נתונים דמוגרפיים

משפחות בישראל – נתונים לרגל יום המשפחה 2023 (למ"ס, 20.2.23): אחוז הזוגות ללא ילדים במשפחות היהודיות (כ-28%) גבוה מהאחוז במשפחות הערביות (כ-11%) ♦ המשפחות הערביות גדולות יותר מהמשפחות היהודיות. בקרב היהודים מספר הנפשות הממוצע למשפחה עולה ככל שרמת הדתיות גבוהה יותר, ואילו בקרב הערבים דווקא המשפחות המקיימות אורח חיים מסורתי הן הגדולות ביותר ♦ הרכב …

נתונים דמוגרפיים לקריאה »