OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

מנהיגות

זהות. לאומיות. זיכרון

לא רק הערבים: ישראל חייבת לדבר על הנכבה. אם לא נטרח לספר את הסיפור של 48 יבואו אחרים ויספרו אותו–הם כבר עושים זאת בהצלחה רבה. רצחנותם ואכזריותם של הערבים הם גם חלק מאסון גדול בשנות הקמת המדינה…במלחמת העצמאות יצאו ערביי ישראל ושכנותיה למלחמה קיומית נגד ישראל שכוונתה המוצהרת הייתה מחיקת העם היהודי בארץ ישראל… זה …

זהות. לאומיות. זיכרון לקריאה »