OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

בג"צ דורש מהמדינה להכיר בקיומו של הכפר הערבי הלא מוסדר דהמש. דהמש הוא כפר ערבי לא מוסדר שבו מתגוררות 600 משפחות, המצוי בתחום השיפוט של המועצה האזורית שדות דן, בין הערים לוד ורמלה • בג"ץ קיבל את עתירת התושבים לעניין הסדרת סטטוס היישוב, גיא נרדי, גלובס, 29.04.2021 ♦ בית המשפט העליון לעליונות יהודית. שופטים נכבדים, …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »