OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נתונים כלליים

נתונים דמוגרפיים

מהפך דמוגרפי: ערביות יולדות פחות ילדים מיהודיות. נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [ראו כאן] מלמדים כי לראשונה מקום המדינה שיעור הפריון הערבי שעמד על 9 ילדים לפני ששים שנה, צנח אל מתחת ל-3 וירד לראשונה מתחת לשיעור הפריון של היהודיות,אריה יואלי,  חדשות סרוגים, 21.02.22,  כ' באדר א' תשפב ♦ משפחות בישראל – נתונים לרגל יום …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »