OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תוכניות ממשלות ישראל

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית

דברי מנכ"לית משרד ראש הממשלה נעמה שולץ בוועידת בן גוריון. "…העברנו החלטה לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. השקעה ממשלתית משמעותית בכל תחומי החיים, לרבות תשתיות, חינוך, תחבורה, רפואה, בריאות ועוד. אני מאמינה שהיא תיצור שינוי אמיתי, ותהיה צעד ענק לכיוון בניית אמון בסיסי של האוכלוסייה הבדואית במדינה, במוסדותיה ובנציגיה. … הקמנו צוות מיוחד …

מדיניות ממשלות ישראל והאוכלוסיה הבדואית לקריאה »