OnePlace, Arabs in Israel

ערבים בישראל

מרחב מידע רב תחומי

ערבים בישראל מרחב מידע רב תחומי

חקיקה ומפלגות

כנסת: חקיקה ומפלגות

דרוקר, עבאס אינו משת"פ ועודה אינו בוגד. … קשה להבין כיצד עיתונאי כל כך חשוב ופרשן פוליטי כה מרכזי כותב מאמר תוך שימוש במטפורה הלקוחה הישר מעולמו של צוקרברג, וטעויות ופרשנויות שמתאימות לשיח שפייסבוק העצים…. נראה לפעמים שהציבור, במיוחד היהודי, שומע בעיקר את ההתנגדויות של עודה לדרכו של עבאס ופחות את החלופות הפוזיטיביות. אנחנו גם …

כנסת: חקיקה ומפלגות לקריאה »