OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

קולנוע

קולנוע

כיבוש הנפש. "קולנוע של עם ללא מדינה, ללא שוק מוגדר, ללא מוסדות וקרנות לאומיים שיתמכו בו" • "יש עשייה, לא תעשייה, אבל מאוד קשה להגדיר אותה. זה תהליך שמתהווה. כל שנה יש יותר סרטים. יש דור חדש שרוצה לעשות קולנוע" • "אם אתה מסתכל על העולם הערבי, הסרטים הפלסטינים מובילים בפסטיבלים" • העיתונאי שאדי בלאן, …

קולנוע לקריאה »