OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פוליגמיה

פוליגמיה

"בתוך החוק, מחוץ לצדק: פוליגמיה, אזרחות ממוגדרת וקולוניאליזם במשפט הישראלי" "…קושרת כדרכו של הפמיניזם בין האישי והפוליטי ומצליחה, דרך חקר תופעת הפוליגמיה בחברה הפלסטינית הבדווית בנגב, להסביר את מורכבות חייהן של הנשים הלכודות בין הפטריארכיה לבין הקולוניאליזם..", ד"ר ראויה אבורביעה, הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת מגדרים , אוגוסט 2022 ♦ המדינה ויתרה על הנגב, אך טרם …

פוליגמיה לקריאה »