Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

פרסומים ודוחות 2018

הבנת חסמים לחילוץ מעוני במיקומים חברתיים שונים: חסמי תעסוקה וחסמים במימוש זכויות וקבלת שירותים. אורלי בנימין ושרית ניסים, המוסד לביטוח לאומי, נובמבר 2018 ♦ הכלכלה הפלסטינית  בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים, ד"ר שרה אוסצקי-לזר, עורכת. מנבר – גליון מספר 8 – דצמבר 2018 עשרה מאמרים ועוד… [הגיליון בערבית] ♦ הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה […]

More...

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke