OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

החברה הערבית ו”השואה”

(יום) השואה והחברה הערבית בישראל

להבין את כאבו של האחר. מכון גתה והנציגות הישראלית של קרן רוזה לוקסמבורג מודיעים על דחיית האירוע "להבין את כאבו של האחר", שהיה עתיד להתקיים ב-13 בנובמבר, למועד אחר… אנחנו מצרים על כך שההתנגדות לאירוע עוד לפני שהתקיים לא הותירה לנו בררה אלא לדחותו בשנית.♦ אחרי הסערה: כנס "שואה ונכבה" בתל אביב נדחה למועד לא …

(יום) השואה והחברה הערבית בישראל לקריאה »