OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בתוך החברה הערבית

עדות ויחסים בינ(ע)דתיים בתוך החברה הערבית

הסתה, איומים ואלימות: ההדתה בחברה המוסלמית גובה קורבנות. עלי נסאר רצה לפתוח מקום למפגש חברים, אלכוהול, נרגילות ומוזיקה. אבל מהר מאוד התברר לו שחריגה כזו מחוקי האיסלאם לא תעבור בשלום, ולאחר כמה תקריות אלימות – הוא נאלץ לסגור. למקרה הזה מצטרפים עוד אירועים שבהם המניע הוא אידאולוגי-דתי, והאמצעי הוא תקיפות אלימות, יאסר ואקד, דה מרקר …

עדות ויחסים בינ(ע)דתיים בתוך החברה הערבית לקריאה »