OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

שירות אזרחי/לאומי/צבאי

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי

איך זה שהממונים על השליטה בפלסטינים הם בני מיעוטים? "במקרה". על הקו עם ראש המינהל האזרחי ודוברת מתאם הפעולות בשטחים: איך זה שמי שממונה על השליטה הישראלית על הפלסטינים הם דווקא בני מיעוטים ישראלים? קצינים מצוינים. קצינים ראויים. מה זה קשור המוצא שלהם? זה בטח לא במקרה. במקרה. אבל זה המצב בשנים האחרונות, שהשולטים הישראלים …

שירות לאומי – שירות אזרחי – שירות צבאי לקריאה »