OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

מגמות דמוגרפיות בישראל: מבט-על.אלכס וינטרב, מרכז טאוב, דצמבר 2021 [פורסם: יוני 2022] ♦ מהפך דמוגרפי: ערביות יולדות פחות ילדים מיהודיות. נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [ראו כאן] מלמדים כי לראשונה מקום המדינה שיעור הפריון הערבי שעמד על 9 ילדים לפני ששים שנה, צנח אל מתחת ל-3 וירד לראשונה מתחת לשיעור הפריון של היהודיות,אריה יואלי,  חדשות …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »