OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

נשים

פוליגמיה

[חה"כ] עאידה תומא סלימאן ביטלה את הדיון על הפוליגמיה בחברה הבדואית. חברי הכנסת איחרו בכמה דקות והודיעו מראש, זה לא מנע מעאידה תומא סלימאן לבטל את הדיון…למרות שהנוהג בכנסת במקרים כאלו הוא להמתין זמן סביר, תומא סולימאן נעלה את הדיון לאחר 5 דקות, בטענה ש"יוזמי הדיון לא הופיעו", תוך שהיא דואגת להטיח האשמות ביוזמי הדיון …

פוליגמיה לקריאה »

נשים ערביות בישראל

אחרי חודשיים: פוענח רצח האישה שנורתה לעיני בתה בצפון. נידאל דאגר, תושב ראמה, מכחיש שרצח ביריות את רשא סיתאווי (30) לעיני בתה בת ה-10 ביישוב מרר – אולם כתב אישום שהוגש נגדו מייחס לו את המעשה ואף וידוא הריגה כשהמנוחה הייתה שרועה על הרצפה. הרצח פוענח הודות לאיסוף הראיות של היחידה המרכזית במשטרת מחוז צפון, …

נשים ערביות בישראל לקריאה »

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב

מדד המגדר אי־שוויון מגדרי בישראל 2021. "… ממד החברה הערבית רמת האי־שוויון בין נשים לגברים עלתה בין השנים 2014-2018 .בשנת 2019 המגמה השתנתה והאי־שוויון המגדרי הצטמצם. שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה עומד על %30 בלבד לעומת %60 בקרב גברים ערבים. שיעור הנשים בעלות השכלה אקדמית גבוה מעט משיעור הגברים…", צוות החוקרות: הגר צמרת, …

תעסוקת נשים ערביות בישראל: תמונות מצב לקריאה »