OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

להט"ב בחברה הערבית

להט"ב בחברה הערבית

המדינה תעניק היתר עבודה גורף לפלסטינים שקיבלו מקלט בישראל על רקע להט"בי. ההחלטה, שהתקבלה ערב דיון בנושא בוועדת העובדים הזרים של הכנסת, נוגעת גם לפלסטינים שבקשת המקלט שלהם התקבלה על רקע של אלימות במשפחה. נכון לינואר האחרון, ישנם רק 66 פלסטינים העונים על הקריטריונים שבקשתם התקבלה, בר פלג והגר שיזף, הארץ, 20.6.22 ♦ תרבות הביטול …

להט"ב בחברה הערבית לקריאה »