OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

בית המשפט

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל

עתירה לביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (חוק איחוד משפחות). ביום 10.3.2022 התקבל בכנסת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, שהוא המשכו של החוק שנחקק ב-2003, ופקע ביולי האחרון, לאחר שהממשלה לא הצליחה להשיג רוב להאריך את תוקפו… ביום 25.4.2022 עתרו האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם ו-23 מנפגעי החוק בדרישה לבטלו. …

מערכת המשפט והאוכלוסיה הערבית בישראל לקריאה »