OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

פוליגמיה

פוליגמיה

ריבוי נישואין (פוליגמיה): אכיפה ודיווח כתיבה: ד"ר נורית יכימוביץ-כהן | מרכז המידע והמחקר בכנסת, י"ז בשבט תשפ"ב, 19 בינואר 2022 ♦ משרד המשפטים מחריש מול קאדים שהכשירו פוליגמיה בניגוד לחוק. ארבע שנים חלפו מאז פורסם דוח נציב תלונות הציבור על השופטים נגד הקאדים מביה"ד השרעי בבאר שבע, סאלם אלסאנע ות'רות מדלג, שהכשירו פוליגמיה שיטתית של …

פוליגמיה לקריאה »