Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים ודוחות 2013

רוני פלוֹמן, כוונות טובות – היי־טק ערבי בישראל, משכל – ידיעות אחרונות, 2013 ♦

תמותת תינוקות וילדים בישראל, בדגש על האוכלוסייה המוסלמית בכל הארץ ובמחוז הדרום / מסמך מממ, כנסת, דצמבר 2013 ♦

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה לשנת – 2012, נציבות שירות המדינה, 19.11.2013 ♦

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על ההוצאה הציבורית בשנים 2059-2013, אסף גבע, בנק ישראל, נובמבר 2013 ♦

וואלה בסדר, דיוקן לשוני של הערבים בישראל, עבד אל רחמן מרעי, כתר, 2013 ♦

ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (6) (ספר אלקטרוני), רמסיס גרא (עורך), מכון ון ליר, דצמבר 2013 ♦

השפה כגשר תרבותי – "יא סלאם": מודל חינוך לחיים משותפים, דדי קומם, יוזמות קרן אברהם, נובמבר 2013 ♦

השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל – היבטים פוליטיים, ניהוליים ומשפטיים, עורכים: יוסף ג'בארין ומוהאנד מוסטפה, דיראסאת,   2013 ♦

The Challenge of Ethnic Democracy. The State and Minority Groups in Israel, Poland and Northern Ireland, By Yoav Peled, Routledge – 2014 – 200 pages ♦

דוח פני החברה ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2013) הוא השישי בסדרת דוחות המציגה היבטים חברתיים של האוכלוסייה בישראל. הדוח מכיל גרעין קבוע של נושאים וכן נושא מתחלף שמסוקר בהרחבה מדי שנה.  הנושא של הדוח הנוכחי הוא "ישראל מאין ולאן". מוצגים בו נתונים שונים על ישראל בעבר, בהווה ולעתים ניתנות גם תחזיות לעתיד, במטרה לבחון את השינויים שחלים בחברה הישראלית. מטרת הדוח היא לספק תמונה עדכנית ומקיפה על החברה בישראל ועל תנאי חייה ולצורך כך מוצגים שמונה תחומים: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים, עוני והדרה חברתית (בהשוואה למדינות האיחוד האירופי), שירותי רווחה, חינוך והשכלה, בריאות, תחבורה ותאונות דרכים, חוק וסדר וסביבה. ♦

תעסוקת אקדמאים ערבים בישראל – סקר ייעודי – מאפייני הסדרי התחבורה בין מקום מושבם של האקדמאים הערבים בישראל למקומות העבודה שלהם/ גלי ליס-גינסבורג, משרד הכלכלה, מינהל מינהל וכלכלה, אוגוסט 2013 ♦

השפה הערבית בישראל: בין קונפליקט לאומי למציאות פוליטית, במת ון ליר: מגזין אלקטרוני ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל/גיליון שני. אסופת מאמרים בעריכת ד"ר שרה אוסצקי לזר, אוקטובר 2013 ♦

להיות עם חופשי ושווה בארצנו? סוגיות באי-שוויון בין ערבים ליהודים בישראל. עשר שנים לאחר פרסום דוח ועדת אור ולנוכח נתוני האי-שוויון, המאמרים בגיליון זה מציגים היבטים של יחסי יהודים-ערבים והאי-שוויון ביניהם בכמה תחומים, ומציעים דרכים להתמודד עם המצב למען שיפורו בעתיד.פרלמנט, גיליון 76  המכון הישראלי לדמוקרטיה,  אוגוסט 2013 ♦

הממשלה שמעה היום סקירה (באמצעות מצגת) מפי מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה, איימן סייף, על פעולות הרשות ועל התחומים בהם חלה התקדמות של המגזר הערבי בין השאר בתחומים כמו השכלה, תעסוקה, הנגשת תחבורה והשתלבות במרקם החיים בחברה ובמדינה. העתק מן המצגת שהוצגה בפני הממשלה מצ"ב. הודעת מזכיר הממשלה, 1.9.2013 ♦

"הסדנה לבחינת יחסי מגזרים שונים בחברה עם מערכת הביטחון", סיכום דברי המשתתפים. המכון למחקרי ביטחון לאומי, עורכים: גבי שפר ומאיר אלרן, יוני 2013

המגמות דמוגרפיות בארץ ישראל (1800-2013), פייטלסון יעקב, המכון לאסטרטגיה ציונית (מסמך מעודכן), 2013  ♦

המחסור במורים [מסמך מעודכן],  ראודה חסייסי, מחלקת מידע ומחקר בכנסת, מרץ 2013 ♦

תקציב האגף לדתות לא יהודיות בשנים האחרונות, מסמך של מרכז המחקר והמידע בכנסת, יולי 2013 ♦

פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה , עורכים: יוסי יונה, ניסים מזרחי ויריב פניגר. בהוצאת מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד, 2013 [הקדמה ותוכן עניינים בלינק] ♦

שיטור בחברה משוסעת, גיא בן פורת ואורי גופר, הוצאת פרדס [יוזמות קרן אברהם] 2013 ♦

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי. נייר עמדה. כתבה ד"ר נעמי זוסמן, מולד, יוני 2013 ♦

"התקשורת הערבית בישראל", ד"ר טל פאבל, בתוך:דוח שנתי – התקשורת בישראל 2012, אריאל ♦

לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2012, מאת: סמי סמוחה, אוניברסיטת חיפה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, [המדד בערבית], יוני 2013 ♦

Public Silence and Latent Memories: Yitzhak Rabin and the Arab-Palestinian Citizens of Israel, Sorek, Tamir, Israel Studies Review, Volume 28, Number 1, Summer 2013 , pp. 78-97(20) ♦

דרך הייסורים, רג'א זעתרה ומוחמד ח'לילה, מרכז "חיראק" (דוח למיפוי החסמים בנגישות להשכלה הגבוהה), יוני 2013. בערבית ♦

The Challenge of Democracy – Citizenship, Rights, and Ethnic Conflicts in India and Israel, by Ayelet Harel-Shalev, (Cambridge University Press and Foundation Books, India, 2013. 516 pages. ISBN 978-93-82264-57-6, Rs 895.00 ♦

Relations Between Jews and Arabs in Israel: Future Scenarios by Shlomo Hasson, GIIS Maryland 2012 ♦

Shared Narratives—A Palestinian-Israeli Dialogue / Guest Editors: Paul Scham, Benjamin Pogrund, and As'ad Ghanem, Israel Studies, Vol. 18, No. 2, Summer 2013, Published by: Indiana University Press ♦

מפגש חיפאי: שותפות אדריכלית יהודית-ערבית בתקופת המנדט הבריטי, וליד כרכבי ועדי רויטנברג, מוזיאון מוניו גיתאי, חיפה 2013 ♦

מתחת לרדאר: מנגנוני הדרה סמויים בהליכי מיון למגורים בישראל, עדי ניר-בנימני וטל גנור, מעשי משפט 2013 [חוק ועדות הקבלה ליישובים הקהילתיים] ♦

שוק העבודה של ערביי ישראל: סקירת מאפיינים וחלופות למדיניות, ערן ישיב (אוניברסיטת תל אביב) וניצה קלינר- קסיר (בנק ישראל), יוני 2013 ♦

Christians in Egypt, Iraq, Lebanon, Palestine, MER 267, Summer 2013:

Covering the Christians of the Holy Land, by Amahl Bishara♦

Nazareth Dispatch, by Jonathan Cook♦

שוברים אי-שוויון: התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי, עו"ד טליה שטיינר, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013 ♦

מדד רבעוני חדש העוקב אחר תחושת האפליה של מעסיקים ערבים, משרד התמ"ת, מחקר וכלכלה ♦

