OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מה עוד קורה בנגב?

מה קורה בנגב?

הבדואים נרדמו בשמירה – صحا البدو متأخرا "…היחס שבדואים מקבלים בתקשורת הינו עוין ואף נובע מדפוסי התגייסות תקשורתיים ציוניים… הצגת הפשיעה הקיימת כאייטם תקשורתי נטול הקשר פוליטי- חברתי  מחזקת סטריאטיפיזציה גזענית ואף מעוררת סנטימנטים יהודיים אתניים…איש לא מכחיש שהסוגייה שעומדת בפנינו הינה לאומית: התנועה הציונית רואה בנגב חלקת ארץ ששייכת לעם היהודי בלבד…לא אסיים בלי העברת …

מה קורה בנגב? לקריאה »