OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תעסוקת נשים

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב

נשים ערביות בתחתית טבלת התעסוקה זו לא גזירת גורל. סיכוייה של אישה ערבייה להשתלב ולמצוא עבודה נמוכים משמעותית ביחס לכל מגזר אחר בישראל • שילוב ידיים של הממשלה והמגזר העסקי יכול להוביל לשינוי מהותי, ד"ר חולוד אבו חרפה, גלובס, 12.04.2022 ♦ בסיוע בריטי, יזמים ערבים נאבקים בתרבות ״חבר מביא חבר״ בהיי-טק הישראלי. במדינה שבה רק …

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב לקריאה »