פוליגמיה

תופעת הפוליגמיה: כ-30 אלף גברים נשואים ליותר מאישה אחת. לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (הורדה), מרבית הגברים הנשואים ליותר מאישה אחת מגיעים מהדרום. לפני שנה החליטה הממשלה הנוכחית, כ-5 שנים אחרי המלצות ועדה בין משרדית, על צעדים כדי לנסות ולהתמודד עם התופעה והשלכותיה השליליות ועל תיקון החלטת ממשלה… הדו"ח נכתב עבור הוועדה …

פוליגמיה לקריאה »