OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דרוזים

דרוזים בישראל

הדרוזים עשו ליהודים בית ספר במבחני המיצ"ב. הציבור הדרוזי השלים בשנים האחרונות מהפכה חינוכית, שבאה לידי ביטוי גם בציוני מבחני בגרות גבוהים מאלה של הציבור היהודי ■ המבחן במתמטיקה שנערך בכיתות ה', ציון התלמידים הדרוזים היה 268, בהשוואה ל-253 בציבור היהודי ו-243 בציבור הערבי, ליאור דטל, דה מרקר, 16.1.2020 ♦ הזוכה בפרס טראמפ להוראה איכותית: …

דרוזים בישראל לקריאה »