OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נשים

פוליגמיה

תופעת הפוליגמיה: כ-30 אלף גברים נשואים ליותר מאישה אחת. לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (הורדה), מרבית הגברים הנשואים ליותר מאישה אחת מגיעים מהדרום. לפני שנה החליטה הממשלה הנוכחית, כ-5 שנים אחרי המלצות ועדה בין משרדית, על צעדים כדי לנסות ולהתמודד עם התופעה והשלכותיה השליליות ועל תיקון החלטת ממשלה… הדו"ח נכתב עבור הוועדה …

פוליגמיה לקריאה »

נשים ערביות בישראל

סקר: כ-66% מהנשים הבדואיות דיווחו על פגיעה בביטחון הכלכלי בעקבות המלחמה. הסקר, שבוצע על ידי מכון 'נגביה', כלל 242 נשים בדואיות, 152 מיישובים מוכרים ו-90 מכפרים לא מוכרים | 18% מהנשים העובדות מביניהן דיווחו על פגיעה בהכנסתן | 67% מהנשאלות דיווחו על פגיעה בגישה למצרכים בסיסיים ו-61.5% דיווחו על פגיעה ביכולת לממן טיפול רפואי, יניב …

נשים ערביות בישראל לקריאה »

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב

"בהייטק נדרש גיוון דמוגרפי — שילוב של יותר נשים חרדיות ושל נשים ערביות". איתי לבנון, רשות החדשנות: "ההייטק הישראלי המשיך לצמוח ב—2023, אך חל קיטון בצמיחה בתעסוקה", עומר כהן, דה מרקר, 7.7.24 ♦ מנכ"לית המועצה לכפרים הלא מוכרים: "הממשלה עושה הכל כדי ש-180 אלף אנשים לא יעבדו". העלות של יציאת נשים בדואיות לתעסוקה גבוהה יותר …

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב לקריאה »