OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

חברה אזרחית

החברה האזרחית הערבית בישראל

ארגוני החברה האזרחית הערבית בזמן משבר: תחליף למדינה או שותפים שלה? כתבו: ד״ר רג'דה אלנאבולסי | המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין וד״ר רנא אסעיד | ביה״ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים, צוות הממוחים של המשבר, צוות רווחה, נייר עמדה מס' 4, מאי 2020 ♦ מתנדבים מתוך ולמען החברה הערבית. "יד לקהילה" – …

החברה האזרחית הערבית בישראל לקריאה »