OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2021. בסוף 2020 חיו בישראל 3.049 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם כ-33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-2.207 מיליון ילדים יהודים (72.4% ) 737 אלף ילדים ערבים (24.2%) ועוד 105 אלף ילדים (3.4%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים… במהלך 2019 נישאו בישראל 396 נערות מתחת …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »