OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

תפריט

חוק הלאום

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

לפסול את חוק הלאום. "…אין צורך לומר שלא מדובר כאן רק בערעור השוויון בין יהודים ללא־יהודים, אלא גם בערעור השוויון בין אזרחים בני אותה דת, ובעיקר בין יהודים לבין עצמם. על השאלה איך ישראל מממשת את זכותו הדתית של העם היהודי (שהוכנסה לחוק הלאום במחטף של הרגע האחרון) לגבי כל אזרח, עוד תהיינה הרבה עתירות לבג"ץ, …

חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי לקריאה »