OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

סיפורים ותובנות

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות

תרבות יהודית־ערבית: יש דבר כזה. תגובה למאמרו של ראובן שניר, "זהות יהודית־ערבית: כבר מזמן אין דבר כזה" ("תרבות וספרות", 10.4). מחקרים עדכניים מאירים מחדש את היווצרותה של התרבות היהודית־ערבית בהקשר של תהליכים שעברו על ארצות מוצאם וחושפים את השתתפותם המשמעותית בתחומי כלכלה, הגות ותרבות. בד בבד, בישראל ובמדינות ערביות מתקיימים מפעלים מרשימים לשימור המורשת ההיסטורית …

יחסי יהודים – ערבים. סיפורים ותובנות לקריאה »