Hebrew   العربية   English
Email Email Email Email

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

בפתחה של שנת 2019 – כ-9.0 מיליון תושבים במדינת ישראל. "על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ב-31 לדצמבר 2018 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8,972 אלף תושבים. 6,668 אלף הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה), 1,878 אלף – ערבים (20.9%) ו-426 אלף – אחרים (4.8%). הודעת הלמ"ס, 31.12.2018 ♦ דו"ח: ירידה בילודה באוכלוסייה הערבית והחרדית. מצב הבריאות בישראל על-פי […]

More...

פרסומת

אפשר להזמין את היומנים דרך הלינק במחיר של 60 ₪

blog-shatil

ידע – תובנות – כלים

manifoncamera

Collective Impcat

מיזם Collective Impact 

השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות, פיזורן, התנהלות המשטרה, עיכוב ומעצר ועוד

זכותון למפגין/ה – כל מה שרציתם לדעת על רישוי הפגנות

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של OnePlace

יומן ארועים

עמודים

קישורים למרכזי מידע ומחקר

ארכיון

Copyright © 2009 NewsPress - Designed by Michael Clarke