ממשלתיים -הזדמנויות וכלים מעשיים. יום רביעי, 14.11.2018, 9:30-14:00, אגודת הגליל, שפרעם (ההרצאות יועברו בעברית ובערבית בליווי תרגום), מנהיגות אזרחית

האירוע השנתי של תנועת "צועדים יחד" מתקרב! הכנס שייערך במתחם "מר אליאס" שבכפר אעבלין ביום שלישי 13.11.18 יתמקד בנושא "בניית אמון כמרכיב בחברה משותפת", ותכניתו המפורטת תופץ אליכם בקרוב. מצפים לראותכם, נא אשרו השתתפותכם.

#Nazareth #Investors #Conference כנס המשקיעים – נצרת – שריינו את התאריך 11/12/2018 – נצרת. סטארטאפים מבריקים, עם יזם ערבי אחד לפחות במייסדים. מספר המקומות לתערוכה המתוכננת ולמושבים מוגבל >> הקליקו לרישום

(תשעז) 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח

רוצים לעקוב אחרי החלטות הממשלה? הורידו את האפליקציה EzGOV של המרכז להעצמת האזרח, לנייד והצטרפו למקבלי ההחלטות!

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2018, שבע שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke