OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

נשים – כללי

נשים ערביות בישראל

"בין זהות לאומית, אזרחית ומגדרית: פער מגדרי בעמדות ובהצבעה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל", מהא כרכבי־סבאח וחנה הרצוג, בתוך: פערים מגדריים בפוליטיקה בישראל, בעריכת מיכל שמיר, חנה הרצוג ונעמי חזן, ון ליר, 2020 ♦ האקטיביסטית הבדואית שבועטת במוסכמות: "אנחנו חיים בחוסר כבוד תחת ממשלה גזענית". עאישה זיאדנה, מנהלת מכון מנהיגות בנגב, מספרת על העשייה החברתית רבת …

נשים ערביות בישראל לקריאה »