OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

העליון: הכשרת מועמדותו של בן ארי היתה נותנת לגיטימציה לשיח הגזעני בישראל. בהחלטה שפרסם ההרכב שפסל את יו"ר עוצמה יהודית מהשתתפות בבחירות [ראו כאן], , נכתב כי במעשיו ובהתבטאויותיו "יש משום הסתה לגזענות כמטרה דומיננטית ומרכזית של משנתו", רויטל חובל, הארץ, 21.3.2019 ♦ אחרי התקדים ההיסטורי: במפלגות הימין מבטיחים לטפל בבג"ץ. החלטת בג"ץ לפסול את …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »