OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

קולנוע

קולנוע

הבמאי הפלסטיני אליה סולימאן: "תמיד היה לי ברור שישראל היא מקום שעוזבים". לבכיר הבמאים הפלסטינים אליה סולימאן יש משפחה בנצרת, אבל אין לו שום פינה חמה בלב למולדת. היום הוא אפילו מרחם על חבריו היהודים, שלדבריו מבינים שהמרחב שלהם הולך ומצטמצם במדינה ש"היא כבר לא רק פאשיסטית, אלא גם מפלצתית",נירית אנדרמן, הארץ, 2.2.23 ♦ יוצרי …

קולנוע לקריאה »