OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

מנהיגות

זהות. לאומיות. מנהיגות

ההמלצות לטיפול בערבים: "למנוע ככל האפשר התגבשותה של שכבת משכילים רחבה". מסמכים מהעשורים הראשונים להקמת המדינה מגלים את מאמצי ההנהגה לדחוק לשוליים את אזרחיה הערבים, ד"ר אדם רז (מכון עקבות), הארץ, 20.3.2019 – לממשק החיפוש של "מכון עקבות" בקטלוג החומר המסווג של ארכיון המדינה ♦ זמן הסוסים הלבנים: האיליאדה הפלסטינית רואה אור בעברית. הרומן של …

זהות. לאומיות. מנהיגות לקריאה »