OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פליטים פנימיים

פליטים פנימיים

לפרוע את החוב. "…מבחינת הפלסטינים, הקמתה של מדינת ישראל נחשבת ל"נכבה", אסון לאומי כבד, שהחריב את עולמם וניתץ את שאיפותיהם. הצלקת העמוקה הזאת עיצבה את מערכת היחסים העכורה בין המדינה היהודית לבין המיעוט הערבי, שכיום תופס יותר מ–21% מכלל אוכלוסייתה…קצתם נהפכו לפליטים בתוך מדינת ישראל עצמה. בקרב אלה האחרונים בולטים במיוחד פליטי הכפרים איקרית ובירעם. כ–500 …

פליטים פנימיים לקריאה »