OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

ערים מעורבות

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים

אירועי מאי 2021 הם לא מכה קלה בכנף. המהומות בערים המעורבות לא היו אירוע אזרחי, אלא אירוע לאומי בעל משמעות המוגדרת במונחי החוק כמעשה של חתרנות מדינית…קריאת תיגר מפורשת מצד המיעוט הערבי, לרבות חלקים  ממנהיגותו, על מודל היחסים שהוגדר, גם אם לא פורמאלית, על-ידי המדינה להסדרת יחסיה עם המיעוט…. התנאי להמשך תפקוד המודל כרוך, כפי …

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים לקריאה »