OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

פוליגמיה

פוליגמיה

בחסות משרד המשפטים, בתי הדין המוסלמיים מכשירים פוליגמיה. אף שמשרד המשפטים יזם אכיפה מוגברת נגד התופעה הלא חוקית, בתי הדין שבאחריותו מכירים באופן רטרואקטיבי בנישואים פוליגמיים משום שהם תואמים את חוקי האיסלאם, אלמוג בן זיכרי, הארץ, 7.7.2019 ♦ המאבק בפוליגמיה מדשדש: המלצות הוועדה לא מיושמות. אחרי שנים שהמדינה נמנעה מלהיאבק בתופעה במגזר הבדואי, המליצה ועדת …

פוליגמיה לקריאה »