OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

דרוזים

דרוזים בישראל

איך זה שהממונים על השליטה בפלסטינים הם בני מיעוטים? "במקרה". על הקו עם ראש המינהל האזרחי ודוברת מתאם הפעולות בשטחים: איך זה שמי שממונה על השליטה הישראלית על הפלסטינים הם דווקא בני מיעוטים ישראלים? קצינים מצוינים. קצינים ראויים. מה זה קשור המוצא שלהם? זה בטח לא במקרה. במקרה. אבל זה המצב בשנים האחרונות, שהשולטים הישראלים …

דרוזים בישראל לקריאה »