OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

קולנוע

קולנוע

משרד החינוך יסיר מתוכניות הלימוד סרט שיוצרו השתוקק "להטביע את ישראל". הנחיית ההסרה של הסרט היא חלק מעדכון תוכנית הלימודים "אומנות הקולנוע" מטעם משרד החינוך…הנחיית ההסרה של הסרט היא חלק מעדכון תוכנית הלימודים "אומנות הקולנוע" מטעם משרד החינוך. זו כללה עד כה המלצת צפייה בסרטו של של סולימאן לתלמידי כיתות י' ומעלה במסגרת תת-התכנית "קולנוע …

קולנוע לקריאה »