OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

ערים מעורבות

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים

"לוד עלולה להתפוצץ בכל דקה". המתיחות בלוד גברה לאחר שבן גביר ביקר במקום. ראש העירייה, שהזמין את השר, טוען שהפעילות העבריינית שהתגברה עלולה להידרדר ל"שומר חומות 2". פעילים בעיר סבורים שהקישור בין הפשיעה לצד הלאומי פיקטיבי, ונועד להצדיק את המדיניות המפלה נגד תושבי העיר הערבים,  בכר זועבי, שיחה מקומית,  7.2.2023 ♦ בעקבות לחץ של תושבים, …

יישובים ואזורים מעורבים/משותפים לקריאה »