OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

העליון: הכשרת מועמדותו של בן ארי היתה נותנת לגיטימציה לשיח הגזעני בישראל. בהחלטה שפרסם ההרכב שפסל את יו"ר עוצמה יהודית מהשתתפות בבחירות, נכתב כי במעשיו ובהתבטאויותיו "יש משום הסתה לגזענות כמטרה דומיננטית ומרכזית של משנתו", רויטל חובל, הארץ, 21.3.2019 ♦ אחרי התקדים ההיסטורי: במפלגות הימין מבטיחים לטפל בבג"ץ. החלטת בג"ץ לפסול את מועמדות מיכאל בן-ארי …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »