Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים 2015

לא שוברים את הכלים. מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2015. טיוטה. פרופ' סמי סמוחה, דצמבר 2015 ♦

ההוצאה הלאומית לחינוך 1962-2014, למ"ס, 7.1.2016 ♦

הצעת מחליטים של הממשלה, דצמבר 2015 > הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה מיום 30 בדצמבר 2015 ♦

תכנית לפיתוח ושילוב כלכלי של החברה הערבית, משרד הכלכלה, דצמבר 2015 ♦

טיפוח ומיצוי ההון האנושי בישראל מערכת החינוך כמנוע לשילוב כלכלי-חברתי של החברה הערבית, משרדי החינוך, המשרד לשוויון חברתי והמועצה הלאומית לכלכלה, אוגוסט 2015 

נתונים על תקציב משרד החינוך לפי מגזרים, מחלקת המחקר והמידע, אסף וינינגר, הכנסת, דצמבר 2015 ♦

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2015, עורכים: אבי וייס ודב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, דצמבר 2015. הדוח כולל נקודת מבט היסטורית ובין-לאומית ייחודית על התוואי הכלכלי והחברתי ארוך הטווח שישראל מתקדמת בו, מדגיש את הגורמים העיקריים המשפיעים עליו, ומציע חלופות מדיניות ♦

הערכת מצב אסטרטגית חברתית כלכלית 2015, איך מדינת ישראל צריכה להיערך לעידן הטכנולוגי החדש? להזדקנות האוכלוסייה שלה? לעלייה בכוחן הכלכלי של מדינות כמו סין והודו? לגידול החד בשיעור החרדים והערבים? המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה, 2015 ♦

ממדי העוני והפערים החברתיים 2014, הביטוח הלאומי, דצמבר 2015, מגמות שינוי בממדי העוני ובאי השוויון בהתחלקות ההכנסות במשק 

תחנת הרדיו א-שמס בתפר שבין רגולציה, פוליטיקה וכלכלה,  מאת: שלומי דסקל, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015 ♦

זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2015: עבריתערבית, האגודה לזכויות האזרח בישראל, 10.12.2015 ♦

ביאן – הערבים בישראל, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, גיליון מס 6, נובמבר 2015. הגיליון עוסק באירועים הסוערים שהתחוללו בארץ בחודש האחרון בעקבות המשבר בין ישראל לפלסטינים בעניין מסגד אל-אקצא, ובהשפעותיהם על הציבור הערבי בישראל

דוח ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזים והצ'רקסים בשירות המדינה – לשנת 2014 ♦

הספרות הפלסטינית בישראל, מנבר, מכון ון ליר, גיליון 5, נובמבר 2015 (עברית, ערבית) ♦

"Voting as a Manifestation of Collective Interest: Arab Voters in the 2013 Elections", by Mtanes Shihadeh in The Elections in Israel 2013, Edited by Michal Shamir, Transaction Publishers, September 2015 ♦

ספר הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי. כותב: בנימין נויברגר. האוניברסיטה הפתוחה, 2015 (?). הכרך הדמוקרטיה הישראלית והמיעוט הערבי כולל שני חלקים. חלק אחד עוסק בדמוקרטיה הישראלית ("הדמוקרטיה הישראלית – שורשים, התפתחות, משברים וכתמים"), והחלק האחר עוסק במיעוט הערבי במדינת ישראל ("ממשל צבאי למסמכי החזון – המיעוט הערבי בפוליטיקה הישראלית"). ♦

המיעוט הערבי בישראל והשיח על "מדינה יהודית", מאת: אריק רודניצקי , המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015. הורדה חינם ♦

נייר עמדה בנושא תחבורה ציבורית ביישובים הערביים, עמותת סיכוי, ללא שם הכותב/ת, 2015 ♦

ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (7), עורך: רמסיס גרא, מכון ון ליר, 2015 (ספר אלקטרוני) ♦

Thumb up 2015

Israel’s Invisible Negev Bedouin, Issues of Land and Spatial Planning. Authors: Shmueli, Deborah F, Khamaisi, Rassem, 2015 ♦

שילוב ערבים ויהודים בבתי ספר בישראל. אורי שויד, יוסי שביט, מייסלון דלאשה ומורן אופק, מחקרי מדיניות, מכון טאוב, 17.12.2014 ♦

עמדת עמותת סיכוי להצעת תקציב המדינה לשנת 2015-2016 – שינויים מבניים – דיור – יישום המלצות צוות 120 הימים ♦

דוח צוות 120 הימים להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובי המיעוטים, משרד האוצר, יוני 2015 ♦

תש"ח: המפלה הפלסטינית היתה שונה ביפו ובירושלים. ב"בין שתי ערים", איתמר רדאי עוסק בשאלה איך קרה שדווקא יפו המודרנית והמשכילה קרסה ב-1948 מהר יותר מירושלים המסורתית, שלמה אבינרי, הארץ – ספרים, 23.04.2015 ♦

