OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

חוק הלאום

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

יותר משלוש שנים אחרי שנחקק, המדינה מבקשת לראשונה להתבסס על חוק הלאום. "…יש לציין כי בשלוש השנים שחלפו מאז נחקק חוק יסוד הלאום – הכנסת, הממשלה ובתי המשפט התייחסו אליו כאבן שאין לה הופכין וכחוק דקלרטיבי שאין לו כל משמעות מעשית. הכנסת נמנעה מלחוקק חוק כלשהו המתבסס על חוק יסוד הלאום. הממשלה ושרי הממשלה נמנעו …

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי לקריאה »