OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

שירות אזרחי/לאומי/צבאי

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי

פעילים במגזר הערבי למען גיוס ושירות לאומי חתמו על "אמנת ההשתלבות". הקריאה להקמת גוף ממשלתי שיעודד את ההתנדבות למען המדינה במגזר הערבי והבדואי קמה בעקבות סגירתו של פורום העדה הנוצרית. החותמים הביעו ביקורת על הרשימה המשותפת שפוגעת במרקם החיים המשותף במדינה,  מאת  ישי פרידמן, מקור ראשון,  כ׳ באדר ה׳תש״ף (16/03/2020 ♦ בניגוד לחבריו: חייל מוסלמי סורב …

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי לקריאה »