'במקום – מתכננים למען זכויות תכנון' , מתווה פראוור/בגין, אות הגלובוס הירוק, תכנית מתאר ירושלים 2000, התנגדות גן לאומי מורדות הר הצופים, נייר עמדה בית צפאפא, ניוזלטר מאי 2013 ♦

מסקנות מסכמות של ועדת האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית CERD 2012); יום עיון בפקלוטה למשפטים בירושלים על המסקנות, 3.6.2012 ♦ 

מולדת יחפה – מחשבות ישראליות, ידידה שטרן ואבי שגיא, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2011 (נפתח כעת להורדה בחינם).  ר' במיוחד הפרק "האחר" – בלילה כל הפרות שחורות..עמ' 85-116 ♦

נתונים על השתלבות מורים ערבים במערכת החינוך, מרכז מחקר ומידע בכנסת, דצמבר  2012

השואה, התקומה והנכבה, יאיר אורון, רסלינג 2013 ♦

תיאור חוויית השירות האזרחי-לאומי של צעירים בסיכון מזווית הראייה של המשרתים לקראת סיום השירות, דרורית לוי,  "ביטחון סוציאלי", גיליון 91 – סיוון תשע"ג, מאי 2013 ♦

דפוסים פוליטיים בקרב ערביי ישראל בצל האביב הערבי, תקצירי הרצאות לפאנל בכנס אילמ"א שיתקיים ב- 6.6.2013 באוניברסיטת ת"א ♦

רב שיח "מחויבות יהודית למיעוטים במדינת הלאום". "יחסי רוב ומיעוט במדינת הלאום הם בראש ובראשונה שאלה של זהות. הכותרת מביעה עמדה שיפוטית מובהקת שלפיה יש לרוב מחויבות כלפי המיעוט. מצבם של מיעוטים במדינת לאום הוא אבן בוחן לדמוקרטיה שלה. הענקת שוויון למיעוט והקפדה על שמירת זכויותיהם של מיעוטים ופרטים – אלה מעידים על אופייה הדמוקרטי וגם על חוסנה של מדינת לאום. יתרה מזו, הם מעידים על זהותה ועל חוסנה הפנימי של חברת הרוב". ד"ר אביעד הכהן הנחה וערך את הרב־שיח, והשתתפו בו פרופ' חדוה בן־ישראל, שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, פרופ' אריה נאור והרב פרופ' נפתלי רוטנברג. Abstract in English ♦

על הגדר, הערבים בישראל – רדיקליזם לאומי, רוני שקד, כרמל 2012 (יום עיון במכון טרומן) ♦

דוח מבקר המדינה 2012, פורסם ב מאי 2013:

פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה: הרחבת נגישות האקדמיה לערבים דרוזים וצ'רקסים בישראל. اﻟﺗﻌدّدﯾﺔ وﺗﮐﺎﻓؤ. اﻟﻔرص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻟﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ: تمكين العرب, الدروز والشركس من , דוח הצוות המקצועי של ות"ת, מרץ 2013 ♦

הכשרת מורים בחברה הפלסטינית בישראל, פרקטיקות מוסדיות ומדיניות חינוכית, מאת: איימן  אגבאריה (עורך), מרכז דיראסאת, הוצאת רסלינג, 2013 ♦

שירותי ממשלה מקוונים בשפה הערבית: תמונת מצב, עורכי המחקר: פרופ' יונתן מזרחי, מייס מנסור, אירית חצרנוב, יוזמות קרן אברהם, אפריל 2013 ♦

בצדי הדרך ובשולי התודעה:  דחיקת הכפרים הערביים שהתרוקנו ב-1948 מהשיח הישראלי, מאת:  נגה קדמן, ספרי נובמבר, (2008), הוצאה מחודשת 2013 ♦

אי שוויון ואי שקיפות. על תקציב החינוך בישראל. מרכז אדווה, אפריל 2013 ♦

Arab civil society and education in Israel: the Arab Pedagogical Council as a contentious performance to achieve national recognition, Ayman K. Agbaria, Race Ethnicity and Education, March 2013 ♦

