Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים ודוחות 2018

הגיליון השלישי של "הדים – أصداء", המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 2018: ברית ערבית – ממשלתית/ דורון מצא ♦ הנשים הערביות בישראל – לקראת יותר ייצוג והשפעה ברשויות המקומיות/ ופאא' שאהין טראד וח'דר סואעד ♦ מדד הביטחון האישי בחברה הערבית 2017/ רסול סעדה ♦ תיאור אזורי תעשייה וחלוקת הכנסות מארנונה מוגש לוועדת הכלכלה, תמיר אגמון, מרכז המחקר והמידע, […]

More...

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke