OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

חברה אזרחית

החברה האזרחית הערבית בישראל

השינוי בחברה הערבית יבוא רק אם קודם כל ניקח אחריות על עצמנו. השחקן היחיד שיכול להיות יזמי, לשנות מדיניות ולהגיע באופן ישיר למוטב בקצה, הוא המגזר השלישי • החברה האזרחית היא הפוטנציאל הגדול ביותר לחולל שינוי חברתי אמיתי דרך מנוף זה, במטרה להתמודד עם האתגרים העצומים בחברה הערבית, עו"ד אחמד מוהנא, גלובס, 12.04.2022 ♦ ארגוני …

החברה האזרחית הערבית בישראל לקריאה »