מפת הנכבה – הישובים שנהרסו בארץ מראשית הציונות עד המלחמה ב-1967, איתן ברונשטיין – אפריסיו, עמותת זוכרות, אפריל 2013 ♦

"מַנבָּר ון ליר" (منبر فان لير)/"במת ון ליר" –  מגזין אלקטרוני ליחסי יהודים ופלסטינים בישראל, גיליון מס 1, אפריל 2013 ♦

תסיסה: דיור, שפה, היסטוריה ספר דו-לשוני בעריכת ד"ר רונה סלע [מלווה תערוכה בשם זה], מוזיאון נחום גוטמן, יפו, 2013 ♦

דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה. ד”ר שגיא אלבז, דיונון, 2013 ♦

הרשויות המקומיות בישראל 2011 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 8.4.2013 ♦

אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008 , למ"ס, 3.4.2013 ♦

הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 102, מרס 2013 ♦

נייר עמדה בדבר העסקת נשים ערביות במשרות ציבוריות , עו"ד סאוסן זהר, עדאלה, 2013 ♦

Still Waiting for the Dawn by Atallah Mansour (Updated Version). A book review by Daoud Koutab, Al Monitor, 2/4/2013 ♦

Shared Narratives—A Palestinian-Israeli Dialogue. Guest Editors: Paul Scham, Benjamin Pogrund, and As'ad Ghanem, the Latest Issue of Israel Studies (Vol. 18, No. 2, Summer 2013) ♦

נגישות וזמינות שירותים ממשלתיים, עיסקיים וציבוריים בישובים הערבים, ואפליה מבנית כנגד מועסקים ערבים במשרדי ממשלה בנגב, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מרץ 2013

דו"ח גזענות 2013 של המטה למאבק בגזענות בישראל ♦

יוסף ג'בארין, שני סוגים של שוויון: לקראת תאוריה ביקורתית טרנספורמטיבית במשפט הישראלי, המרחב הציבורי, אוניברסיטת תל אביב, סתיו 2012, גיליון 7 [עדיין לא עלה לינק למאמר] ♦

בתיה רודד וארז צפדיה, הכרה בזכויות עמים ילידים בקרקע: המקרה של הערבים הבדואים בנגב במבט השוואתי, המרחב הציבורי, אוניברסיטת תל אביב, סתיו 2012, גיליון 7 [עדיין לא עלה לינק למאמר] ♦

הצרכים התקציביים של החברה הערבית לשנת 2013, לקראת גיבוש תקציב המדינה 2013-2014. איאד סנונו (כלכלן), מרכז מוסאוא, מרץ, 2013

Dirasat, the Arab Center on Law and Policy, in cooperation with Women Against Violence are pleased to announce the publication of our fifth annual yearbook (Special Focus: Arab Women), Kitab Dirasat 2012. This edition includes 13 studies and articles on issues of relevance to the Arab-Palestinian community. ♦

Special Issue: The Israeli Palestinians Revisited: Israel Affairs, Vol. 19, No. 1, 01 Jan 2013,

Reasons and factors for obtaining PhD's abroad; the case of Arabs from Israel, Dr. Kussai Haj Yehia, a paper to the conference on knowledge crossing borders at West Chester University in Britain 2011. [see also a short adaptation of the article – here]

הרבון , עירית; אבו עסבה, ח'אלד; אבו נסרה, מוחמד (2013). החינוך הערבי בישראל: תביעה למשאבים חומריים או למאבק על משאבים אידיאולוגיים. הסוציולוגיה הישראלית, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' : 289- 311 [עדיין אין לינק זמין] ♦

Arab Politics in Israel and the 19th Knesset Elections, by Arik Rudnitzky, Tel Aviv Notes, Volume 7, Number 4 , February 26, 2013 ♦

Israel's other Palestinian problem: the Future Vision Documents and the demands of the Palestinian minority in Israel, Dov Waxman , Israel Affairs, January 2013 ♦