חקירות ממלכתיות ומשברי לגיטימציה: ועדת אור והפלסטינים אזרחי ישראל, נדב גבאי, תרבות דמוקרטית, גליון 16, בר אילן, 2015 ♦

מדברים גזענות בנֶגֶב-נַגַבּ – 16 פורטרטים ועדויות מהנגב,  מיקי קרצמן ופורום דו קיום לשוויון אזרחי בנגב, 21.03.2015♦

הערבים אזרחי ישראל בפתח המאה העשרים ואחת, אריק רודניצקי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2014 ♦

"שירות חובה או חובה לשרת? — תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל", פרופ' יגיל לוי – עורך, האוניברסיטה הפתוחה, 2015 ♦

השירות הלאומי-אזרחי בישראל. כתיבה: אוריאנה אלמסי, מחלקת מחקר ומידע בכנסת, 30 ספטמבר  2014 ♦

ביאן – רבעון לענייני החברה הערבית בישראל, המתפרסם מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם התכנית לחקר הציבור הערבי בישראל במכון למחקרי ביטחון לאומי. גיליון זה של ביאן רואה אור כשלושה שבועות לפני הבחירות לכנסת העשרים שתיערכנה ב-17 במארס והוא מוקדש לדיון בהיערכות הציבור הערבי לקראתן. פברואר 2015 ♦

שילוב רשויות מקומיות ערביות במינהלות אזורי תעשייה מרחביים משותפים, ניתוח הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 6.3 – "שילוב רשויות מיעוטים במינהלות משותפות" – נייר עמדה, עזאר, דקאור, סיכוי, מאי 2014 ♦

פערים בין יהודים לערבים במערכת החינוך – התשתית הפיזית, מיכל בליקוף, סיכוי, נובמבר, 2014 ♦

"מנבר – במה" גליון מס. 4 בעריכת ד"ר שרה אוסצקי לזר, מכון ון ליר, עוסק הפעם בשאלת אזרחותם של הערבים בישראל ובחקיקה הפוגענית נגדם, ינואר 2015 – עברית, ערבית – العربية 

בין נישול לניצול: שכירים ערבים — מצבם ומאבקיהם, תמר גוז'נסקי. הוצאת פרדס, 231 עמודים. ביקורת ספרים של עודה בשאראת, מוסף ספרים – הארץ, 23.1.2015 ♦

מבעד לכוונות הטובות – מתווה לחיים משותפים של יהודים וערבים בישראל, שלום (שולי) דיכטר, הקיבוץ המאוחד 2015. קראו גם את: נער את הדו-קיום ואת הקיבוצים, נחמן גלבוע מיי-וואיינט-הקיבוץ, 22.1.2015 ♦

ביבליוגרפיה נבחרת על החברה הערבית בישראל, 1990 – 2012, איתור ומיפוי המחקרים שעוסקים בחברה הערבית-הפלסטינית בכל התחומים הרלוונטיים. ד"ר מוהנד מוסטפא, ד"ר יוסף ג'בארין, מרכז דיראסאת ♦

המחאה בקרב ערביי ישראל – מאפיינים, סיבות ומגמות, ר"ז, עשתונות, גיליון 7, יולי 2014, המכללה לביטחון לאומי ♦

 

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

שפה, משפט וצדק חברתי – סדרת מפגשים (בדגש על השפה הערבית במיוחד לאור החקיקה האחרונה), מרכז מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב – כניסה חופשית (לאחר רישום מוקדם) >> https://goo.gl/25gYrN

התערוכה 'לגטימיות של נוף' (צילום: יעקב ישראל) המוזיאון לאמנות האסלאם: תערוכת צילומי נוף מכפרים ערביים, בדואים ודרוזים, 27.4-1.2

מונא – סדרה חדשה שכתבה מירה עוואד – בכל יום שני, בכאן 11 וביוטיוב!

(תשעז) 3.5-2 לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים התשע"ח

רוצים לעקוב אחרי החלטות הממשלה? הורידו את האפליקציה EzGOV של המרכז להעצמת האזרח, לנייד והצטרפו למקבלי ההחלטות!

30 בינואר יוכרז כיום עולמי להביע הזדהות עם ערביי ישראל

מאי 2011 – מאי 2018, שבע שנים ל OnePlace – מרחב מידע אינטרנטי. יומולדת שמח

התפרסם: מדריך נגישות לכנסים ע"י קבוצת לימודי מוגבלות, מכון ון ליר בירושלים. אדוה איכנגרין, נטע זיו ושגית מור, מאי 2013

לעדכון ולהוספת אירועים editor.oneplace@gmail.com

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke