OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

שופטי הרוב התעלמו ממציאות של אפליה. השופט הערבי אמר אמת ונותר לבדו. בג"ץ שפך מים צוננים על הניסיון להדיר את הערבים מהמדינה בחוק הלאום, וקבע שהכנסת אינה רשאית לשלול את אופיה הדמוקרטי של ישראל. ועדיין, פסק הדין מהווה אכזבה קשה כי הוא מאפשר פגיעה בשוויון בשם צביונה היהודי של המדינה, פרופ' מרדכי קרמניצר, הארץ, 9.7.21 …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »