OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

סיפורים ותובנות

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות

למה יש לי תחושת מועקה כה חזקה? כי אני יודע שאנחנו מתקרבים מאוד לעוד עימות (לא עם האיראנים, זה לא מפחיד אותי בכלל). יהודים וערבים שאני מדבר איתם מדברים בשפה של מלחמה, של רצון לצאת ו"להכנס בהם". כל צד מתכנס בכאב שלו, בתסכול שלו. כל צד בטוח שרק הוא צודק. זה לא התחיל בשירין》 שרשור …

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות לקריאה »