OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

נתונים על צעירים ברשויות הערביות – יוני 2022. רשות הצעירים, המשרד לשוויון חברתי, 21.09.2022 ♦ בעיה דמוגרפית? פשוט נגרש את כל הערבים, הם אומרים. "…אכן, ב–2022 היהודים הם מיעוט בארץ ישראל… עם זאת חשוב להדגיש כי המצב חמור אף יותר, שכן בכל המתגוררים בארץ ישראל נכללות קבוצות רבות של מי שאינם יהודים ואינם אזרחים… עובדה …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »