זהות. לאומיות. זיכרון

מג'אדלה, פוליטיקת הזהות הפלסטינית רק מגבירה את ההדרה של ערביי ישראל. "..יש מקום לשאול אם הדוברים ונציגי הציבור של האזרחים הערבים־הפלסטינים של ישראל לקחו אי פעם ברצינות את המושג "ישראלי"? האם הם ביקשו אי פעם לקרוא תיגר על בלעדיות המרכיב היהודי במסגרת תפישת השייכות הישראלית, ולהיאבק מבפנים על פרצופה הלאומי־האזרחי של הישראליות?… ייתכן מאוד שלא ריאלי …

זהות. לאומיות. זיכרון לקריאה »