הדו"ח שהופק לרגל 15 שנים למרכז עדאלה מסכם את רוב הפעילות המשפטית של הארגון מיום הקמתו בהגנה על זכויות המיעוט הערבי. כפי שנאמר בפתיחת הדו"ח, הוא מהווה מעין מפת דרכים של זכויות האדם והאזרח של האזרחים הערבים, והקריאה בו חושפת את עומק האפליה והסתעפותה – הרקע להיווסדו של עדאלה והצורך בפעילותו. ♦

"מתווה בגין": דוח סיכום התיישבות הבדואים שאושר בממשלה, 27.1.2012 ♦

הרובד הבינוני בישראל, 2010-1992 , עו"ד נוגה דגן-בוזגלו ואתי קונור-אטיאס, מרכז אדוה,  ,28 ינואר 2013 ♦

Out of Palestine: The Making of Modern Israel by Hadara Lazar , Atlas & Co., 290 pp. (A book review by Avishai Margalit, at the NY Review of Books) ♦

Khalid Arar, Khaled Abu-Asbah, (2013) "Not just location: attitudes and functioning of Arab local education administrators in Israel", International Journal of Educational Management, Vol. 27 Iss: 1, pp.54 – 73 ♦

Gal Levy & Mohammad Massalha,  Within and beyond citizenship: alternative educational initiatives in the Arab society in Israel, Citizenship Studies, Volume 16, Issue 7, 2012 ♦

לוח שנה – שנת 2013 – לקידום ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה, עמותת סיכוי ♦

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

החג של החגים 2018 – חגיגות 25 לפסטיבל החגים של חיפה – אירועי החג של החגים יתקיימו בין התאריכים 6-21.12.2018 לשבועיים בלבד

הכלכלה הפוליטית של הפלסטינים בישראל: בין קולוניאליזם לניאוליברליזם | סדנה שנייה, יוזמה חדשה בשיתוף פעולה בין מרכז מדה אל-כרמל ומכון ון ליר בירושלים סדרת הרצאות בשפה הערבית, יום ראשון 25/11/18, 18:00 עד 20:30

כנס HASOUB להייטק במתנ"ס אום אל פאחם, 16.11.2018, 08:00 – 14:00

כנס: הנגשת שירותים ציבוריים דיגיטליים לחברה הערבית, 29/11/2018 במתנ"ס כפר קאסם, 09:00-14:00

רשם העמותות מזמין אתכם ליום עיון בשפה הערבית שיתקיים בחיפה, אשר יתקיים ביום 13.12.18 בין השעות 09:45-14:00 בחיפה, שדרות פל-ים 15א', קומה 2-

הוועידה הכלכלית של החברה הערבית – SAVE THE DATE – 21.11.2018, מלון גולדן קראון נצרת. להרשמה >>

נגישות [עמותות] למשאבים ממשלתיים -הזדמנויות וכלים מעשיים. יום רביעי, 14.11.2018, 9:30-14:00, אגודת הגליל, שפרעם (ההרצאות יועברו בעברית ובערבית בליווי תרגום), מנהיגות אזרחית

האירוע השנתי של תנועת "צועדים יחד" מתקרב! הכנס שייערך במתחם "מר אליאס" שבכפר אעבלין ביום שלישי 13.11.18 יתמקד בנושא "בניית אמון כמרכיב בחברה משותפת", ותכניתו המפורטת תופץ אליכם בקרוב. מצפים לראותכם, נא אשרו השתתפותכם.

#Nazareth #Investors #Conference כנס המשקיעים – נצרת – שריינו את התאריך 11/12/2018 – נצרת. סטארטאפים מבריקים, עם יזם ערבי אחד לפחות במייסדים. מספר המקומות לתערוכה המתוכננת ולמושבים מוגבל >> הקליקו לרישום

(תשעז) 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח

רוצים לעקוב אחרי החלטות הממשלה? הורידו את האפליקציה EzGOV של המרכז להעצמת האזרח, לנייד והצטרפו למקבלי ההחלטות!

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2018, שבע שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke