OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

דרוזים

דרוזים בישראל

דרוזים בעידן האפתיה.  دروز في زمن الغفلة . ספר "דרוזים בעידן האפתיות: מן המחרשה הפלסטינית אל הרובה הישראלי", הוא אבן־דרך היסטורית המתווסף לזכותו של מורנו ורבנו, קייס פירו. כה רבה חשיבותו של הספר, שהיה מי שתיאר אותו כצוואתו של פירו לדורות הבאים. הספר סוקר את יחסיהם של הדרוזים מראשית המאה ה־20 עם מנהיגי התנועה הציונית …

דרוזים בישראל לקריאה »